Sommerbrev 2010

Kære medlemmer.

Det er mig en tilbagevendende stor fornøjelse på vegne af bestyrelsen at udsende foreningens halvårlige nyhedsbrev. Især i et dejligt sommervejr som dette. I sommerbrevet kan I primært læse referatet fra Generalforsamlingen, der blev afholdt i Århus den 27. februar. Referatet blev udlagt på vores hjemmeside: www.amatola.dk, umiddelbart efter afholdelsen, men for at sikre at alle har mulighed for at læse det, udsendes det naturligvis også her. Derefter følger en kort status og naturligvis ikke at forglemme ”Ib´s News”. Rigtig god læselyst.

 

Referat fra Amatolas generalforsamling, den 27. februar 2010.

Formanden bød de 34 fremmødte medlemmer velkommen.

Sekretæren foreslog efter velkomsten, at vi kunne starte på kaffe og the samt alle de hjemmebagte fristelser, som mange velvilligt havde tryllet frem. Stor tak for indsatsen til ”hyggen”.

Bestyrelsen foreslog Torkil Würtz som dirigent, og han blev valgt.

Referent, undertegnede Lars Aaby Brændstrup, blev ligeledes foreslået og valgt.

 

Formandens beretning.

Formanden gav herefter sin mundtlige beretning; engageret og krydret som sædvanligt. Ind imellem vistes billeder fra Hobbiton og skarpe tegninger og satiriske kommentarer fra Zapiro.

 

 

 

Formanden havde medbragt et billede af Mandela, iført S.A.'s rugby outfit inklusive kasket, sammen med historien om, hvordan han havde samlet landet, bl.a. ved at fremstå foran befolkningen i landsholdstøjet, og således kunne bibringe alle den opfattelse, at den tidligere kun ”hvide” sport også hermed var hele nationens, uanset farve.

Historien er i øvrigt en del af den nu aktuelle film ”INVICTUS”, instrueret af Clint Eastwood.

Fra Sydafrika blev som vigtigste begivenhed nævnt, at der den 21. april 2009 (for 4. gang) havde været afholdt frit valg, og blandt de unge havde demokratiet nu vundet solidt fodfæste. ANC havde vundet med 2/3 af stemmerne, og dermed blev Zuma præsident. En bekvem sejr over Mbeki´s nye parti COPE.

Valgets resultat blev:

ANC fik 66 %, dog ikke nok til at ændre forfatningen. ANC har 264 pladser ud af de 400 i det nye parlament.

Democratic Alliance DA (hvide/farvede) er det største oppositionsparti med 17 % af stemmerne: 67 pladser.

COPE (udbryderpartiet, loyale med Mbeki) fik 7½ % og dermed 30 pladser.

Inkatha (høvding Butulezis) nærmer sig spærregrænsen. Fik kun 4½ % og 18 pladser.

ANC vandt lokalvalgene i 8 af de 9 provinser. Undtagelsen er Western Cape, hvor det hvidt dominerede DA sammen med andre oppositionspartier tilbageerobrede majoriteten. Helen Zille er ny regeringsleder i Western Cape. Nosimo Balindlela ( gammel samarbejdspartner fra pionerdagene) blev jo fyret af ”Zumisterne” som premierminister i Eastern Cape, idet hun var den mest Mbeki loyale af alle. Hun søgte sammen med COPE udbrydergruppen, men blev ikke valgt.

Præsident Zuma har anerkendt faderskabet til 20 børn, men rygterne vil vide, at det reelle tal skal findes ved at multiplicere med mindst fem.

Zumas føren sig frem i disse HIV-tider blev krydret med flere underholdende Zapiro-tegninger og der er nok at tage af.

