Sommerbrev 2013

Kære medlemmer.

Så kom da endelig sommeren og tiden for udsendelsen af vores juni nyhedsbrev. Som altid glæder jeg mig til at berette nyt om tiden der er gået, siden julenyhedsbrevet.

I dette sommerbrev kan I læse om følgende:

 • Medlemsstatus

 • Generalforsamlingen afholdt i februar

 • Årsregnskab v. kassereren

 • Bevilling af eksterne fondsmidler fra Tipsmidlerne

 • AIDS lejren afholdt på Hobbiton Fairview i april

 • AIDS projekt i Malealea, Lesotho

 • Ib's News

 

En tegnestund på Hobbiton

 

Jeg ønsker Jer en rigtig god læselyst.

 

Medlemsstatus

I skrivende stund har foreningen 212 betalende medlemmer. Det er en lille tilbagegang fra sidste år. Vi har rigtig mange trofaste og loyale medlemmer, der har været med i foreningsarbejdet længe – næste år er det 10 år siden AMATOLA Fonden blev etableret. Tak til Jer alle der vedvarende støtter op. Samtidig må vi også erkende, at der desværre undervejs mistes nogle medlemmer. Og vi er derfor meget glade for, hver gang et nyt medlem dukker op. Vi rekrutterer jo ikke så naturligt længere, som da vi afviklede de store MARGRÉ & CO Sydafrika rundrejser. Tak til hver og én der hjælper med til at udbrede kendskabet til vores fælles projekt om at hjælpe de mest udsatte børn og unge i Sydafrika og Lesotho.

 

Generalforsamling 2013

Referat fra generalforsamlingen v./ næstformand Lars Aaby Brændstrup

Efter formandens velkomst gik vi umiddelbart i gang med frokosten, der bestod af smørrebrød/øl eller vand samt en snaps eller to, doneret af bestyrelsesmedlem Leo Christensen, der som sportskommentator havde måttet begive sig til Makedonien, hvor de lokale håndboldhelte fra Silkeborg skulle deltage i en vigtig Champions League kamp mod Skopje. Salg af snapsen gav 300 gode kr. i foreningskassen.

Efter kaffe og kage (bestyrelsesmedlemmernes hjemmebagte lækkerier) kunne vi veltilfredse gå i gang med selve generalforsamlingen.

Som dirigent blev forslået Henning Sørensen, Harlev, der valgtes med akklamation. Efter en kort gennemgang af formalia overgav dirigenten ordet til formanden.

 

Formandens mundtlige beretning

Om Sydafrika generelt

Formanden havde i år valgt at indlede sin beretning med at vise en 8 minutter lang TV udsendelse fra DR1 om Sydafrika. Udsendelsen gav et temmelig pessimistisk, men desværre retvisende billede af virkeligheden i Regnbuelandet.

Efterfølgende uddelte formanden et resumé ark med centrale udsagn.

 

Udsagn fra videoen:(KQ=Kåre Quist, SK er Steffen Kretz, understregede navne=sydafrikanere)

 

KQ: Sydafrika er et land præget af vold

KQ: Enorme spændinger mellem rig og fattig. Sydafrika er verdens mest ulige land

Kgomotso: I townshippen lever de fleste i stor fattigdom.

SK: I Sydafrika lever mere end 50 % af befolkningen for under 15 kr. om dagen.

SK: Mandelas vision om ”Regnbuenationen” er ikke blevet til noget. 18 år efter apartheid er der større ulighed og fattigdom end før magtskiftet.

SK: Når fattigdom og rigdom bor dør om dør slår det gnister.

SK: Mordraten for hvide farmere er ca. 10 gange så høj som gennemsnittet i Sydafrika. 4 gange i løbet af den sidste måned har et lille bondesamfund begravet 4 dræbte hvide farmere.

Belinda van Noore: Det var rene henrettelser. De dræber mændene og efterlader kvinder og børn ubeskyttede. Regeringen må gøre noget.

Adam Roets: På de sociale medier kan vi læse, at når Nelson Mandela dør vil de sorte dræbe alle hvide.

SK: Sydafrika har fået mange sorte millionærer.

