Sommerbrev 2005

Kære medlemmer.

Interessen for at blive medlem af foreningen er fortsat stor. Pr. dato er vi ikke mindre end 204 medlemmer. Dette giver os et godt fundament for arbejdet og sætter os i stand til at gå "ud af huset" på autoritativ baggrund og søge eksterne fonde om støtte.

Det har vi gjort. Der er sendt ansøgninger til forskellige humanitære organisationer, bl.a. lokale Lions og Rotary klubber. Ansøgningerne er skrevet på baggrund af en ansøgning fra Josh Paton til vores forening. Heri forespørger han om muligheden for at AMATOLA fonden i december 2005 vil bistå med finansieringen af et naturskoleophold af 8 dages varighed for 120 slumbørn fra Mdantsane Township, East London og Grahamstown. I begrundelsen for vores ansøgning til de humanitære fonde, skriver vi følgende:

"Vi har påtaget os at skaffe midler til finansiering af et 8 dage langt ophold på friluftslejrskolen: Hobbiton for 120 børn fra slumområderne udenfor de store byer: East London og Grahamstown. Hobbiton er etableret i 1946. Dens virksomhed finansieres udelukkende af private midler bl.a. donationer fra indenlandske og udenlandske kilder, herunder Rotary, Lions Club og Round Table i Nederlandene, Tyskland, England og USA Lederen af Hobbiton, Mr Joshua Paton har udfærdiget den medsendte ansøgning. Budgettet viser, at udgifterne vil beløbe sig til R 37.000 eller ca. 35.000 kr. Så mange penge har vi endnu ikke kunnet samle sammen gennem kontingenter, hvorfor bestyrelsen har besluttet at forsøge at appellere til andre humanitære organisationer om en håndsrækning.

Som ejere af farmen Riverside, der også er er beliggende i Eastern Cape provinsen, tilbringer min kone og jeg megen tid i Sydafrika. Vi er kontinuerligt i kontakt med Hobbiton, og vi kan personligt bekræfte, at der er tale om en gennemsund institution under særdeles dygtig ledelse af Mr Joshua Paton. Der gøres et imponerende, kristeligt inspireret og uegennyttigt stykke arbejde for de allerfattigste af samfundets børn, hvoraf de fleste aldrig har oplevet at være i naturen uden for slummen. Læg gerne mærke til at børnene udover at få lys og luft og nærende mad, også deltager i et velorganiseret socialiserende undervisningsforløb. Dette forestås af op til 20 frivillige, ulønnede medarbejdere, hvoraf der gennem tiderne har været flere unge danskere."

Vi har næsten samlet alle pengene sammen på nuværende tidspunkt. Foreningens midler stammer først og fremmest fra jeres kontingenter. Hertil kommer en meget smuk donation fra Ingeborg Pyndt og Hans Diderichsen på 5.000 kr. Vi har et tilsagn om en næsten tilsvarende donation, nemlig R. 5.000 fra ejeren af farmen Riverside: Margré Property Holding CC. Vi har gode forhåbninger om, at der kommer positive reaktioner på nogle af vores ansøgninger til de eksterne fonde, så alt i alt kan vi se frem til at 120 misrøgtede underprivilegerede børn får en vidunderlig julegave i år: nemlig 8 dage i sunde omgivelser med herlige og trygge oplevelser på Hobbiton.

Apropos: Eksterne fonde. Hvis nogen af jer har kendskab til relevante fonde, vi evt. kunne ansøge om midler til fremtidige Hobbiton-ophold, så hører vi meget gerne fra jer. Vores ambition er nemlig, at AMATOLA FONDEN også skal finansiere næste års naturlejr i december 2006. Og i 2007, 2008 osv.

Som et lille sideprojekt har vi etableret en "gearkassekasse", da den kære gamle Hobbiton-bus trænger svært til en hovedreparation af samme. Det er lige før, at Josh må bruge både arme og ben, når han skal have motoren i gear.

Dette var ordene. Vi glæder os til at arbejde videre med opgaverne og jeg sender Jer på vegne af vores bestyrelse de bedste sommerhilsner. Vi vender tilbage ved juletid med næste bulletin fra Eastern Cape.

Ib Hansen Margré

Formand