Bl.a. har en pinlig faderskabssag vakt opsigt. Præsidenten himself var i hovedrollen, idet formanden for det sydafrikanske fodboldforbund, mr. Khoza´s datter, nedkom med en velskabt pige. Hun angav at faderen var Jacob Zuma. Og ganske rigtigt, den femfoldige ægtemand med ligeså mange elskerinder i stalden, vedgik fadderskabet, og betalte som skik og brug foreskriver, en erstatningen (inhlawulo) til kvinden, og troede så at sagen var dysset ned. Men ak og ve for Zuma fik Sydafrikas ”Ekstrablad” The Star, nys om historien, og så rullede skandalen. Landets præsident, der har det overordnede ansvar for indsatsen mod HIV/Aids havde endnu en gang dyrket ubeskyttet sex. Denne gang vender tommelfingrene nedad for Zuma. Et udsagn fra en sort slumborger, Mr. Manyodi, sammenfatter meget godt den offentlige mening: ”Det er en skandale, at en sådan gammel mand (Zuma er 67 år gammel) roder rundt med en ung kvinde og får et barn med hende. Han skulle koncentrere sig om at lede vort land. I stedet dyrker han polygami, dyrker usikker sex og får masser af børn. Det hele skal finansieres af vore skattepenge. Det er for meget. Ham kan man ikke have tillid til”.

En aktuel vits, på PowerPoint: ” Zuma holder ferie. Kære mødre! Lås jeres døtre inde”.

 

Fondens virksomhed.

Fondens virksomhed har igen i år været mest knyttet til Hobbiton, som har fået hovedparten af vore midler. Det er blevet til støtte til 2 UPC lejre, en AIDS lejr og en GOOD lejr i Grahamstown.

Desværre blev der ikke støttet med den sædvanlige donation til GIANTS gymnastikpiger i Cape Town, ligesom den planlagte donation til menighedsbørnehaven i Mdantsane af andre grunde ikke kunne realiseres. Det vender vi tilbage til.

 

UPC sommerlejren på Hobbiton.

UPC sommerlejren på Hobbiton var en stor varm succes. Tema for lejrskoleopholdet var KONFLIKTLØSNING med undertemaerne : Kommunikation og demokratiforståelse. Sideløbende dyrker man de klassiske Hobbiton naturaktiviteter: Rebkurser, rappelling, rafting, svømning, boldspil og leg, naturvandring, natløb i urskoven, rengøring og madlavning. Der deltog 125 børn, de 70 fra Grahamstown, 45 fra East London og 10 fra Hogsback.

Børnene fra Grahamstown kom fra slumområderne vest for byen. De var udvalgt i samarbejde med institutionerne: Assumption Feeding Clinic, Eluxoweni Shelter, St. Marys Clinic og St. Raphael Centre; alle udvalgt på baggrund og vurdering af deres helbredsstilstand og sociale nødlidenhed.

Af de frivillige medarbejdere kom 20 fra Sydafrika, 23 fra England, 1 fra Australien, 2 fra Belgien og 1 fra Tyskland.

I Hobbitons evaluering hæfter lederne sig ved, at programmet tilsyneladende havde den effekt, at børnene generelt blev mere disciplinerede og at de deltog med større energi og glæde i de fysiske aktiviteter. For første gang nogensinde deltog fire hvide børn fra Grahamstown i lejrskolen. De integrerede sig udmærket med de andre børn. Der var ingen som helst tilløb til racistiske unoder.

Regnskab i hovedtal på lejren er: Diesel R 4.750; Medicin R 423; Fleecetrøjer, T-shirts, tandbørster, penalhuse R 12.811; Stab forplejning R 2.642; Gas R 956; Hjælpemidler R 607; Leje af bus / rep.  R 7.669.   – I alt R 56.454, hvoraf de R 55.000 kom fra AMATOLA-fonden, underskud R. 1.454.

 

 

G. O. O. D. lejren på Hobbiton at Fairwood i juli 2009.

Beliggenheden af Hobbiton-at-Fairwood er i udkanten af Grahamstown med et ca. 200 ha stort naturområde. Gennem det sidste års tids har Josh arbejdet energisk med at udvikle centret og i juli måned d. å. kunne den første gruppe på 25 unge piger fra slumområdet Eluxolweni deltage i et ugelangt kursus, det såkaldte Grahamstown Outdoor Outreach Development programme / G. O.O.D. program.

