Sommerbrev 2008

Kære gode medlemmer.

Som Niels Hausgaard synger i visen: Hvem bestemmer: ” A hår løst i aviksen, at …”. Jeg har også læst i avisen at danske pensionister (formanden inkl.) angiveligt er et af verdens mest berejste folkefærd. Denne adfærd har siden julebrevet bragt mig ikke blot til Sydafrika to gange, men også til Tyskland og Østrig. I juni besøgte jeg Namibia i forretningsøjemed, for derefter at emigrere til Mols, hvor fruen og jeg, tvunget af positive ydre årsager, har tilbragt en herlig, men hektisk, sommer. Alle disse ting er medvirkende årsager til sommerbrevets lidt forsinkede udsendelse, men jeg forlader mig på jeres velvillige forståelse.

I dette nyhedsbrev kan I først og fremmest læse Lars Brændstrups fyldige referat fra den meget vellykkede generalforsamling i februar. Godt og vel 60 personer var mødt op, hvilket bevirkede, at generalforsamlingen måtte flyttes til større lokaler i Officers Salen i Kulturhuset vis a vis Musikhuset og det nye ARoS kunstmuseum. (Kunstmuseet hedder vitterligt ARoS, så no tyrkfejl, bem. IHM).

Af nyheder fra det vitale sydlige Afrika er der denne gang heldigvis en pusserløjerlighed + historier om de sædvanlige problembørn, samt en ægte tiøresvits. Endelig er der et herligt billede fra Zimbabwe, så det hele er altså ikke sort i sort.

Referat fra generalforsamlingen, den 23. februar 2008.

Referent: Næstformand Lars Brændstrup.

Formanden bød velkommen, medens vi begyndte at udrydde kagebeholdningen sammen med nylavet kaffe m.v. Bestyrelsen foreslog Torkil Würtz som dirigent, og han valgtes. Undertegnede blev valgt som referent.

Formandens beretning.

Herefter fulgte formandens beretning, som blev ledsaget af en power point præsentation af dejlige billeder med mange rørende smil.

Det generelle Sydafrika blev skitseret. Der er fortsat økonomisk fremgang, men både kriminalitet og antal HIV smittede er voksende. Planen om jordfordeling er langt fra fulgt op, idet der kun er ca. 3 %, der er omfordelt efter 14 års sort styre. Jacob Zuma, tidligere vicepræsident, har med stor politisk dygtighed, fravristet den reelle magt fra præsident Thabo Mbeki. Det skete inden for ANC partiet, hvor der var et heftigt opgør. Ærkebiskop Desmond Tutu har skarpt og modigt udtalt, at ”nu skal Sydafrika regeres af kriminelle”. Politichefen Selebi skal for retten, pga. hans omgang med gangstere, så retssystemet fungerer på det felt.

Mercedes bilfabrikken i East London er pga. fejlfri produktion udpeget til at producere 250.000 C-modeller til det nordamerikanske marked, og Maersk Line står for transporten.

Fondens virksomhed.

Fondens virksomhed blev herefter fremlagt, og omhandlede selvfølgelig først og fremmest Hobbiton, der har fået hovedparten af vores midler. Også Western Cape gymnasterne har fået støtte. På Hobbiton er der afholdt 2 lejre for underpriviligerede børn og en lejr for HIV børn. I alt næsten 300 meget trængende børn har været på et ugelangt lejrskoleophold hos Josh og hans mange frivillige – alene på grundlag af vores støtte.

En spontan indsamling blandt gæsterne på MARGRÉs rundrejse i januar i 2007 gav midler til renovering af 2 af lejrens toiletter. Et lille overskud på ”WC kontoen” er blevet brugt til indkøb af diverse køkkenudstyr m.v.

Josh er som sædvanligt meget taknemmelig for vores indsats, og da han i oktober 2007 fik checken på 43.000 Rand til julelejren, sagde han blandt andet i sin takketale:

”Sydafrika blev genfødt i 1994 og nationen er vedvarende herefter blevet kaldt det ”Nye Afrika”. Ærkebiskop Tutu døbte Sydafrika ”Regnbuenationen” på grund af den farverige kulturbredde nationens indbyggere har. Selvom AMATOLA FONDENS medlemmer ikke officielt er borgere i ”Regnbuelandet”, så udnævner jeg Jer hermed til de-facto æresborgere af vores land på grund af Jeres helt særlige egenskaber: omsorg, generøsitet og fremtidstro. Enkosi kakhulu uAmatola Foundation. Enkosi kakhulu baqhlobo ban. (Hjertelig tak Amatola Fonden. Af hjertet tak, venner.”

