Sommerbrev 2014

Sommerbrev 2014

 

Kære medlemmer

Så kom vi så vidt! Højsommeren er på vej til sensommer, og der er gået et halvt år siden vi udsendte vores sidste nyhedsbrev i januar måned.

Tiden er inde til at forfatte AMATOLA Fondens absolut sidste Nyhedsbrev til alle Jer kære medlemmer. Tid til at fortælle om vore aktiviteter hen over forår og sommer, med at effektuere, hvad bestyrelsen foreslog, og hvad generalforsamlingen enstemmigt vedtog i februar måned: nemlig at nedlægge foreningen. Vil I have det sidste Nyhedsbrev i frisk erindring, så læs det evt. på vores gode og informative hjemmeside: www.amatola.dk. Her ligger i øvrigt alle Nyhedsbreve samt Ib´s News, der er udkommet i vores 10 års levetid som forening.

Og hvad kan I så læse om i dette ”Svanesangs” nyhedsbrev, der bliver anderledes end alle forrige, fordi vores forening vil være nedlagt, når I lægger brevet fra Jer efter endt læsning?

Ja, I kan læse om følgende:

  • Referatet fra generalforsamlingen, lørdag den 22. februar 2014

  • Formalia vedr. opløsningen af foreningen og anvendelse af de sidste indestående midler

  • UPC AIDS lejren i maj og UPC lejren i juni på Hobbiton 2014

  • Donation til underskolerne i Malealea i Lesotho 2014

  • Og endelig - en sidste særudgave af IB´S NEWS med generelt om Sydafrika i dag

Jeg ønsker Jer rigtig god læselyst.

 

Generalforsamling 2014

Referat fra generalforsamlingen v./ næstformand Lars Aaby Brændstrup

Formanden bød velkommen til de fremmødte 37 medlemmer. Bestyrelsen foreslog bestyrelsessuppleant Leo Christensen som dirigent, og han blev valgt. Referent, undertegnede, blev ligeledes foreslået og valgt. Da valget, dagsordenens punkt 1 og 2 var overstået, gik vi til punkt 3: Formandens mundtlige beretning.  

 

Formandens mundtlige beretning

Først lidt generelt

Ib fortalte først om Sydafrika i generelle vendinger, blandt andet refereredes til forfatter til en meget besøgt blog, Jerry Ngwanamosadi. Han havde givet topplacering til præsident Jacob Zuma, som årets største bandit i Sydafrika. Begrundelsen var hans forbrug af offentlige midler til sit private hjem i Nkandla, og øvrige løgne over for befolkningen, for at formå dem til at støtte ANC.

 

En lille mand på lejr i de store AMATOLA bjerge.

 

ANC tilhængere går ifølge en meningsmåling tilbage fra 66 % til kun 52 % opbakning. Oppositionen er dog ikke stærk nok til at kunne vælte præsident Zuma. Der er altså desværre udsigt til, at det fortsat vil gå støt tilbage for landet. Sådan er det vedvarende gået gennem hele Zumas regeringstid. Vekselkursen i 1995 var 1,30 kr. for en Rand; i dag er den kun 52 øre værd.

 

2 unge deltagere nyder opholdet på juni lejren.

 

Nelson Mandela

Nelson Mandela døde den 5. december. Den store statsmand og moralske fyrtårn blev 95 år. Landets farvel havde hele verdens opmærksomhed. Begivenheden blev bragt på TV inkl. Thornings, Obamas og Camarons ”Selfie” og den tragiskkomiske døvetolkning, der udøvedes af en Mr. Thamsanqa Jantie, uden tolkekompetance. Alt gik verden rundt.

En interessant oplevelse var det at Præsident Jacob Zuma blev buhet ud ved mindehøjtideligheden, da han gik på talerstolen for at udtrykke Sydafrikas officielle farvel til den store landsfader.

 

 

Arven efter Nelson Mandela er opgjort til ca. ZAR 46 mio. Den mest begunstigede er Mandelas tredje hustru, Graca Machel. Hun får halvdelen. Dørtene Zinzi, Zenani og Makaziwe får samme andel.

