Sommerbrev 2012

Kære medlemmer.

Så er tiden kommet for udsendelsen af vores sommernyhedsbrev. Som altid glæder jeg mig til at berette løst og fast om tiden der er gået, siden den sidste bulletin. Jeg ønsker Jer en rigtig god læselyst. Sommerbrevet her vil give Jer information om:

 • Medlemsstatus
 • Generalforsamlingen afholdt i februar
 • Ansøgning om eksterne fondsmidler
 • Interview med Josefine Hansen om hendes ophold på Hobbiton
 • Ib's News

 

På Hobbiton hike ved vandfaldet Madonna and Child.

 

Medlemsstatus

Først vores medlemsstatus. Vi er pr. dags dato i alt 247 betalende medlemmer. Endnu mangler 36 at indbetale deres kontingent for 2012. Nogle er blevet ”rykket” gennem venner og familie. I forbindelse med udsendelsen af dette sommerbrev påminder vi nu alle 36, venligt men bestemt om deres ”udestående”, idet vi selvfølgelig håber, at der er tale om en forglemmelse. Vi har brug for pengene, som I vil erfare efterhånden som I læser Jer igennem nyhedsbrevet her. Så vi håber på positiv respons.

 

Generalforsamling 2012

Her følger referatet fra vores generalforsamling afholdt i Århus den 18. februar 2012. Referenten er som sædvanlig vores gode næstformand Lars Aaby Brændstrup.

 

Mama Tofu - 93 år og still going strong.

 

Men inden referatet synes jeg imidlertid, at I skal nyde et foto jeg faldt over i den lokale avis i East London ”The Daily Dispatch”.

Det viser Mama Tofu endnu engang. Vi bragte jo også på forsiden af Julenyhedsbrevet et herligt foto af en gruppe små skolebørn, der på en Xhosa-kulturdag, havde fået besøg af den vitale gamle kvinde.

Mama Tofu er nu blevet 93 år og i forbindelse med ”Kvindernes Internationale Kampdag”, bragte bloggen ”The Lucky Bean” en herlig fotomontage af hende under titlen: Mama Tofu makes me happy”.

Fotografen er Richard Bullock og den unge herre på ryggen af Mama Tofu er hans søn Charlei Kei.

 

Referat fra Generalforsamlingen 2012 v./ Lars

Formanden bød de 38 fremmødte medlemmer velkommen. Vi startede med spisning, og formanden havde håndskåret pålæg og andre lækkerier, som flere velvilligt havde hjulpet med at stille an til buffet. Efterfølgende blev der, også ved høflig selvbetjening, drukket kaffe med småkager. Alt i alt havde vi igen en god og hyggelig stemning, da vi gik i gang med generalforsamlingen.

Som dirigent blev foreslået Leo Christensen, og han blev valgt. Han startede med at erklære forsamlingen lovlig. Ligeledes blev undertegnede referent foreslået, og valgt.

 

Formandens mundtlige beretning

 

Om Sydafrika generelt

Ib fortalte flere gode historier fra Sydafrika; mange ledsaget af Zapiro's rammende tegninger med tekst. Også i år var der dejlige billeder fra SA på storskærmen. Den sædvanlige, gode krydrede måde at få udviklingen i landet belyst og formidlet på.

Generelt var 2011 præget af en barsk magtkamp mellem det politiske establishment med præsident Zuma i spidsen og ANC Youth Legaue med Julius Malema i spidsen. Styrvolten Malema trak det korteste strå.

 

 

ANC´s disciplinær komite ekskluderede Julius´s ANC-medlemskab i 5 år, og han blev tvunget til, sammen med andre uvorne brushoveder, at træde tilbage med omgående virkning.

Zuma slap således af med en farlig modstander, der både anfægtede ANC´s politik og i høj grad præsidentens habilitet. Undervejs til sin forstødelse, nåede den gennemkorrupte Malema at råbe op om, at han blot havde gjort det samme som resten af ANC-toppen. Det hjalp ham ikke, selvom han selvfølgelig har ret langt hen ad vejen.