Djsbu: Stort set al jord i Sydafrika ejes fortsat af de hvide mindretal. Der er aldrig blevet gennemført en jordreform.

SK: På denne bar laves mange fordækte aftaler mellem forretningsfolk og politikere. Det har givet Sydafrika et ry for korruption og nepotisme

Sort forretningsmand: Hvis man ikke støtter ANC får man ingen kontrakter.

Sort ANC politiker: Regeringen gør hvad den kan for at stoppe korruptionen.

Kgomotso: Regeringen beriger sig selv og svigter folket.

 

 

 

Red. For mere journalistisk information henviser vi i øvrigt til to virkelig gode og seriøse baggrundsudsendelser fra arkivet i DR1 og Danmarks Radio:

Verden ifølge Gram 09. oktober 2012 ”Sydafrika: Verdens mest ulige land” http://www.dr.dk/radio/player/?rid/1267032

Horisont ”Sydafrika – går det frem eller tilbage”?

http://www.dr.dk/DR1/horisont/2007/10/31093715.htm

 

 

 

Zuma genvalgt

ANCs repræsentantskab genvalgte på et delegeretmøde i Manguang (tidl. Bloemfontein, hvor ANC blev stiftet i 1912) Jacob Zuma som formand. Det betyder at Zuma er bevægelsens spidskandidat til præsidentposten i næste valgperiode fra 2014-19. Selvom vicepræsidenten Kgalema Motlanthe udfordrede Zuma og forsøgte at blive partiets nye formand (og dermed automatisk præsidentkandidat) genvalgte forsamlingen Zuma med et stort flertal. Det kan være svært at forstå, at man nærmest kårer en notorisk svindler og dybt korrumperet politiker til landets højeste embede. Man trækker på skuldrene og mumler: ”This is Africa”; men hov - i morgen genvælger italienerne måske en mindst lige så suspekt Silvio Berlusconi.

 

Skolereform

Undervisningsminister: Mrs. Angie Motshekga har fremsat et forslag til en hårdt tiltrængt skolereform i Sydafrika. Post apartheidtidens første skolereform fra halvfemserne indebar en ret til 12 års skolegang for alle landets børn og unge. Nu vil man udvide skoletiden til 14 år, idet man tilføjer et førskoleelement på to år. Børnene skal starte skolegangen allerede som 5 årige. Det påregnes at de to nye klassetrin vil rekruttere ca. 2 mio. nye elever og kræve min. 100.000 nye lærere.

Dårlig skoleuddannelse er en akilleshæl for Sydafrikas sociale og økonomiske udvikling. Landet sakker på skoleområdet markant agterud i forhold til efterhånden mange andre afrikanske lande, hvor den bedre uddannede ungdom gør det mere attraktivt for udenlandske investorer at etablere sig i netop disse lande fremfor Sydafrika.

 

Vilde strejker

Landarbejdere især på vingårdene i Western Cape har gennem en måned strejket for at få mere i løn. De kræver en lønforhøjelse på 100 procent. Fra en dagsløn på ZAR 75 til en dagsløn på ZAR 150 + forbedrede sociale goder + overskudsdeling.

Strejken har afstedkommet en del uro i den ellers relativt fredelige provins. Det er kommet til voldelige sammenstød mellem parterne, hvorunder 2 strejkende landarbejdere har mistet livet. Arbejdsgiverne og fagforeningen enedes til sidst om en rammeaftale, hvor man aftaler ny løn og arbejdsvilkår lokalt, dog med udgangspunkt i en dagsløn på ZAR 150 eller deromkring. Herefter er arbejdet genoptaget.

Tidligere på året iværksatte minearbejderne oppe nordpå i Gauteng og North West Province mange ”vilde” strejker for at få bedre løn-og arbejdsvilkår. En af disse strejker fik et katastrofalt forløb, idet en svært bevæbnet politistyrke skød med skarpt mod de strejkende og dræbte 38 personer. Den tragiske begivenhed fandt sted ved Lonmin platinminen i Marikana, der ligger  i nærheden af Rustenberg (og ikke så langt fra vort kære, gode, gamle Sundown Ranch Hotel).