Den afdøde søn: Makgathos børn arvede den mondæne bolig i Johannesburg. Mandeleas mangeårige assistent Zelda la Grange og flere andre medarbejdere fik hver ZAR 50.000, og ANC får fremtidige indtægter fra royalties; blandt andet fra salget af bogen: ”Long Walk to Freedom”.

En del af børnebørnene var ikke betænkt, men de har alligevel formået at få noget ud af slægtsskabet/navnet. De markedsfører i stor stil Mandelas kontrafej på t-shirts, kasketter og alskens gaveartikler.

 

Fondens virksomhed gennem året

Så gennemgik Ib Fondens virksomhed igennem året. Hobbiton har fået hovedparten af vore midler. Det er blevet til støtte til 2 store UPC lejre, en mindre AIDS lejr og en GOOD lejr i Grahamstown i 2013. AIDS-lejren blev afholdt i april 2013. 28 HIV-inficerede børn og to medlemmer fra ”The Rafael Centre” i Grahams Town samt Josh og fem unge frivillige deltog i lejren, hvortil AMATOLA Fonden havde givet en donation på ZAR 25.000. Imidlertid kunne arrangementet gennemføres for kun ZAR 18.881. Hobbiton bad efterfølgende om, at besparelsen måtte blive anvendt til indkøb af fleece trøjer til deltagerne i juli – UPC lejren. Bestyrelsen godkendte forslaget, da vi ved, at der kan være ganske koldt i Amatola bjergene i juli måned (som jo er koldeste vintermåned i Sydafrika).

UPC Sommerlejren på Hobbiton var en stor varm succes. Tema for lejrskoleopholdet var: Konfliktløsning og ”life skills activities”. med undertemaerne: Kommunikation, brandbekæmpelse og demokratiforståelse. Sideløbende dyrkede man de klassiske Hobbiton naturaktiviteter: Rebkurser, rappelling, rafting, svømning, boldspil og leg, naturvandring, natløb i urskoven, rengøring og madlavning. Der deltog 125 børn, de 70 var fra Grahamstown, 45 var fra East London og de resterende 10 var lokale børn fra Hogsback.

Det helt specielle ved juli lejren var, at den var finansieret af ikke mindre end tre parter. Amatola´s andel af budgettet på ZAR 70.000 var ZAR 32.574, ”JE Rund Fødselsdagsfonden” ydede ZAR 15.700 mens Tipstjenesten betalte ZAR 21.726.

 

Gymnastik og leg i samlingshallen på Hobbiton.

 

UPC Julelejren blev gennemført med 110 deltagere. Lejrskolen blev gennemført på grundlag af de efterhånden velkendte principper og aktiviteter. Vejret var drilsomt, og 1 ½ dag druknede i regn. Et uheld gjorde at et af børnene desværre brækkede sin ankel og måtte på sygehuset. Men Josh´s konklusion lød alligevel sådan:

”Det var en meget munter jule UPC i år, som blev iværksat takket være jeres gavmilde donation. Vi takker alle medlemmer, bestyrelsen, dig og Louise og ønsker en glædelig jul og et godt nytår.

Ikke mindre end 27 frivillige instruktører, heraf var de 10 fra Tyskland, en var fra Norge, mens resten var fra Sydafrika, deltog. Forklaringen på det efterhånden store antal sydafrikanske instruktører er den kraftige udbygning af Hobbiton konceptet, Josh har gennemført de seneste år. Der er nu Hobbiton afdelinger tre steder i Eastern Cape: på Hogsback, i Grahams Town og Port Elisabeth. Ligeledes har man formået at etablere et internationalt netværk, der kontinuerligt sender idealistiske unge til Hobbiton. Som noget nyt havde man også 6 ”junior-instruktører” med i det frivillige team. Det er unge lokale mennesker, der selv har været på Hobbiton engang under deres opvækst, og som nu ønsker at videreuddanne sig som instruktører og deltage i ungdomspædagogisk arbejde.

Oprindelig ansøgte Malealea i Lesotho om midler til en donation til både madrasser, tæpper og alarmure til 30 HIV positive børn i området. Men da man undervejs nåede til en erkendelse af, at urene kunne være en for stor fristelse for kriminelle elementer i det ludfattige område, bad man i et appendiks til ansøgningen om tilladelse til i stedet at indkøbe personligt bestik samt tallerkner og krus til de syge børn. Begrundelsen var, at børnene derved kunne undgå den forøgede risiko for smitte, når mange mennesker spiser af en fælles skål. HIV børnenes immunsystem er svagere end normale børns, og de må derfor beskyttes bedre. Samtidig reducerede man ansøgningen fra ZAR 12.000 til ZAR 10.050, hvilket bestyrelsen umiddelbart godkendte.