I juli var der ikke overnatningsmuligheder på stedet, så pigerne blev hver dag hentet i, og bragt tilbage til Eluxolweni i den gamle bus. Kursus formål var at bibringe de unge teenagere sociale færdigheder i et samspil med rige naturoplevelser, idet deres opvækst under kummerlige forhold i slummen ikke skaber mulig for at de unge socialiseres hensigtsmæssigt og bliver gode integrerede borgere i det nye sydafrikanske samfund.

Dagsprogrammet på G. O. O. D. viser tydeligt strategien:

Kl. 09.00 Pigerne afhentes i Eluxolweni. 09.15 The og bisquits. 09.30 Introduktion. Regler, ”ice-breaking”. 10.00 Ude i området, Oprindelig vegetation, naturpleje. 11.30 Thepause. 12.00 Hvordan lærer jeg at styre min vrede? 13.00 Frokost. 13.30 Hvordan lærer jeg at styre min vrede? – fortsat. 15.30 Thepause. 16.00 Ude i området: Oprindelige dyr. 16.30 Retur til Eluxolweni.

Amatola Fonden donerede R 5.000 til det første pilotprojekt og bestyrelsen anbefaler gerne, at vi også støtter op om projektet i 2010.

 

Kontaktbesøg på Hobbiton at Fairewood og Hobbiton on Hogsback.

Formanden besøgte Hobbiton at Fairewood  den 17. Oktober 2009, og der ventende en overraskelse: En ny fin bygning var nyopført, og Josh bød indenfor. Der var forsamlet 20 – 25 borgere fra Grahamstown, og overfor forsamlingen introducerede Josh formanden, og omtalte Amatolas store indsats gennem årene, hvilket udløste stor applaus.

Dagens hovedbegivenhed var imidlertid, at det nye hus skulle indvies officielt.  Det bestod af 2 sovesale med plads til i alt 30 personer. Der er altså fremover mulighed for egentlige lejrskole ophold. Pengene til bygningen var doneret af en lokal borger, Mrs. Beverly Wilson. Hun var enke efter en mr. John Ramstad, som stammede fra Namsås nær Tronheim i Norge. Som ung studerede hun et år i Stockholm, hvor hun lærte at tale svensk. Hun er stærkt engageret i humanitære opgaver og miljø. Bygningen er opført for R 500.000, betalt af Beverly Wilson, og inventar mv. er doneret af Rotary i Grahamstown.

Blandt gæsterne til receptionen var Julie, den ene af de to søstre, som i foråret 2008 var frivillige medhjælpere på Hobbiton (anført i sidste års julebrev). Julie studerer etnografi ved Rhodes University i Grahamstown, mens søsteren skriver speciale ved University of Cape Town. 

East London og senere Hobbiton on Hogsback blev også besøgt under opholdet i Sydafrika. Den pædagogiske leder Tonya Burton fortalte nærmere om UPC lejren i juli, og kom ind på hvordan man i praksis har arbejdet med temaet: ”The 5 Steps of Conflict Resolution”. Hendes opfattelse var, at kurset havde haft en meget gunstig indvirkning på hele lejrskoleopholdet. Der var næsten ingen konflikter og børnene var gladere og mere sociale. Tonya, der har arbejdet nært sammen med Josh gennem mange år, mente ligefrem at det havde været den bedste lejrskole af de mange, man har arrangeret for slumbørn gennem tiderne. Belæsset med mange fotografier, til fremvisning under generalforsamlingen, samt gode indtryk af den praktiske ledelse og dens veldokumenterede regnskab til vores kære kasserer, drog formanden derfra med en dejlig følelse. Glad og stolt over, at vi støtter det meget fine projekt. Hobbiton er et fantastisk sted.

 

 

Menighedsbørnehaven i Mdantsane.

Vi har desværre ikke længere kontakt med Menighedsbørnehaven i Mdantsane, som vi jo tidligere havde doneret R 10.000 til, efter endog store problemer og megen rod. Vi havde bedt den nye leder Mrs. Rosa Bashman, om at ansøge Amatola Fonden om mad, frugt og mælk til børnene. Vi stillede samtidig det krav, at der skulle aflægges separat regnskab for donationen. Da vi efter 3 måneder endnu ikke havde modtaget nogen ansøgning, bad vi Yvette Odendaal om at kontakte børnehaven og tilskynde dem til at sende ansøgningen. Dette initiativ gav heller ikke noget resultat, og da formanden ikke under besøget i East London kunne komme i forbindelse med nogen, gav vi op. Det er skuffende, men omvendt kan det vil heller ikke være sådan, at vi ligefrem skal trygle dem om at tage imod en donation.