 

Zuma versus satiretegneren Zapiro

Overskriften mere end antyder, hvordan præsidentens civile søgsmål mod tegneren Zapiro endte. I 2008 blev Jacob Zuma så fornærmet og vred over denne tegning, at han meddelte offentligheden, at han ville sagsøge Zapiro og kræve en erstatning på ZAR 15 mio. for ærekrænkelse. Sagen blev anlagt ved højesteret i Pretoria, men blev igen og igen udsat efter anmodning fra Zumas advokater, der undervejs i forløbet tilbød Zapiro at nedsætte erstatningskravet til først 10 mio. så til 5 mio. og til sidst, 3 dage før sagen skulle for retten, til ZAR 100.000 (et hundrede tusinde) som ville blive videregivet til godgørende formål samt at Zapiro skulle give Zuma en offentlig undskyldning. De forskellige tilbud blev hver gang uvilkårligt afslået af Zapiro.

 

 

 

Om lørdagen, før sagen skulle for retten om mandagen, den 29. oktober 2012, krøb Zumas advokater til korset og meddelte Zapiro, at man havde besluttet at droppe sagen.

 

Konklusion på tilstandene i Sydafrika generelt

De første år efter apartheid var Sydafrika hele verdens darling og dets ledere var højt respekterede for deres visioner og moralske kvaliteter. Optimismen og forventningerne til fremtiden var skyhøje. Siden Mandelas frivillige tilbagetræden i 1999 har hans uduelige efterfølgere gradvist kompromitteret den gode start. På alle vigtige områder: uddannelse, erhvervsudvikling, sikkerhed, sundhed, samfundsmoral, udvikling, landreformer er landet i recession eller tilbagegang. Det siges, at man har de tyranner man fortjener, men jeg synes alligevel at den store fattige majoritet i Sydafrika havde fortjent bedre.

 

Foreningens virksomhed i 2012

Malealea

Som bekendt donerede vi sidste år midler til etablering af toiletbygninger (lokummer) ved 6 børnehaver i Malealea i Lesotho. Efterfølgende har vi finansieret indkøb af håndvaskfaciliteter: plasticvaske og tørrestativer. Malealea-donationen var på i alt ZAR 12.000. Vaskefaciliteterne kostede ca. ZAR 2.000. De sidste penge blev brugt til indkøb af gulvtæpper samt petroleumsovne til i alt 7 børnehaver.

 

 

AMATOLAs bestyrelse havde forud godkendt indkøbet, da vi er opmærksomme på, at vinteren kan være endog særdeles kold i Lesotho. Bjerglandets gennemsnitshøjde er 1400 m.

Malealea ligger i 1800 meters højde.

 

Hobbitons Under Privileged Camp – UPC Juli lejren 2012

AMATOLA Fonden afholdt også i 2012 udgifterne til en hel uges lejr på Hobbiton for fattige og forældreløse slumbørn. I alt 121 børn og 23 unge instruktører deltog i lejrskolen fra den 1. til den 8. juli 2012 på Hogsback. Sammensætning: 57 børn kom fra Grahams Town, 53 kom fra East London og de sidste 11 var lokale børn fra Hogsback. Børnene var inviterede gennem Josh Patons netværk af socialarbejdere i de forskellige slumområder.

 

 

 

91 børn var 1. gangs deltagere, men 30 børn var deltagere for 2. gang på Hobbiton, idet Josh har tilladt socialarbejderne, også at udtage børn, der har været på lejrskolen tidligere. Kriterierne er, at man vurderer, at børnene har et særlig stort behov for at komme ud af slummen eller at det kan være en god mulighed for at styrke en igangværende positiv udvikling. Børnene var i alderen 10-12 år. De 23 unge frivillige instruktører bestod af 11 sydafrikanere og 12 tyskere. En af nonnerne fra organisationen: ”Assumption Feeding Clinic” skrev efterfølgende et takkebrev til Josh og Hobbiton. Heri skrev hun blandt andet.: ”Af personlig nysgerrighed besøgte jeg efterfølgende ”The Chicken Farm (Red.: et børnehjem, hvis børn var med på Hobbiton for første gang), og jeg blev dybt berørt af den glæde børnene viste over at have været på Hobbiton. De hang på mine arme og insisterede på at synge nogle af de mange sange, de havde lært på lejren. Jeg blev imidlertid endnu dybere berørt, da en af børnehjemmets ”mødre” (Red.: sådan kaldes de ansatte) med tårer i øjnene sagde, at dette var den mest generøse ting nogen havde gjort for disse børn, nogensinde.”