For mere info: Alle projekterne er beskrevet i sommer og jule Nyhedsbrevene fra 2013 og kan genlæses på www.amatola.dk

 

AMATOLA Fondens historie

Dernæst fortalte Ib om Fondens baggrund og historie. Han sagde sådan: ”Et medlem har bedt om, at jeg på denne sidste generalforsamling fortæller om AMATOLA Fondens historie. Det gør jeg gerne, for det er en god historie.

Louise og jeg kom til Sydafrika første gang i foråret 1995. Vi var udsendt af Danida for at undersøge mulighederne for at etablere forskellige ungdomsskoleprojekter i et af de fattigste områder i det nye demokratiske Sydafrika, nemlig provinsen Eastern Cape. Vi stiftede bekendtskab med provinsens undervisningsminister Nosimo Balindlela, der undervejs i forhandlingerne spurgte, om vi evt. kunne være interesseret i at besøge institutionen Hobbiton oppe i Amatola bjergene og vurdere om denne kunne indpasses i skoleprojektet. Hobbiton viste sig at være en virksomhed på fallittens rand og uden ordentlig ledelse. På den baggrund måtte vi afstå fra at inddrage Hobbiton i skoleprojekterne, men da vi så etablerede et ungdomsskoleprojekt i den nærliggende by Alice blev en spredt kontakt opretholdt.

 

Ib overrækker Josh en af de første AMATOLA bevilliger.

 

Et års tid senere lykkedes det Hobbitons bestyrelse at headhunte Josh Paton som ny leder. Med stor dygtighed og utrættelig energi gik han i gang med at genrejse Hobitton. Vi etablerede et samarbejde med Josh om at sende unge danskere til Hobbiton, dels som praktisk hjælp for Josh og dels for at uddanne dem som lejrskoleinstruktører, og da vi i 1998 begyndte at arrangere læserrejser til Sydafrika blev et besøg på Hogsback en del af programmet. I de første år oplevede vi gang på gang at vore danske gæster gerne ville støtte Josh arbejde med at udvikle Hobbiton og især hans store sociale projekt, nemlig at give de fattigste slumbørn en uges gratis lejrskole i den skønne natur oppe i Amatola bjergene. Frisk luft, fysisk aktivitet, ordentlig mad, t-shirts eller fleece trøjer, toiletgrej og penalhuse med fyld. Gæsternes donationer faldt imidlertid ujævnt, nogle gange meget generøst, nogle gange mere beskedent. Vi besluttede derfor i efteråret 2003 at systematisere indsamlingen og stiftede foreningen AMATOLA Fonden i foråret 2004.

Initiativet havde medvind lige fra starten. Gennem årene voksede medlemstallet til ca. 300 og vi fik derved mulighed for at finansiere ikke blot én, men to lejrskoler samt en årlig minilejr for AIDS syge børn, hvert år. I gennem en årrække støttede vi endvidere den lille menighedsbørnehave i Mdantsane med ZAR 10.000. Dette sluttede imidlertid, da der opstod stærk tvivl om at vores donation blev anvendt som aftalt. Bestyrelsen besluttede efterfølgende i stedet at støtte et andet, mere velfunderet socialt projekt i Lesotho, et af verdens allerfattigste lande.

Medlemmernes trofaste støtte samt donationer fra Lauritzen Fonden, BUPL, ”JE Fødselsdagsfonden” og Tipsmidlerne har udvirket, at vi gennem de ti år har kunnet sende mere end ZAR 1 mio. til SA, og mere end 2500 børn har fået en oplevelse af, at livet rummer andre muligheder end fattigdom, nød og social elendighed i usle slumomgivelser. Sådan startede det, udviklede sig og tog form. I dag er Hobbiton en overordentlig veldrevet institution, der nyder stor lokal respekt. Hobbitons bestyrelse har tiltrådt en forpligtelse til at støtte de UPC lejre vi hidtil har iværksat og tiden er derfor inde til, at vi nu kan nedlægge vores forening. Vores mål er nået. Vi satte os en tidsramme på 10 år til ”redningsaktionen af Hobbiton”. Vores mål er nået på tid, ovenikøbet. Det kan vi være mere end stolte over.