Foruden beskyldningen om at Zuma har modtaget store gaver fra Libyens salig Muammar Gaddafi, så skumles i krogene over de mange givtige regeringskontrakter som Zuma kanaliserer ud til sit talrige afkom. I 2011 har omkring ¾ mia. Rand været anvendt til prestige byggerier af blandt andet Zuma´s private bolig i ”The Valley of the 1000 Hills”, og præsidentens officielle bolig i Pretoria. Når Zuma skal på udlandsbesøg, må der nu hele 2 store Boeing 737 fly til, da ”solkongen” med følge, ikke længere kan rummes i hans berømte ”Fish Eagle”.

Presseloven er trods indædt modstand hos oppositionen og medierne ændret af den ANC dominerede regering i november, med væsentlige indskrænkninger af offentlighedens adgang til information om styrets gøren og laden. Det sidste ord er dog ikke sagt i den sag, idet modstanderne har indbragt den nye lov for forfatningsdomstolen. Hvis den viser sig at være i strid med SA´s meget liberale grundlov, så falder loven.

Verdenskonferencen COP 17 i Durban i 2011, gik bedre end Lars Løkke´s COP 15 i Danmark i 2009. Zuma´s prestige fik kun overfladiske skrammer, og der kom, takket være især Danmarks klimakommissær, Connie Hedegaard, trods alt en lille men vigtig aftale i stand, nemlig at man i perioden indtil 2015 vil udarbejde en PLAN for, hvordan en bindende aftale om klimaet kan udformes.

 

 

Når krisen kradser i verdensøkonomien søger investorerne mod de traditionelle sikre værdier, dvs. guld, platin og andre værdifulde råstoffer. Det nyder Sydafrika godt af i de her år. Guldprisen er nu over 300 kr. pr. g /24 karat guld. En Krugerrand, hvis I skulle ligge inde med en af dem, kan sælges for ca. 9000 kr. p. t.  Dagsprisen på 1 kg. guld er noteret til 318.000 kr.  Denne rekordpris overgås imidlertid af prisen på 1 kg. næsehornspulver. Det koster nu ikke mindre end 370.000 kr.

I sommerbrevet fortalte formanden den triste historie om de brutale krybskytters nedslagtning af det sorte næsehorn Susy i Pilanesberg. I 2011 måtte i alt 443 næsehorn lade livet for banditternes kugler.  Den samlede omsætning i den illegale, beskidte virksomhed var ca. 165 mio. kroner. Krybskytterne anvender den nyeste våbenteknologi herunder præcisionsgeværer og helikoptere, men regeringen har svaret igen ved at indsætte elitesoldater i kampen mod krybskytteriet. Mindst 20 krybskytter måtte lade livet i 2011.

Pengesedlernes dyremotiver skal erstattes på alle typer sedler, med et portræt af Nelson Mandela. Hvis I har lyst til at se de nye sedler, så kan I på avisen ”The Guardian” se et videoklip med Præsident Zuma, da han afslører, hvordan det fremtidige sydafrikanske betalingsmiddel kommer til at se ud. http://www.guardian.co.uk/world/video/2012/feb/14/nelson-mandela-rand-banknotes-video.

Og så var der en rigtig god og opløftende nyhed. Kriminalitetsstatistikken blev forbedret markant i 2011. Antallet af forbrydelser, mord, røveri og voldtægt faldt.

Selskabet bag Pinnacle Point (vort gamle hotel i Mossel Bay) er gået fallit under skandaløse omstændigheder. Det har vist sig at store dele af det ambitiøse projekt var finansieret, via en BEE konstruktion, af midler fra fagforeningen for beklædningsindustriens arbejderes pensionsfond. Den risikable investering blev foretaget gedulgt af fagforeningsformanden og medlemmerne står nu til at miste hele deres investering på 350 mio. rand. Det nye bagmandspolitikorps: ”The Hawks” er sat på sagen.

 

Amatola Fondens virksomhed i 2011

Så var Ib kommet til vores gennemførte planer. Vores aktivitetsplan for 2011 omfattede følgende opgaver: 2 AIDS lejre i januar og april. 2 UCP lejre/ sommer og jul. Et mindre støttebeløb til ”Malealea Development Trust” i Lesotho.

Vi gennemførte og finansierede helt eller delvist følgende projekter:

 • AIDS lejr på Hobbiton i januar (100%)
 • UPC sommerlejr (100%)
 • UPC julelejr (Amatola / 30%. Eksterne fonde / 70%)
 • Toiletprojekt i Lesotho (100%)

AIDS lejren i april blev ikke iværksat.