Fairewood.

Josh har, foruden at være leder af Hobbiton, engageret sig i udviklingen af et tilsvarende center, ved navn Fairewood Center, der ligger i nærheden af Grahamstown.

Det er nu så etableret, at man også dér kan tilbyde børn fra slumområdet Eluxolweni Shelter at komme en eftermiddag om ugen, og deltage i forskellige friluftsaktiviteter. Lederen på stedet er Mrs. Alicia Heywood. Centret vil i 2008 blive besøgt, så vi kan danne os et indtryk og eventuelt overveje at støtte stedet med en del af fondens midler.

Udsendte volontører på Hobbiton.

Foreningen har formidlet to frivillige medhjælpere til Hobbiton. Det er søstrene Maria Liv Claudi Pedersen, 25 år, og Julie Claudi Pedersen, 23 år, som skal arbejde som volontører på Hobbiton i 4 måneder. Derefter vil de rejse rundt i Sydafrika, Namibia og Botswana i 2 måneder, for at returnere til studierne i Danmark den 7. august. (Vi håber at kunne bringe et interview med de unge i vores julebrev/red)

Petit Nord.

Vi har fra firmaet Petit Nord modtaget 3 store sække med helt nyt børnetøj i allerbedste kvalitet. Uden forventning om reklameværdi blev tøjet ubemærket afleveret til vores kasserer. Tøjet, der forsigtigt anslået har en værdi på 8 – 10.000 kr., er ved en kirkeceremoni i Mdantsane, overgivet til Mrs. Bashman, leder af den sociale indsats, og hun vil fordele til de organisationer i slumområdet, der tager sig af forældreløse babyer, der er smittet ved fødslen med HIV.

Firmaet ringende for nylig, og tilbød mere tøj fra sidste års produktion. Jane Decker Larsen, der er direktør for Petit Nord, arbejder ud fra et værdigrundlag, der i høj grad matcher vores. Særligt interesserede kan selv tjekke hjemmesiden: www.petitnord.com. Af hjemmesiden fremgår det bl.a.:

“We cannot save the world but we can make a difference. With these words Petit Nord has decided to actively support the Danish based Amatola Foundation, that works with education, training and empowerment of children an youth in the poor Eastern Cape region in South Africa. The most crucial problem of South Africa today is HIV/Aids which leave many children growing up without parents. The Amatola Foundation works with a number of orphanages and the support from Petit Nord mainly goes to these homes. You can also support the children in need. Please see the homepage of the Amatola Foundation: www.amatola.dk”.

Menighedsbørnehave og gymnastik.

Menighedsbørnehaven i Mdantsane synes nu at være på rette spor igen, efter svære problemer. Der er fundet en ny leder, som 1. april afløser Mrs. Zazini. Menighedsrådet vil fremover have stor fokus på virksomheden, så der kan skabes forudsætninger for, at AMATOLA FONDEN evt. igen kan engagere sig. Gymnastikpigerne i Cape Town, ledet af Arienne Milton, fik også i 2007 støtte til projektet i slumområdet Langa, beliggende vest for Cape Town. Se bagsiden af nyhedsbrevet.

Medlemsstatus.

Medlemsstatus viser en fortsat fremgang. Vi er nu 267 medlemmer, mod 251 ved sidste generalforsamling. Gavedonationerne fra MARGRÉ & CO er fordelt efter lodtrækning blandt medlemmerne, ved bestyrelsesmødet i december 2007. Hovedpræmien var et kunstværk, malet af Diana Graham specielt til AMATOLA. Vinderen blev Ane Marie Jørgensen fra Fyn og på billedet ses hun ved overrækkelsen af præmien.

De andre præmier var et signeret tryk af kunstneren Robert McLean: Good morning Africa; Arthur Krasinikofs oversættelse af myten: Regndansen, samt Andre Brinks bog: Djævelens dal. Der ud over var der en håndmalet borddug fra Mdantsane.

Herefter afsluttede formanden sin mundtlige beretning, med stor tak for de mange medlemsbidrag og gaver, som har gjort det muligt at støtte både Hobbiton og andre vigtige projekter. Fælles for vores givne støtte er at forbedre forarmede børns livsvilkår, at give dem et glimt af, at livet rummer andre muligheder end den trøsteløse virkelighed, de liver i til daglig. At vise dem, at der er et andet liv, andre muligheder udenfor slummen. De kritiske revisorer takkedes (især for godkendelsen af regnskabet) og bestyrelsen for dens tålmodige indsats og praktiske arbejde i samarbejdet. Så blev formandens beretning overgivet til forsamlingen, som godkendte den ved akklamation.