Seneste nyt i sagen: Formanden har modtaget et længere brev fra Yvette Odendall. Hun skriver bl.a. : ”børnehaven er fortsat et stort problem, da  Miss Bashman slet ikke har kunnet leve op til de forventninger hun gav os ved sin tiltræden. Nogle af hendes handlinger har påført kirken store finansielle problemer, hvilket bevirkede, at børnehaven blev lukket i en kortere periode i januar. Efter flere krisemøder med deltagelse af bestyrelsen og Ms. Bashman, lykkedes det at finde udveje på problemerne og børnehaven er atter i virksomhed”. I forbindelse med medlemsrejsen vil rejsegruppen med formanden i spidsen, mødes med kirkens bestyrelse og drøfte med dem, hvordan vi evt. kan genoptage samarbejdet.

 

Medlemsrejse til Hogsback, Lesotho og Durban.

Vi har ved en tidligere lejlighed afgivet et halvt løfte om måske at arrangere en medlemsrejse til Sydafrika. Det er nu en realitet. Atter en gang er der tale om ”En anderledes rejse”, hvor deltagerne får oplevelser, der er de færreste beskåret. Gennem foreningens netværk får vi tæt kontakt til personer og institutioner i såvel Eastern Cape som i Lesotho, ligesom vi under sidste halvdel af turen færdes i områder, der sjældent, ja om nogensinde, er besøgt af danske turister.

Der har været så stor interesse blandt medlemmer, at der i dag er udsolgt til turen, som i korte hovedtræk fører os til:

East London, Blue Lagoon, Philip Loots / Mdantsane, møde og frokost med børnehavens bestyrelse / Hosgback, Hobbiton, Diane Graham, Labyrinten, aktiv kunstudfoldelse /Lesotho, Malealea, tæt på et lokalsamfund, hovedstaden Maseru / Drakensberg, Ladysmith, The Wartrail  / Valley of the 1000 Hills, Zulu kultur / Durban, storby, indisk kultur, strandliv, besøg på Mærsk Hovedkontor.

Rejseprogram er fremlagt under generalforsamlingen, ligesom det ses på vores nye hjemmeside.

Der er oprettet en liste til medlemsrejsen i 2011. Kontakt formanden hvis I ønsker at blive skrevet op.

 

Donation af Petit Nord.

Gavmild donation fik vi igen i år af Petit Nord. Der var vedlagt følgende lovende tekst: ”Så er tiden kommet for den årlige donation”. Der ligger noget dejligt tilbagevendende i formuleringen, og det er da også 3. år i træk, at vi glædes over at modtage restlageret af første klasses kvalitetsbørnetøj fra Jane Dencker Larsen. Kassereren og formanden hentede i slutningen af november 3 propfulde kasser med sengetøj, nattøj, undertøj og små sko til de alleryngste. Vi arbejder lige nu på at finde ud af alternative sendemetoder, så vi undgår at betale importskat. Det meste af tøjet vil blive medbragt på medlemsrejsen. 1000 tak til Jane for hendes varme omsorg.

Amatolas hjemmeside.

Meget flot hjemmeside blev det til, da Niels Jørgen Dinnesen i samarbejde med vores kasserer udviklede en helt ny hjemmeside med et imponerende resultat. Dette flotte ansigt udadtil kan blive et stort aktiv for eks. I forbindelse med fremtidige planer om hvervning af nye medlemmer. På foreningens vegne siger formanden en hjertelig tak til Niels Jørgen og Louise for det meget store arbejde de har udført, og tillykke til foreningen med det vellykkede resultat.

Også mange tak fik Niels Jørgen fra Louise, for den flotte nye hjemmeside. Han fik knus og champagne af Louise (Skænket af hendes virksomhed CÉNECA). Stor applaus fra forsamlingen.