 

AIDS lejr på Hobbiton i januar 2011

Der deltog på den 5 dages lejr 55 børn i alderen 10 – 12 år. Børnene kom igen fra ”Assumption Feeding Clinique” og den anglikanske kirkes AIDS børnehjem ”Holy Trinity” i East London. Johs beskriver børnegruppen som mere homogen end ellers og han tillægger det aldersgruppen, der er yngre og uden stor aldersspredning. Børnene var meget ivrige for leg og småbørnsaktiviteter. Der var ingen konflikter børnene imellem, men tværtimod ”en blød og varm stemning”. 10 frivillige voksne afviklede lejren som instruktører og på programmet var ekstraordinært også både en børnefødselsdag og en udflugt til Kids Bay stranden. De to institutioner har sendt skriftlige takkebreve til Josh.

 

 

UPC sommerlejren 2011

Lejren blev gennemført med et reduceret antal deltagere, nemlig 93 børn og 25 frivillige instruktører. 120 børn var inviterede, men i sidste øjeblik meldte ”The Assumption Feeding Clinic” i East London afbud. Institutionen havde interne disciplinære konflikter og valgte derfor at blive hjemme for at bearbejde problemerne. Det forventes at de 30 børn fra ”The Assumption Feeding Clinic” deltager i julelejren. Lejren blev gennemført på efterhånden hævdvunden vis og med det vellykkede socialiserende program. Josh benyttede lejligheden til at parre erfarne og uerfarne instruktører for den måde at give de nye instruktører en udvidet oplæring i praksis. Josh vurdering af sommerlejren er positiv, ja han afslutter ligefrem sin evaluering med at betegne lejren som endog meget succesfuld.

 

UPC julelejren 2011

Amatola Fondens ambition for finansåret 2011 var at understøtte afholdelse af 2 UPC lejre og 1 AIDS lejr samt et mindre anlægsprojekt i Lesotho. Det stod tidligt bestyrelsen klart, at vi ikke ville have tilstrækkelige midler til at finansiere Julelejren fuldt ud. Derfor tog vi et initiativ til at søge forskellige danske fonde om et tilskud til det gode formål. Vi fik positiv respons fra 2 fonde, nemlig J L Lauritzen fonden, der donerede 10. 000 kr. og fra BUPL (Børne og Ungdomspædagogernes Landsforening) der sendte os 5.000 kr. Dette satte os i stand til at sende R 30.000 (eller knapt halvdelen af det ansøgte beløb på R 67.000) til Hobbiton. Midlerne blev anvendt til afholdelse af en lejr med 54 børn og 20 frivillige instruktører. Udover det sædvanlige program var også håndbold på programmet, idet en af de frivillige unge var fremragende til sporten.

 

 

Orientering om J. L. Lauritzen Fonden

Så berettede Ib om situationen omkring de eksterne fonde og han gennemgik den korrespondance vi har haft med især J.L. Lauritzen Fondens informationsmedarbejder: Kamilla Søgaard. Læs mere om dette punkt i Julenyhedsbrevet 2011. Her er det velbeskrevet.

 

Toiletprojektet i Lesotho

Vi sendte i eftersommeren en donation på ZAR 11.000 til børnetoiletter til Malealea i Lesotho. Toiletterne skal opstilles ved 6 små børnehaver, hvor børnene hidindtil har besørget i det fri. Lederen af vores samarbejdspartner: ”Malealea Development Trus”t, Mrs. Marion Drews skrev et rørende takkebrev til os. Dette er også bekrevet i Julenyhedsbrevet 2011. Og et foto kan ses i samme brev under Tom Onsberg Henriksens beretning fra Malealea på medlemsrejsen 2011.

 

Medlemsrejsen til Sydafrika og Lesotho 2011

Så var Ib i sin beretning kommet til medlemsrejsen, der blev afviklet i november 2011. Læs også om denne i sidste medlemsbrev.

 

Donation af børnetøj

Endelig takkede han Jane Dencker fra Petit Nord for restkollektionen af skønt baby- og børnetøj ligesom han også takkede Irma Jacobsen for 16 varme håndsyede patchwork tæpper der blev overrakt på medlemsrejsen.