 

Louise og Josh samt gæster i den ældgamle bus.

 

Tak for trofast støtte gennem årene

Til sidst takkede Ib medlemmerne og bestyrelsen med ordene: ”Det har været en meget stor personlig glæde for Louise og mig at opleve den store praktiske og moralske opbakning fra foreningens medlemmer gennem årene.

Tak til skiftende bestyrelser for jeres energi og inspiration.

En særlig tak til Louise, AMATOLA Fondens ”grå eminence”. Uden din store arbejdsindsats, kreativitet og gode humør var vi aldring nået så langt og godt, som sket er.

Og til Lars, vores næstformand, der kom og bar lige fra den spæde begyndelse i 2004 og til dato. Tak for din altid store beredvillighed og de mange muntre ord undervejs.

Tak til Anne-Katrine og Niels Jørgen for et godt konstruktivt bestyrelsesarbejde. Særligt tak, Niels Jørgen, for AMATOLA´s flotte hjemmeside, der nu og i fremtiden vil stå som et smukt vidnesbyrd om en lille humanistisk forening, der gennem en årrække gav fattige og forhutlede børn i Afrika en oplevelse af andre livsmuligheder end dem, de lever under i hverdagen i slummen.

Tak til Hanne for at have holdt godt styr på pengesagerne.

Tak til Leo for megen inspiration og dine gavmilde donationer til foreningens generalforsamlinger.

Tak til revisorerne, Bjarne Krogh og Thorkild Würtz, for deres ”ubemærkede” godkendelser af foreningens regnskaber gennem alle årene.

Og tak til Grethe Petersen for hendes varetagelse af hvervet som revisor suppleant”.

Endelig en hjertelig tak til Jane Dencker fra Petit Nord, for generøse tøjdonationer gennem mange år.

Herefter gav generalforsamlingen stor hyldest for formandens beretning. Spontan tak fra mange medlemmer til Ib og Louise, samt bestyrelsen, blev også tilkendegivet.

 

Kassererens beretning

Det fremlagte regnskab blev gennemgået og kompetent forklaret, hvorefter det godkendtes ved akklamation.

Herefter lod dirigenten forsamlingen få en pause, hvor foreningen bød på et glas vin eller en kop kaffe.  

 

Indkomne forslag

Formanden fremlagde herefter formelt bestyrelsens forslag om at nedlægge foreningen. Han henviste til den begrundelse han allerede havde fremført under afsnittet om ”Fondens historie”.

1. Foreningens mål er nået

2. Hobbiton kan nu klare sig selv økonomisk

3. Hobbiton agter fortsat at afholde UPC lejre med penge fra egen drift

4. Dernæst - det er svært at rekruttere nye medlemmer, nu hvor rundrejserne ikke afvikles længere

5. Vedr. tilsyn - når Louise & han ikke længere kommer regelmæssigt forbi de støttede projekter i Sydafrika, er det vanskelligt at evaluere regnskaberne ved selvsyn og personlig audit. Og det har altid været en praksis vi har brugt.

 

Gruppeøvelser på Sommer UPC 2014.

 

Ekstraordinær generalforsamling

Jf. vedtægterne kræver en nedlæggelse af foreningen en ekstraordinær generalforsamling. Den blev afholdt efter en kort pause. Ib præciserede argumenterne for nedlæggelsen og der blev etableret afstemning. Forsamlingen var indforstået. Alle stemte for at tiltræde bestyrelsens ønske om at lukke AMATOLA Fonden pr. 31.december 2013.

Bestyrelsen blev derefter opløst, og medlemmerne konstituerede sig som et interim garantudvalg, der skulle fungere, indtil foreningen praktisk var afviklet. Tidspunktet blev sat til 1. august 2014.

 

Foreningen midler blev derefter øremærket til følgende donationer, der skulle iværksættes og af rapporteres med fuld revisorattesteret regnskabsaflæggelse senest 1. juli 2014.