Forslag til fremtidig virksomhed.

Vi vil, i prioriteret rækkefølge, under forudsætning af at de nødvendige midler kan tilvejebringes, støtte følgende projekter i Sydafrika:

1.      UPC sommerlejr   R 55.000

2.      UPC julelejr   R 55.000

3.      AIDS – lejr   R 12.000

4.      2  GOOD-lejre   R 12.000

5.      Børnehaven i Mdantsane   R 10.000

6.      GIANTS gymnastikpiger   R 10.000

I alt R 154.000 eller ved kurs 0,70: kr. 107.800.

Vi vil på forskellig vis (bl.a. ved aktivt at udnytte den nye hjemmeside) forsøge at hverve nye medlemmer m. h. p. at nå et højere medlemstal end 300 således at en officiel registrering af fonden med deraf følgende skattefordele kan finde sted.

Og endelig vil bestyrelsen påtage sig at søge en række navngivne fonde om donationer. Vi beder foreningens medlemmer komme med forslag til mulige emner, det kunne være interessant at rette henvendelse til.

 

 

Sluttelig stor tak til mange sider.

Det er igen med stor tilfredshed, at formanden kan erklære, at takket være de mange medlemsbidrag og gaver, har vi ikke blot kunnet gennemføre at støtte vores hovedprojekt: UPC – lejrene på HOBBITON fuldt ud, men også har haft økonomiske kræfter til at give en håndsrækning til to andre mindre, men også meget vigtige projekter: 1 AIDS lejr og 1 GOOD – lejr. Fælles for alle tre virksomheder er, at deres inderste formål er at forbedre forarmede børns livsvilkår, at give dem et glimt af, at livet rummer andre muligheder end den trøstesløse virkelighed, de lever i til dagligt. At vise dem, at der er et andet liv, andre muligheder, udenfor slummen.

Formanden siger også tak til de kritiske revisorer (især for godkendelsen af regnskabet) og til bestyrelsen for deres tålmodige indsats i bestyrelsesarbejdet samt det store praktiske arbejde I har udført i forbindelse med udsendelsen af medlemsbreve m.v.

Herefter blev formandens beretning overgivet til generalforsamlingen, som godkendte den ved akklamation.

 

Kassererens beretning.

Kassereren aflagde herefter regnskab og lagde det frem til nærmere gennemsyn for generalforsamlingen. Hun udleverede nøgletal, og kom ind på den aktuelle medlemsliste.

Regnskabet blev godkendt ved akklamation.

Alle administrative udgifter afholdes af MARGRÉ & CO og CÉNECA.

 

 

Valg af bestyrelse.

Valg af bestyrelse blev herefter foretaget.

På valg var:

Formand Ib Margré, og han genvalgtes ved akklamation.

Medlem Willy Christensen ønskede ikke genvalg, og bestyrelsen pegede på / og valgt ved akklamation blev Niels Jørgen Dinnesen.

2 kritiske revisorer genvalgtes ved akklamation: Torkil Würtz og Bjarne Krog. 

Som suppleanter blev Leo Christensen og Margit Stounberg valgt ved akklamation.   Som revisor suppleant genvalgtes Hanne Sørensen.

Den nye bestyrelse er altså:

 

 

Afrikansk lotteri.

Afrikansk lotteri lodtrækning blev herefter afholdt, og lykkens gudinde var igen Anne Katrine Hansen. Der blev på Generalforsamlingen solgt lodder for kr. 2.700

Vinderen af det meget smukke Tsonga broderi skænket af Margré & CO blev: Bodil og Bruno Jakobsen, Odense.

Tre gode bøger fra formandens bibliotek blev også udloddet. Vinderne blev: Käte & Lars Bo Jakobsen, Odense, Birgit og Keld Hansen, Vejle og Jette og Preben Hansen, Odense.

Julelotteriet i forbindelse med det halvårlige nyhedsbrev, der udkom i december 2009, blev vundet af: Anette Lund & Poul Sigh. Så nu står Diana Grahams lille fine ikon i Skanderborg.

Kassererens virksomhed CÉNECA havde til julelotteriet endvidere doneret lidt sydafrikansk litteratur. Tillykke til vinderne af både kunst og bøger.