 

Tak til bestyrelse, medlemmer og fonde

Og så var Ib til sidst nået frem til punktet: tak. Han fortalte, at søster Brenda Keenan (katolsk nonne) i et takkebrev til Josh blandt andet havde skrevet. ”De yngre børn, der deltog i julelejren havde meget stort udbytte af opholdet. De nød i høj grad alle de aktiviteter I havde forberedt for dem. De vendte tilbage fulde af energi. Turen til Hogsback er årets eneste ferie og det var vidunderligt at se, hvor glade de var for at have været væk fra townshippen i en uge. Deres forældre, mine gode medhjælpere og jeg selv siger hjertelig tak til dig og dit hold for at I har givet børn med en vanskelig baggrund denne mindeværdige oplevelse. Må Gud velsigne jer.”

 

 

Og så var der tak til bestyrelsen: Anne Katrine, Hanne, Lars og Niels samt de to suppleanter: Louise og Leo for jeres velvillighed og engagement i det forløbne år 2011.  Hermed blev Formandens beretning for 2011 overgivet til generalforsamlingens vurdering.

 

Kassererens beretning

Den blev ledsaget af oversigten over vores økonomi, og det viser sig blandt andet, at vores gennemsnit for indbetalt medlemskontingent er stigende.

Medlemmer spurgte til ”fonds-godkendelse”, men svaret er, at vi ikke kan få det, på grund af, at vi ikke har egenkapital. Der blev også foreslået girokort i sommerbrevet, udsendelse af folder til uddeling for at hverve medlemmer, nyhedsbrev og generalforsamlingsbrev ud med e-mail, støtte til bestyrelsen om kontakter / forslag til fonde, som kunne være interessante. Mange mente dog, at et rigtigt brev, skrevet på papir, stadig var vigtigt at modtage. Og kun ganske få har indsendt os en e-mail. Kassererens beretning blev godkendt.

 

Valg af bestyrelse

På valg var formanden Ib Margré, og han genvalgtes ved akklamation. Anne Katrine som bestyrelsesmedlem blev ligeledes genvalgt ved akklamation. 2 kritiske revisorer blev genvalgt ved akklamation, nemlig Torkil Würtz og Bjarne Krog. 3 suppleanter blev ligeledes genvalgt, nemlig Louise Margré (2. suppleant) og Leo Christensen (1. suppleant) og Grethe Pedersen (revisorsuppleant). Alle ved akklamation.

Den nye bestyrelse er således:

 • Formand Ib Margré
 • Næstformand Lars Aaby Brændstrup
 • Kasserer Hanne Sørensen
 • Medlem Anne-Katrine Hansen
 • Medlem Niels Jørgen Dinnesen
 • l. suppleant: Leo Christensen og 2. suppleant: Louise Margré.
 • Kritiske revisorer: Bjarne Krog og Torkil Würtz.
 • Revisorsuppleant: Grethe Pedersen

 

Forslag til fremtidig virke

Der ansøges, fra Josh (ansøgningen foreligger) og Malealea Development Trust (ansøgningen afventes), om midler på total R 244.000.

Vi vil forventelig nå op på en totalbeholdning på ca. 80.000 kr. Omregnet med dagskurs 0,75, vil vi kunne disponere over R 107.000.

Pengene foreslår vi anvendt således:

HOBBITON:

 • 1 UPC lejr for 120 børn – pr. barn R 500 - I alt R 60.000
 • 1 AIDS lejr for 50 børn – pr. barn R 500 - I alt R 25.000
 • Julelejr, såfremt eksterne fondsbevillinger kan fremskaffes

MALEALEA:

 • Mindre anlægsbevilling - I alt R 10.000

 

Afrikansk lotteri

Da der ikke var indkomne forslag, blev de smukke præmier vist frem. Forlods var solgt lodder for 2.900 kr. Efterfølgende blev der solgt lodder i mødelokalet for 11.800 kr. En fantastisk opbakning, nok også præget af ønsket om held ved lodtrækning af de dejlige præmier. Som sædvanligt, stod formanden gavmildt for flere indrammede broderier.

Lykkens gudinde Anne Katrine trak lodderne, og de heldige var:

 • Stort billedet med stor flot høne: Hanne og Henning Sørensen
 • Lille billede med halesvingende krokodille: Vagn Udengaard
 • Dobbelt CD med Miriam Makeba: Jette og Carsten Haahr

CD´en var meget venligt sponseret af et af medlemmerne. Tak for det.