 

Ingen AIDS og UPC julelejr i 2012

AMATOLA Fondens egne midler fra medlemsbidrag rækker ikke til, at vi kan finansiere 2 UPC lejre, 1 AIDS lejr samt en mindre håndsrækning til Malealea projektet. Vi har derfor de sidste to år søgt en lang række fonde om støtte til vores virksomhed i Sydafrika. Sidste år donerede Lauritzen Fonden som bekendt 10.000 kr., men i år har vi desværre kun opnået 1 tilsagn, nemlig fra Tipstjenesten. Efter flere rykkere fik vi endelig et betinget tilsagn, den 10. december 2012. Dette er blevet fulgt op af endnu et betinget tilsagn den 16. februar 2013. Når/hvis dette er godkendt af folketingets finansudvalg kommer donationen, kr. 13.500 uvilkårligt til udbetaling. Midlerne kan anvendes indtil 31. december 2013.

Vi bevilgede også midler til afholdelse af en AIDS-lejr i april måned 2012, men i marts måned bad Hobbiton om at måtte flytte lejren til september måned. Det viste sig desværre at man heller ikke havde mulighed for at afvikle lejren i september, så AIDS-lejren i 2012 måtte opgives. De sparede midler overføres efter aftale til en AIDS-lejr i foråret 2013.

 

Joshs besøg i oktober

Josh var i Århus i 5 dage, hvor han henholdsvis boede i Harlev, hos vores kasserer Hanne Sørensen og hendes mand Henning. Og siden hos Louise og mig i Marselisborg Allé. I Århus har kommunen etableret et friluftscenter, der arbejder med udsatte børn og unge. Der besøgte Josh og her fik han et godt netværk.  Bestyrelsen var vært ved et arrangement lørdag aften, hvor vi fik lejlighed til at høre Josh fortælle om Hobbitons tanker for det fremtidige arbejde. Og vi fik lejlighed til at drøfte, hvad AMATOLA Fonden har af muligheder for at yde støtte. Tid blev der bagefter til at spise traditionel dansk, hjemmelavet mad. Af kulturelle indslag besøgte vi både AROS Kunstmuseum, der her i efteråret viser en fremragende Edward Munch udstilling. Samt også Glasmuseet og Fregatten Jylland i Ebeltoft.

 

 

 

Red.: Læs evt. mere herom i Julenyhedsbrevet 2012.

 

Vibe til Hobbiton i 2013

Så har vi glæden af endnu engang at have etableret kontakt mellem et ungt dansk menneske og Hobbiton. Lige efter nytår drager Vibe Holmehøj Bach fra Hillerød til East London, for gennem foråret at indgå i staben af unge frivillige instruktører på Hobbiton. Vibe har tidligere besøgt Hogsback og været på besøg på Hobbiton. Hun var nemlig med på én af vores kulturrundrejser tilbage i januar 2007 sammen med sin moster. Læs mere nedenfor.

 

Aktiviteter i 2013

Bestyrelsen foreslår at vi finansierer flg. aktiviteter i 2013:

 • 1 UPC lejr i juli 2013, ZAR 64.000
 • 1 UPC lejr i december 2013, ZAR 64.000
 • 1 AIDS lejr i 2013, ZAR 25.000
 • 1 Donation til Malealea, ZAR 12.000

I budgettet for 2013 påregnes det at vi kan disponere over ca. 120.000 DKK svarende til ca. ZAR 170.000 (kurs 0.70 DKK for ZAR 1.00).

 

Årsregnskab udfærdiget og præsenteret af vores kasserer Hanne Sørensen

 

 

 

Valg af bestyrelse

På valg var følgende bestyrelsesmedlemmer:

 • Næstformanden Lars Aaby Brændstrup

 • Kasserer Hanne Sørensen

 • Bestyrelsesmedlem Niels Jørgen Dinnesen

 • 2 kritiske revisorer Torkil Würtz og Bjarne Krogh

 • 1 revisor suppleant Grete Petersen

 • 2 suppleanter Louise Margré og Leo Christensen

Alle tog imod genvalg og blev valgt ved akklamation.