”Sydafrikanske Vine” af Ole Troelsø blev vundet af Kirsten & Poul Erik Olsen i Bogense.

”Nattens ryggrad” af Arthur Krasilnikoff blev vundet af Inge-Marie Bek i Århus.

 

 

Forslag til generalforsamlingen.

Der var til generalforsamlingen indkommet forslag fra Margit og Jørgen Stounberg, nemlig : Kontingentet forhøjes væsentligt – Enten til 500 kr. pr. familie eller til 1 kr. pr. person pr. dag.

Forslagsstillerne begrundede forslaget: Der er nedadgående tendens i antal medlemmer, selv om behovet for midler til den gode sag ikke falder tilsvarende. Selv om nogle evt. ville melde fra p. g. a. stigningen kunne provenuet alligevel fastholdes eller stige, så fondens formål fortsat kunne opfyldes. Vi har også haft samme kontingent flere år uden stigning.

Forslaget gav anledning til en rigtig god og bred debat med mange indlæg. Også fordi det jo hænger sammen med, at vi gerne skulle komme over de magiske 300 medlemmer, for at man kunne få skattefradrag for kontingentet. Vi mangler kun ca. 40 til dette mål er nået!

Der indkom bl.a. følgende forslag: Hvervebreve til personlige forbindelser, evt. som videresendte E-mails. Reference til bekendte om vores hjemmeside. Give bestyrelsen tips, om hvem man kunne tage kontakt til med henblik på ansøgning om donation. I egen Outlook få anført link: ”Tilføj en ven” (set i anden forening). Få flere medlemmer, og først derefter evt. at sætte kontingent op. Få talt med sine børn om ikke de kunne tænke sig et medlemskab. Voksne og ældre bliver ikke flere, da rejserne ikke længere pågår. Vi skal gerne have unge med. Gaveidé: Medlemskab af Amatola. Afvente til næste generalforsamling, og hvis vi da er kommet over 300, da tage det årlige kontingent op til drøftelse.

Dirigenten konkluderede sluttelig, at vi fastholder de kr. 365 som nu, og evt. indmelder indforståede egne børn.

 

Afslutning.

Med denne udmelding, som forsamlingen tilsluttede sig, takkede dirigenten forsamlingen for en god og hyggelig generalforsamling.

Herefter takkede alle af med hinanden. Tak til alle fremmødte for en god eftermiddag.

Referent Lars Aaby Brændstrup.

 

En kort status.

Flere har taget opfordringen op, om at medvirke til at forøge vores medlemstal. På gode initiativer kan vi derfor i skrivende stund glæde os over 16 nye medlemmer. Desværre har 34 ”gamle” medlemmer af den ene eller anden grund ”glemt” at forny deres medlemskab. Vi håber naturligvis at det er en forglemmelse og sender derfor dette nyhedsbrev ud til også de ikke gentegnede med et nyt girokort. Vi er p.t. 274 medlemmer.

 

En dansker på Hobbiton.

I perioden fra 1. september og frem til jul kan vi glæde os over, at endnu et ungt dansk menneske opholder sig som frivillig instruktør på Hobbiton. Det er Mikkel Lund fra Grenå. Mikkel har lige afsluttet sin studentereksamen og her i sommerferien arbejder han i Djurs Sommerland. Den 1. februar skal Mikkel ind til militæret, men i tiden indtil da arbejder han som pædagogisk medhjælper hos Josh. Når medlemsrejsen kommer forbi Hogsback møder vi Mikkel, og når vores December UPC afvikles, får de 125 små børn også glæde af Mikkels dejlige egenskaber. På vores næste Generalforsamling i februar 2011 vil Mikkel komme og fortælle os om sit ophold. Mikkels fremtidige uddannelsesønske er at komme ind på journalistuddannelsen.

 

Her ses Mikkel sammen med formanden. Billedet er taget foran vinmarken ved Chateau Margré.  

 

Friske Sydafrika-nyheder findes under menupunktet Ib's News her på amatola.dk - kig under Sommer 2010.

 

På bestyrelsens vegne

Ib / Formand