Midlerne blev delt således:

Hobbiton ZAR 25.000 til en 4 dages AIDS lejr i april for 60 børn og ZAR 65.000 til en UPC lejr i juni for 140 børn.

Malealea ZAR 14.870 til skoleborde og bænke til 7 underskoler, 6 toiletter samt tæpper og madrasser til AIDS børn.

Det blev endelig også besluttet, at der skulle udsendes et ekstraordinært sidste nyhedsbrev i sommeren 2014. (Red. dette indeværende brev)

Gennem hele foreningens levetid har alt kontorhold, porto, print og udsendelse været betalt af Ib og Louises virksomheder. De fremmødte stemte enstemmigt for bestyrelsen ønske om, at udgifterne til denne sidste udsendelse undtagelsesvis kunne tages af de sidste midler på foreningens konto. Evt. restmidler skal til slut overføres til Hobbiton.

Alle sagde herefter farvel i god og hjertelig ånd. Flere fremmødte rejste sig og takkede hjerteligt – og også ganske vemodigt – bestyrelsen, og især Louise og Ib for det gode arbejde gennem de mange år.

Referent / Lars Aaby Brændstrup

 

Gruppeøvelser på Sommer UPC 2014.

 

De sidste projekter vi har støttet gennem foråret 2014

Hobbiton AIDS lejren blev afholdt som en ren pigelejr med 30 deltagere i 4 dage fra den 25. april til den 28. april, mens drengelejren, også med 30 deltagere, blev afviklet 3 dage i perioden 2. maj til 4. maj 2014. Lejrene var henlagt til Hobbiton filial: Fairewood i Grahamstown, idet samtlige børn kom fra et slumområde i udkanten af denne by. Børnene skulle altså ikke fragtes langt i bus.

 

UPC 2014.

 

Konkluderende skriver Josh om lejrene i den fremsendte rapport: ”AMATOLA Fondens støtte satte os i stand til at gennemføre disse lejre, der gav håb og et nyt perspektiv for disse børn, hvis liv er mørkere og vanskeligere end mange, der ikke kender til deres særlige situation, kan have svært ved at forstå. Jeg har fået mange tilbagemeldinger fra deres behandlingshjem, som tilkendegiver, at lejrene har haft stor betydning for børnene”.

I forhold til budgettet sparede man ca. ZAR 8.000, som Josh efterfølgende bad om, at måtte bruge til indkøb af vintertøj til børnene på UPC sommerlejren. Det accepterede bestyrelsen selvsagt uvilkårligt.

 

Josh under UPC lejren 2014.

 

Den sidste UPC lejr blev afviklet i perioden 27. juni til 3. juli, 2014 med deltagelse af 110 børn og 20 frivillige medhjælpere. Man gennemførte det efterhånden velkendte program, hvorom Josh skriver følgende:

”Vores UPC camp startede med et uventet problem: Vores tapre gamle bus ville ikke starte den morgen, hvor vi skulle hente børnene i East London og Grahamstown. Imidlertid, efter en dynamisk indsats lykkedes det os, at finde alternativ transport til en rimelig pris for så vidt angår Grahamstown børnene, mens vi måtte betale East London transportselskabet ca. tre gange så meget, som det ville have kostet, hvis vores egen bus, havde kunnet køre. Det vigtigste er dog at alle børnene ankom til Hobbiton, som planlagt.

Hvis det ikke havde været for AMATOLA Fondens generøse bistand nu og gennem tiderne, havde vi aldrig kunnet gennemføre denne og alle de andre UPC lejre. Jeg vil gerne på børnenes og egne vegne sige en dybfølt tak til fonden for jeres bidrag til at gøre UPC lejrene til en succes.

Det er interessant at se tilbage på de sidste 10 års virksomhed og tænke over de forandringer, som AMATOLA Fondens støtte har bibragt os. Ikke alene den udvikling, der har fundet sted af vore pædagogiske programmer, men især i mange af børnenes liv. Vi har lært dem om demokrati, personlig planlægning, gruppediskussioner, fredelige konfliktløsninger og samfundsforståelse gennem vore målrettede pædagogiske programmer. Vi har set en vigtig udvikling m. h. t. sammensætningen af den frivillige instruktørgruppe. I de første år var der en klar overvægt af internationale instruktører (især danskere), mens vi de senere år har kunnet engagere sydafrikanske unge (tidligere UPC børn) som frivillige medhjælpere.

