Sommerbrev 2006

Kære gode medlemmer.

Så er det atter tid til at udsende foreningens halvårlige nyhedsbrev, og denne gang består det af følgende:

Medlemsstatus.

Foreningen har i skrivende stund 224 medlemmer. Det er flot, og det glæder bestyrelsen overordentlig meget, at langt det største antal af medlemmerne fra 2005 har fornyet deres medlemskab i 2006.

Til antallet af ”gamle” medlemmer er der kommet en række nye til. Nogle har I faktisk selv rekrutteret. Kassereren får af og til en henvendelse fra medlemmer, der gerne vil have AMATOLA FONDENS materiale tilsendt, for at videregive det til venner, bekendte og familie. Det er en virkelig god idé. Så hermed en opfordring til at tænke kreativt videre omkring udbredelsen af det god budskab. Nye medlemmer er også kommet fra MARGRÉ & CO’s rejseaktivitet i Sydafrika. 3 af dagene på rundrejsen foregår i Eastern Cape. Netop i Amatola Bjergene. Summa summarum på medlemsstatus: Vi er en forening, der stormer (forsigtigt) fremad.

Generalforsamling.

Foreningen afholdt sin første generalforsamling i DGI-Huset i Århus, lørdag den 11. februar 2006. Det er ved at være en rum tid siden, men vi har truffet den økonomiske principbeslutning at slå udsendelsen af referatet og sommerbrevet sammen. Her følger referatet kort indsat under dagsordenpunkterne.

Valg af dirigent.

Torkil Wurtz vælges som dirigent.

Valg af referent.

Claus Bæk vælges som referent.

Formandens mundtlige beretning.

Formandens beretning startede, efter kaffen og velkomsten, med at præsentere et historisk tilbageblik på fondens tilblivelse. Han præsenterede derefter de enkelte bestyrelsesmedlemmer, hvorefter han gennemgik foreningens formålsparagraf. Den kan i øvrigt læses på hjemmesiden www.amatola.dk.

Herefter gennemgik han foreningens hverve/velkomstbrev og som bilag uddelte han foreningens nyhedsbreve, hvoraf der til dato er udsendt 3. (Dette sommerbrev excl.)

Derefter berettede han om de projekter, foreningen har støttet økonomisk siden sin start i september 2004. Særlig fokus fik projektet Hobbiton on Hogsback, som foreningen i 2004, umiddelbart efter sin konstitution, gav 3 donationer: 2.000 kr. fra kontingentmidlerne, 5.000 kr. fra en anonyme donor og 5.000 kr. fra Margré Property Holding.

I 2005 har fonden skænket kr. 34.997,78 kr. svarende til R 37.000 til en lejr for 168 underprivilegerede børn fra Grahamstown, Hogsback og East London. Læs mere om UPC-lejren senere i dette brev.

Afslutningsvis gennemgik formanden en ny ansøgning fra Hobbiton om en tilsvarende lejr i 2006, og økonomien blev gennemgået på overhead. Formanden afsluttede sin beretning med at gøre rede for, hvorfor fonden ikke, som ellers besluttet, i 2005 har givet en donation til Menighedsbørnehaven i Mdantsane. Han forklarede, at der eksisterer et modsætningsforhold mellem børnehaven og den lokale kirke, der har stillet lokaler til rådighed for børnehaven. Kirken er utilfreds med den lejeaftale, der er indgået med børnehavens leder, og man er af den opfattelse, at donationer til børnehaven også bør tilfalde kirken.

Formanden mener, at fonden skal afvente en afklaring på situationen, således at vores gode vilje ikke kommer til at forplumre situationen yderligere.

Efter en orientering om de eksterne fonde, foreningen har været i forbindelse med, afsluttede formanden med, på hele bestyrelsens vegne, at takke for den store opbakning.

Kassererens mundtlige beretning.

Kassereren gennemgik regnskabet for både 2004 og 2005. Regnskabet for 2004 er ikke tidligere blevet revideret, fordi foreningen først blev stiftet den 07. september samme år. Regnskabernes bilag blev forelagt til kritisk revision og derefter godkendt.

Forslag til fremtidig virksomhed.

Foreningen er sindet at imødekomme ansøgningen fra Josh Paton om en ny UPC lejr på Hobbiton i 2006. Ansøgningen blev derfor gennemgået, og de fremmødte sluttede op om denne beslutning ved afstemning. De fornødne midler er allerede tilvejebragt gennem kontingenterne og en donation på kr. 5.000, der blev indbetalt til foreningen for få dage siden. Donoren ønsker anonymitet.

Indkomne forslag.

Ingen.

Valg af bestyrelse.