 

Farvel og tak for en god informativ generalforsamling

Kl. 15.30 var Generalforsamlingen slut. I fællesskab blev der ryddet op, og det var hyggeligt at flere blev siddende med et glas Sydafrikansk rødvin og snakkede.

 

Ansøgning om eksterne fonde

Vi har her i 2012 ansøgt 4 eksterne fonde om midler. De 4 er Lego Fonden, Roskilde Fonden, BUPL og J. L. Lauritzen Fonden. Vi har søgt om rand 70.000 fra hver. P.t. har vi hørt fra Lego Fonden og Roskilde Fonden. Desværre var der afslag fra begge. Vi krydser nu fingre for, at vi har bedre held hos BUPL og Lauritzen Fonden, der jo begge gav os penge i 2011.

Ideer om andre relevante fonde modtages gerne, ligesom vi gerne opfordrer alle til at bruge det netværk I måtte have i forbindelse med økonomisk støtte til vore projekter.

 

Simone og Josefines ophold på Hobbiton – interview med Josefine. Skribent Louise Margré

 

 

10. januar i år fløj Simone Petersen og Josefine Hansen, begge fra Næstved, til Eastern Cape i Sydafrika. AMATOLA Fonden havde formidlet kontakt imellem de unge og Hobbiton. Forud for opholdet som frivillig instruktør på lejren havde jeg talt med dem som led i en forberedelsesproces. Det er meget vigtigt at forventninger og virkelighed matcher. Jeg havde især fokuseret på at fortælle om lejrens beliggenhed, der jo er ret isoleret. Jeg fortalte om det daglige virke og det pædagogiske arbejde på Hobbiton. Og forberedte dem på nogle praktiske forhold, jeg vurderede at det var nødvendigt at kende til. F.eks. at livet på Hobbiton kræver robusthed og at boligforholdene er ret ydmyge. Pigerne var ikke til at skræmme. Som Josefine sagde: ”Vi er der jo ikke for at have en fest, men for at hjælpe og arbejde”! Nu er så 5 måneder gået og pigerne er tilbage i Danmark igen. Ja, det vil sige, Josefine er. Simone tog efter få dage atter til udlandet på et nyt humanitært ophold blandt gadebørn.

 

 

Men hvordan gik det så på Hobbiton? Jeg talte med Josefine forleden og her er hvad hun sagde:

”Det var simpelthen så skønt og sjældent har jeg følt mig så meget hjemme. Vi blev taget godt imod, Johs hentede os selv i lufthavnen i East London og de første dage var vi i Grahamstown på lejren ”Fairview”. Senere kom vi til Hogsback, hvor vi var størstedelen af tiden. Vi blev hurtigt meget fine venner med de andre unge deroppe. Tobela og Nolan (2 faste ansatte instruktører, Red.) tog virkelig godt hånd om os. Hjalp os og lærte os en masse. Også de andre unge frivillige fra England og Tyskland blev vi super gode venner med. Jeg er sikker på, at vi vil holde kontakten vedlige. Lige før vi rejste hjem tog Simone og jeg sammen med 2 af de andre unge ud for at se Sydafrika. Vi lejede en bil og kørte hele vejen fra East London langs Garden Route til Cape Town og det var fantastisk. Vi gjorde holdt ved Bloukrans Bridge og jeg kastede mig ud i et bungy jump. Vi var af sted i 14 dage og boede på backpacker hostels og det fungerede fint. Kun én gang var vi ude for at vi følte os utrygge. Det var på hovedgaden i Grahamstown, hvor en ung sort dreng ville stjæle Simones taske. Men ellers lærer man jo hurtigt at være sig bevidst, om hvor man er. Og at se sig over skulderen. Det bliver en slags rutine. Jeg er vant til at arbejde som lærervikar i Danmark og jeg nød virkelig det pædagogiske arbejde. Vi var med i alle discipliner på kurserne og jeg har fået en god indsigt i f.eks. sikkerhed og instruktionsteknik. Vi endte med at tage en test og både Simone og jeg er nu certificerede instruktører med diplom. Så det kom der også ud af det.”

 

 

 

Jeg spørger Josefine, om hun var med da UPC AIDS lejren blev afviklet i april og det var både hun og Simone. Og jeg spørger om hun oplever, at der er forskel på de almindelige skolebørn, der er på betalt lejrskoleophold med deres klasse og på ”vores” underprivilegerede børn fra Raphael Centre.