Gennem årene har AMATOLA Fonden sat os i stand til at give mere end 2500 børn et ugelangt ophold på Hobbiton. Det er ikke muligt at sige eksakt, hvilken indvirkning det har haft på disse børns liv, men utallige gange glædes jeg over en munter hilsen på ”Onkel Josh”, når jeg færdes i slumkvartererne i Grahamstown og East London.

Jeg slutter med at sige tak endnu en gang til jer alle sammen. Jeg takker jer ærligt og oprigtigt for jeres hjælp gennem de mange år. Det kan være svært at forstå og vurdere den store betydning jeres medvirken har haft, især når jeg skal udtrykke det med ord. I har jo ikke som vi andre følt og oplevet, hvordan børnene åbner sig og venlighed og tillid blomstrer op på disse lejre. Indtil man har set dem bryde i gråd ved afskeden, vil man aldrig helt kunne forstå den store betydning jeres mange donationer gennem tiderne har haft.”

Kærlig og taknemmelig hilsen Jeres Josh Paton. Hobbiton on Hogsback.

 

Billeder fra UPC Juni 2014.

 

Ekstraordinære donationer givet efter vores officielle slutdato

Næsten halvdelen af udgifterne til juni UPC ca. ZAR 30.000 blev dækket af flere store donationer, der blev indbetalt til AMATOLA Fonden efter vores officielle slutdato, 31. december 2013. Giverne har ønsket at forblive anonyme, men vi, formand og bestyrelse, sender her vores inderlige tak, ikke blot for de generøse donationer, men også for det ”skulderklap” og indirekte anerkendelse af vores arbejde. Tusind tak.

Malealea i Lesotho havde ansøgt om at få ZAR 14.870 til indkøb af madrasser, tæpper og spisegrej til 6 AIDS ramte børn, 7 borde og stole til børnehaverne, samt 21 bænke til et fælleslokale, hvor der iværksættes undervisning af unge analfabetiske fårehyrder. Desuden bad man om midler til voksentoiletter (udendørs lokummer) a´ ZAR 1.350 ved 5 af de 8 børnehaver.

Efter lærernes ønske anvendte man i stedet for denne delbevilling til lokummer til diverse skoleudstyr samt en påtrængende udendørs reparation af en af børnehaverne. Ledelsen af Malealea Development Trust – MDT (vores samarbejdspartner) er i foråret 2014 overgået fra vores gode kontakt gennem årene: Projektleder Marion Drew, til en repræsentant for lokalsamfundet: Mr. Tello Moeketse.

 

Skolebænkene ankommer og pakkes ud og vækker glæde.

 

Afsluttende regnskab

 

Indtægter

Formue pr. 1. januar 2014 45.414,20

Ekstraordinære medlemsdonationer foråret 2014 15.100,00

Salg af tøj fra Petit Nord 925,00

Salg af doneret snaps ved generalforsamling 550,00

Indtægter i alt 61.989,20

 

Udgifter

Malealea 7.760,80

Hobbiton – AIDS lejr i april 13.020,50

Hobbiton – UPC lejr i juni 34.432,15

Trykning af det sidste nyhedsbrev 650,00

Kuverter og labels 300,00

Frimærker 900,00 DK

Hostmaster / Webhotel i 5 år 1.225,00

Bankgebyrer 590,00

Restdonation til Hobbiton 3.110,75

Udgifter i alt 61.989,20

 

Saldo pr. 1. august 2014   kr. 00

 

 

Den forhenværende bestyrelse (med partnere), august 2014. 

 

Det blev ordene, og de blev de sidste. På hele bestyrelsens vegne – og på Louises og egne private vegne – vil jeg gerne sige Jer alle hjertelig tak for den indsats vi har gjort.

Josh ord er her også mine ord. Vores indsats og penge har gjort meget godt.

Kære venner – tak for det.

Hjemmesiden fortsætter, så måske I engang får lyst til at genopfriske hvad vi gjorde sammen. Så er adressen www.amatola.dk.

 

De venligste hilsner fra Ib. Engang formand for AMATOLA Fonden.