Ved en procedurefejl fremgik det af indkaldelsen, at næstformanden Lars Brændstrup, kassereren Louise Margré og medlem Claus Bæk var på valg. Ifølge vedtægterne var det imidlertid formanden samt et ordinært medlem, der var på valg.

Ib Hansen Margré og Margit Dam Madsen var villige til genvalg og de valgtes enstemmigt for endnu en periode.

Som nye kritiske revisorer valgtes Torkil Wurtz og Bjarne Krogh.

Der valgtes endvidere to nye suppleanter, nemlig Willy Christensen og Ib Raun Jensen.

Fastsættelse af kontingent.

Kontingentets størrelse drøftedes og det blev foreslået, at beløbet hævedes fra 250 kr. til 365 kr. pr. år. Svarende til 1 kr. om dagen. Forslaget blev vedtaget. Der rejstes endvidere spørgsmål om mulighederne for at donere gavebreve som et supplement til kontingentet. Alis Egekjær tilbød at undersøge de skattemæssige forhold omkring gavebreve. Det har vist sig, at foreninger under 300 medlemmer ikke kan få de skattemæssige fordele ved gavebrevet, så det er p.t. ikke aktuelt.

”Afrikansk lotteri”.

Der var forud for det Afrikanske lotteri solgt 55 lodder. 8 blev endvidere solgt på generalforsamlingen. Vinderen af Robert McLeans kunstværk: Good morning Africa blev Nanna og Erik Olsen i Ry. Tak til alle der deltog i lotteriet – og tillykke fra bestyrelsen til vinderne.

Evt.

Der blev spurgt hvordan man rent praktisk kunne sende gaver og donationer direkte til Sydafrika. Helt konkret strikket børnetøj. Bestyrelsen lover at være behjælpelig hermed.

Et øjebliksbillede fra Hobbiton og AMATOLA’s første lejr for underprivilegerede børn.

Amatola Fonden har modtaget et brev fra Josh Paton i forbindelse med afholdelsen af den første UPC-lejr fonden 100 % har doneret penge til. I alt R 37.000. Josh skriver blandt andet:

”På vegne Hobbiton og alle de børn jeres donation har gavnet, vil jeg gerne takke Amatola Fonden og alle dens medlemmer, hvis bidrag har muliggjort dette projekt for underprivilegerede børn fra Eastern Cape. Pengene er blevet brugt til en social lejr, som vi afviklede med 169 børn fra Grahamstown, Hogsback og East London. Børnene er mellem 10 – 14 år og de bor enten i skure, på gaden eller på børneasyl. Regnskabet omfatter udgifterne til transport fra hjembyerne og til Hogsback og retur, kost og logi i 8 dage, 1 ny T-shirt til hver enkelt, 1 tandbørste, 1 vaskeklud, 1 stykke sæbe samt en stavlygte med batterier”.

Om udbyttet af lejren skriver Josh: ”Det er svært at bedømme på kort sigt, hvorvidt et ophold på Hobbiton fører til ændringer i livsstilen, idet dette først kan konstateres over en længere periode. Vi har imidlertid mange mange udsagn fra skoler og socialarbejdere, der fortæller om uvilkårlige forbedringer af både holdninger og adfærd hos langt de fleste af børnene. Det er en stor glæde for os, når tidligere elever vender tilbage og tilkendegiver, at netop Hobbiton har været med til at ændre deres personlige og sociale forståelse i en positiv retning. Et eksempel herpå er den tidligere gadedreng: Anyanda Stimele, der efter flere ophold på Hobbiton og et halvt års højskoleophold i Danmark vendte tilbage og virkede som frivillig medarbejder på Hobbiton. Anyanda er i dag en skattet medarbejder på et vandrehjem i Cintsa nord for East London”.

Vi ligger selvfølgelig inde med et detaljeret program for hele lejren, og her gengiver vi et par dage, så I kan danne jer et indtryk af det sociale og pædagogiske arbejde, der udføres på Hobbiton:

Dag 1.

Børnene opsamles i de slumområder, hvori de bor. Bussen kører i pendulfart i alt 2 gange. Der entreres med en anden bus til at hente børnene tættest på. Der er plads til 60 børn i Hobbiton bussen – flere af Jer husker måske køretøjet! Det er Josh der kører den på de lange ture. De første børn hentes i Joza kl. 7.00, og med en te pause undervejs ankommer de til lejren kl. 11. Samtidig er det af sted til Grahams Town kl. 09.00 efter 60 andre børn. Sidste tur kører mod East London kl. 14.30 og Josh ankommer med sidste kuld kl. 21.