 

Den nye bestyrelse er således:

 • Formand Ib Margré

 • Næstformand Lars Aaby Brændstrup

 • Kasserer Hanne Sørensen

 • Medlem Anne-Katrine Hansen

 • Medlem Niels Jørgen Dinnesen

 • 1. suppleant: Leo Christensen og 2. suppleant: Louise Margré.

 • Kritiske revisorer: Bjarne Krog og Torkil Würtz.

 • Revisorsuppleant: Grethe Petersen

 

 

Afrikansk Lotteri

Louises virksomhed CÉNECA, der beskæftiger sig med kulturformidling og blandt andet sælger Sydafrikansk Kunsthåndværk havde doneret 2 håndbroderede billeder og 2 stk. raku brændt håndlavet keramik. På forhånd var der solgt mange lodder i forbindelse med indbetaling af årskontingentet. På generalforsamlingen blev der solgt lodder for kr. 2.500. De heldige vindere blev:

1 stort Kaross billede blev vundet af Susanne Bloch Madsen, Hedehusene

1 mindre Kaross billede blev vundet af Henrik Bloch Jensen, Rødovre

1 stort næsehorn blev vundet af Bodil og Bruno Jakobsen, Odense

1 lille næsehorn gik til Kirsten og Svend Morhr Christensen, Lemvig

For mere information om den sydafrikanske brugskunst se www.ceneca.dk

 

Afsluttende tak

Afslutningsvis benyttede formanden lejligheden til at takke de fremmødte for velviljen til at møde op. Og endelig takkede han bestyrelsen for et konstruktivt og godt samarbejde.

Kl. 16 var generalforsamlingen slut.

 

Andre Nyheder

Så kom de endelig: Pengene fra Tipsmidlerne + en helt uventet donation fra et foreningsmedlem

Sidst i april modtog vi den længe ventede bevilling fra Tipsmidlerne på 13.430,71 kr. Pengene skulle oprindelig være tilgået os i oktober 2012 men sagsgangen i Kulturministeriet blev forsinket. Det indebar desværre at vi måtte aflyse Jule UPC lejren. Bevillingen vil nu blive anvendt i forbindelse med finansieringen af UPC lejren i juli 2013. Budgettet for lejren er ZAR 70.000. Heraf dækker Tipsmidlerne ca. ZAR 21.000, mens vi selv anvender ZAR 33.400 af foreningens midler. Vi har dertil fået en helt uventet forstrækning fra et medlem, der i forbindelse med en rund fødselsdag har opfordret sine gæster til at betænke AMATOLA Fonden, i stedet for indkøb af personlige gaver. Vi sidder derfor nu i den fantastiske situation, at vi har modtaget kr. 9.700 i ekstraordinære donationer. Det svarer til ZAR 15.600, som også vil blive brugt til afholdelse af UPC lejren i næste måned. Vi har naturligvis takket fødselaren personligt, og gør det også her.

 

 

 

AIDS-lejren afholdt i april 2013

28 HIV-inficerede børn og to medlemmer fra ”The Rafael Centre” i Grahamstown samt Josh og fem unge frivillige (her iblandt danske Vibe) deltog i lejren, hvortil Amatola Fonden havde givet en donation på ZAR 25.000. Imidlertid kunne arrangementet gennemføres for kun ZAR 18.881. Hobbiton har bedt om at besparelsen må blive anvendt til indkøb af fleece trøjer til deltagerne juli – UPC lejren. Bestyrelsen har godkendt forslaget, da vi ved, at der kan være ganske koldt i Amatola bjergene i juli måned (som jo er koldeste vintermåned i Sydafrika).