Valg til bestyrelsen.

På valg var Formand Ib Hansen Margré, som valgtes ved akklamation.

Medlem Margit Dam Madsen ønskede ikke genvalg. Formanden takker hende for 2 perioders flot indsats. Bestyrelsen foreslog suppleant Willy Christensen, og han blev valgt.

2 kritiske revisorer, Bjarne Krogh og Torkil Würtz blev genvalgt. Hanne Sørensen blev valgt som revisor suppleant.

Som suppleanter til bestyrelsen blev valgt Anne-Katrine Hansen (1. suppleant) og Niels Jørgen Dinnesen (2. suppleant).

Fremtidige virksomhed.

Evt. at støtte Josh' nye Grahamstown filial: Fairewood Center, efter at have besøgt stedet, og fulgt udviklingen. Evt. at støtte menighedsbørnehaven i Mdantsane, som efter ny leder og skærpet opsyn formentlig måske igen kan komme i betragtning. Gerne afholdelse af 2 lejre på Hobbiton for aids smittede børn. Eventuelt at lave generalforsamlingen som et aftenarrangement med spisning. Herefter blev det foreslået, om vi evt. kunne lave et weekendophold i forbindelse med generalforsamlingen. Bestyrelsen vil diskutere mulighederne.

Afrikansk lotteri.

Så var det tid til ”Afrikansk lotteri” – med flot tilslutning, og en stor dejlig bog om ærkebiskop Tutu's liv blev udloddet. På grund af den store tilslutning til lotteriet, mente kassereren, at MARGRÈ & CO måtte sponsere 3 ekstra bøger til lotteriet. Én for hver gang 2500 kr. blev rundet. Der blev solgt lodder på generalforsamling for 3100 kr. og forud var der købt lodder sammen med indbetalingen af kontingentet for 8600 kr. Det er helt fantastisk flot.

Vinderne blev Vagn Udengård, Ruth Mølgaard, Torkil Würtz samt Bodil og Bruno Jakobsen.

Evt.

Under eventuelt blev det drøftet, hvordan vi kunne komme over 300 medlemmer og derved få fordel af afdragsberettigelse ved donationer.

Forslag.

Der var flere forslag: Bestyrelsen kunne udarbejde noget materiale, som man kunne støtte sig til ved hvervning af nye medlemmer eller ved foretræde ved fonde eller andre som kunne være interesseret i at støtte op om AMATOLA’s arbejde.

Der blev spurgt til Ib’s personlige fremtidige virksomhed. Den sidste rundrejse til Sydafrika afvikles i perioden fra den 22. oktober – 7. november. Margré & Co vil fortsat lave én vinrejse til Cape Town og Winelands om året. Men slutter altså ved udgangen af året med de store kulturrundrejser. Og så vil formanden 1. september påbegynde et historie studie på Århus Universitet. Han og foreningens kasserer vil fortsat tilse vore projekter, når de af mere private grunde opholder sig i Sydafrika.

Herefter blev generalforsamlingen officielt afsluttet, og medlemmerne tog uden hast afsked med hinanden.

En solstråle historie.

Her er til slut en lille solstråle historie om én af de småpiger, der deltager i gymnastikaktivitet iværksat af WHPAGO. Arienne Miltons aktivitetsprojekt i slumområderne omkring Cape Town. Stella Vundla er én af flere små rollemodeller.

Stella makes GIANTS history.

Stella Vundla has made GIANTS history by being the first gymnast from the GIANTS Phillipi Talent Identification programme to be included in the Western Province Gymnastics Team. Stella lives in Phillipi and is a Grade 3 learner at Wespoort Primary School in Mitchell’s Plain. In 2006, Stella was invited to start training at the Phillipi East Indoor Centre, home of the WHPAGO / GIANTS Talent Identification and High Performance Programmes. Donna Marriott, Stella’s coach, says of Stella “Stella is a hard worker who has an impeccable attendance record. Her progress through the years has been encouraging and we are very proud of her achievements”. Stella’s sister, Natasha, is also a member of the Phillipi Talent Identification Programme. Stella will compete for Western Province in the forthcoming Western Cape Gymnastics Championships on the 29th August 2008. She will come up against gymnasts from Boland and South Cape. We wish her all the best and know that she will do GIANTS proud!

På bestyrelsens vegne

Ib / Formand