Efterhånden som børnegrupperne indfinder sig, møder de deres voksne ”lærere”. De bydes velkommen, anvises soveplads og fortælles om program og regler. For de først ankomne spilles der Volleyball og der hikes op til Svalehale vandfaldet. Her spises der medbragte madpakker og frugt. Kl. 21.30 er der fællessamling med varm chokolade. Kl. 22 børstes der tænder, og lyset slukkes kl. 22.30.

Dag 2.

Kl. 06.00 Godmorgen og morgensang

Kl. 06.30 Morgensvømning (Hobbiton har et hjemmelavet økologisk rodzone bassin i græsplænen)

Kl. 07.30 Morgenmad: Grød af gryn og majsmel, æg, mælk og te

Kl. 08.30 Inspektion af sovesale og rengøringspliger – madhold, toilethold, sovesalshold, spisesalshold.

Kl. 10.00 Undervisning - gruppeinddelinger og rotation. Samarbejdsøvelser, der skaber tiltro og tillid til andre mennesker. Individuelle øvelser, der styrker selvværdet. Relationen menneske, natur og dyr (børnene lever dagligt i slum omgivet af kriminalitet. De har aldrig været udenfor slumområderne, der er meget store. På Hobbiton er luften klar, naturen fredfuld og ren, og der er dyr overalt; heste, gæs, kaniner, fugle, hunde og mennesker, der vil én det godt).

Kl. 13.00 Frokost: Kartofler, salat, æggeruller, bagte æbler, rosiner, nødder.

Kl. 14.00 Fritime til leg.

Kl. 15.00 Undervisning - gruppeinddelinger og rotation. Fysiske aktiviteter, kravlevæg, rebnedfiring, dans og tromme.

Kl. 19.00 Aftensmad: Ris med kødstuvning, salat og mælketærte med kanel.

Kl. 20.00 Aftensamling med sang, stille stund og historiefortælling.

Kl. 21.00 Varm chokolade.

Kl. 21.45 Tandbørstning og godnat.Kl. 22.00 Lyset slukkes – måske tændes en lommelyste hist og pist.

En usædvanlig xhosa-oplevelse for formanden og kassereren.

Hobbiton er virkelig et usædvanligt sted, hvor mange små skæbner måske for første gang i deres unge liv møder en tilværelse, der kan knyttes håb til. Louise og jeg oplevede på det personlige plan også noget helt overvældende, da vi besøgte lejren i begyndelsen af året. Vi spiste hjemmelavet Bobotie i den lille spisesal og ved afslutningen af måltidet, slog Josh på sit blikkrus og tilkaldte Caroline, en ung sort xhosapige, der hjælper til. Caroline taler både engelsk og xhosa, og Josh gav hende ordet. Det stod hurtigt klart for alle i salen, at vi var i færd med at overvære et ualmindeligt ritual. Stemningen var ladet med højtidelighed - vi var til Xhosadåb. Xhosasamfundet på Hogsback havde gennem flere traditionelle rådslagninger i kralen; den runde dyreindhegning, der også bruges til ” forsamlingshus ”, besluttet, at tildele Louise og jeg et xhosanavn ved siden af vores kristne navne Louise og Ib. At få et xhosanavn er en stor ære, fordi der i navnet understeges det karakteristika, klanen mener kendetegner bæreren. Følgende to navne var valgt til os: Sipho eLungileyo Ovelakude og Nosipho oLungileyo Ovelakude. Sipho betyder: manden langt herfra, der gavmildt skænker os godhed. Nosipho betyder: kvinden langt herfra, med det gavmilde hjerte. Det er da smukt, og ikke et øje var tørt.

Kære Nosipho og Sipho’er.

Efter navngivningen talte Louise og jeg om, at det i virkeligheden var alle os medlemmer af AMATOLA FONDEN, der den dag sammen blev navngivet, højt oppe i bjergene på Hobbiton. Vi er blot budbringerne, men I er den virkelighed, der gør, at verden sættes i gunstig bevægelse for nogle af de udsatte børn og unge i Eastern Cape, der lever i kummer og slagskygge. Tak for at I gør det muligt, at vi føler, at vi sammen er med til at gøre en vigtig forskel.

Vi ønsker jer alle en sommer uden lige og vender tilbage med næste nyhedsbrev til december.

Til slut en opfordring til at se vores hjemmeside www.amatola.dk.

Erik Kjær Larsen lægger i disse dage sidste hånd på det flotte værk, der er skabt i sene nattetimer efter arbejde. Tak for indsatsen, Erik. Vi kan ikke frelse verden. Men vi kan gøre, det gode vi kan, der hvor vi virker. Så enkelt er det.

På bestyrelsens vegne - enkosi kakhulo

Ib Hansen Margré - Formand