Josh har til benefice for AMATOLA FONDENS medlemmer bedt vores danske frivillige: Vibe Holmehøj Bach om at skrive evalueringsrapporten. Her er et sammendrag af Vibes rapport:

”Udover de ”klassiske” fysiske Hobbiton aktiviteter iværksatte medarbejderne fra Rafael Centre arbejdsseminarer med udspring i børnenes særlige behov og interesser. Emnerne strakte sig fra undervisning i korrekt anvendelse af HIV medicin til et ”TV talk show” om voldtægt, teenager graviditet, homofobi og børnenes syn på kvinder og mænd (kønsrollemønstre). Sidstnævnte emne blev belyst ved at børnene tegnede plakater, der viste, hvordan den perfekte kvinde og mand så ud, efter deres opfattelse. Efterfølgende blev plakaterne anvendt som baggrund for en debat mellem børnene.

”TV talk showet” var regisseret i et ”rigtigt” TV studie med kameramand, belysning, studievært etc. Til at belyse emnet havde man indkaldt blandt andet et voldtægtsoffer og hendes forældre, en politimand, og en psykolog (børnene spillede alle rollerne).

Vibe skriver: ”Endskønt flere af pigerne var blevet voldtaget, havde de overskud til at mene, at voldtægtsmanden også behøver at få hjælp. Det var rørende, men også morsomt på samme tid, fordi børnene var gode skuespillere med masser af humor”.

Et andet hyggeligt udsagn fortæller om, hvordan børnene og de unge frivillige under en bålaften sang sammen i timevis. Festen sluttede med, at man sang de forskellige landes (Sydafrika, Albanien, Danmark, England og Tyskland) nationalsange samtidigt. Som Vibe skriver: ”Det lød forfærdeligt, men det var meget underholdende”.

For Vibes ophold i øvrigt henviser vi vil hendes blog: http://www.savibes.blogspot.dk/

 

Støtte til AIDS projekt i Malealea

Marion Drews, ”Malealeas Gode Fe” har foreslået, at de anvender vores grundbevilling på ZAR 12.000 til deres arbejde med 30 HIV smittede børn. Marion skriver: ”Vi har besluttet at præsentere jer for den idé, at vi indkøber en madras og et tæppe til hvert af børnene, så de bedre kan holde sig varme, gennem vinteren. Desuden vil vi gerne give dem et alarm ur, så de bedre kan overholde deres tidsskemaer for indtagelse ARV medicin” (ARV medicinen skal indtages 3 gange om dagen med ret nøjagtige intervaller).

Bestyrelsen har godkendt Marions forslag, og hun begiver sig snarest afsted til hovedstaden Maseru, for at indkøbe de 30 ure.

 

 

Skolebørn i Malealea, Lesotho

For mere information om Malealea Development Trust, vores samarbejdspartner i Lesotho, se denne lille video på ”YOUTUBE”, der giver et godt billede af, hvor vores lille donation virker.   http://www.youtube.com/watch?v=lDdGr_yKPQs

 

Petit Nord endnu engang

Jane Dencker Larsen, indehaveren af børnetøjsfirmaet Petit Nord i København, har endnu engang betænkt os med sin restkollektion fra sidste år. En skøn kasse står og venter på, at én fra bestyrelsen kommer forbi Janes lager og bringer de skønne sager til Århus, hvorfra de til november bliver bragt med til Sydafrika.

 

 

Danske børn iført tøj fra Petit Nord Hjemmeside

Vi sender Jane så mangen en tak for hendes velvilje og opbakning.

 

Kære medlemmer

På hele bestyrelsens vegne takker vi Jer for den vedvarende støtte til vores humanitære arbejde i Sydafrika og Lesotho. Husk: at selv små indsatser gavner de underprivilegerede børn og unge vores penge går til. Skulle der derfor være lidt ekstra penge på kistebunden, ja så tager vi så hjertens gerne imod. Alt – stort som småt er mere end velkomment. Et lille ekstra sommerbidrag eller måske et ekstraordinært kontingent. Bestem selv. Brug gerne følgende kontonummer til en overførsel:

AMATOLA Fondens Nordea bankkonto: 1957 - 7557 225 131

Til sidst vil jeg gerne opfordre jer til at følge med på vores hjemmeside www.amatola.dk. Her kan I opfriske alt hvad der er foregået i vores forening siden dens start i 2004.

Kære foreningsvenner – tak for at I støtter op og gør vores arbejde muligt.

 

De bedste sommerlige hilsner fra

Ib / Formand