”Ja, det er der, siger hun. Almindelige børn er søde men også vant til at kunne forvente sig en del. De unge fattige børn har meget let ved at vise taknemmelighed og at sige tak. Jeg var aldrig i tvivl om at det betød meget for dem, hvad vi gjorde”.

Jeg spørger, om hun har et eksempel og hun siger: ”Jeg husker, at vi skulle på hike. (En vandretur med oppakning, Red.). En meget tyk pige var nedtrykt og ulykkelig over udsigten. Hun var sikker på, at hun ikke ville kunne gennemføre turen. Hun var fuld af lavt selvværd og meget modløs. Vi fik hende motiveret til at gøre et forsøg, men hun sakkede med det samme bagud. Jeg slog følge med hende. Roste hende og hjalp hende, når hun ikke kunne overkomme eller overskue det mere. Hun svedte og kæmpede og jeg motiverede, det bedste jeg havde lært. Tæt på at give op var hun hele tiden, men hun endte med at gennemføre. Og jeg har aldrig set én så taknemmelig og stolt. Selvværet var nu tårnhøjt og jeg er overbevist om, at episoden vil komme til at forandre hende. Det var stort”. Jeg spørger til sidst om der slet ikke er noget negativt at nævne, og hun siger efter en lille tænkepause: ”Jeg syntes ikke lige det var så super fantastisk, da vi blev sat til at lave praktisk manuelt arbejde. Male, slibe og istandsætte. Men det positive var, at vi så kun havde en kort dag. Fra kl. 9 – 14 og så eftermiddagen fri. Når vi kørte lejrkursus startede dagen kl. 8 og havde vi hike var vi først færdige kl. 21. Men det føltes ikke så langt som det lyder”, afslutter Josefine, der ikke ville have undværet månederne i Sydafrika.

Jeg bad selvfølgelig også Josh og Tonia om deres vurdering af samarbejdet med Simone og Josefine og her er I oversættelse, hvad Johs sende mig:

”Det har virkelig været en stor fornøjelse at være vært for de to unge danske kvinder. Alle på Hobbiton nød at have dem hos os. De var ikke blot på Hogsback og på centeret i Grahamstown, men også på de to nye projekter, som vi udvikler i Port Elizabeth og på Thomas Baines naturreservatet.

De var meget hurtige til at lære at tilpasse sig vores særlige omstændigheder, og især deres samspil med de små børn og yngre skoleelever, der opholdt sig her, var imponerende og meget tillidsskabende. De var altid villige til at deltage uanset i hvilke aktiviteter, der var i gang og hvilken hjælp, der var brug for.

De samarbejdede let og uproblematisk med vores personale, instruktører og andre frivillige på centrene. Vores organisation er meget afhængig af frivillige som Josefine og Simone, uden dem, ville vi simpelthen ikke være i stand til at tilbyde ophold her, især til børn fra dårligt stillede vilkår. Dette var især tilfældet i den UPC lejr med børn fra Raphael Center i Grahamstown, som vi afviklede medens Josefine og Simone var hos os. Jeg håber, at vi ser Simone og Josefine på et tidspunkt i fremtiden, de vil altid være meget velkommen. Det er vores opfattelse, at Simone og Josefine er en stolthed for deres familier og deres land Danmark”.

 

 

Og nu over til Ib's News før de afsluttende sommerhilsener: Ib's News - sommer 2012.

 

Kære medlemmer

På bestyrelsens vegne ønsker jeg alle en varm, solrig og blomstrende sommer. Vi takker jer for den vedvarende støtte til vores humanitære arbejde. Husk: at selv små indsatser gavner de underprivilegerede børn og unge vores penge rammer og det er godt og vigtigt at tænke på.

Vi vedlægger et girokort her i kuverten. Et godt forslag fra et medlem på generalforsamlingen. Hvad det skal bruges til er op til jer. Måske til et ekstraordinært medlemskontingent i utide. Måske til et lille ekstra bidrag. Alt – stort som småt er mere end velkomment.

Til sidst vil jeg gerne opfordre jer til at læse på vores hjemmeside www.amatola.dk.

Her kan I opfriske alt hvad der er foregået i vores forening siden dens start i 2004.

Kære venner – tak for at vi stadig lever, har det godt og gør gavn.

 

De bedste sommerlige hilsner fra

Ib / Formand