amatola.dk

GENERALFORSAMLING 2012

 

Amatola Fondens ordinære generalforsamling afholdes:


Lørdag, den 18. februar 2012 kl. 12.00-15.00 på Brobjergskolens lærerværelse.


(Brobjergskolen ligger på Frederiks Allé 20, 8000 Århus. Det er den gamle gulstens bygning lige overfor hotel SAS Radisson og Rådhusparken. Skråt overfor Musikhuset og Kunstmuseet AROS. Der er parkering foran hotellet. Både over og under jorden. Banegården ligger 5 min. derfra på gåben)
 
Dagsorden:
Frokostbuffet m. sild, lun fiskefilet, rullepølse og brie. Kr. 60. inkl. en snaps til silden. Vand, øl og vin kan også købes.
 
1) Valg af dirigent

2) Valg af referent
3) Formandens mundtlige beretning ledsaget af billeder fra Sydafrika
4) Kassererens mundtlige beretning
5) Valg af bestyrelse. På valg er:
Formanden

1 menigt medlem
2 kritiske revisorer
3 suppleanter
6) Forslag til fremtidig virksomhed
7) Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest den 05.2.2010)
8) ”Afrikansk lotteri”
9) Evt.
  
Ad. 8.
MARGRÉ & CO har til AMATOLA FONDEN skænket et unikt kunstværk.


 

Kunstværket er fremstillet i fladstingsbroderi udført i den specielle Tsonga og Shangaan kunsthåndværkstradition. Broderiet er udtryk for en ældgammel kulturtradition udført af kvinderne i den nordlige del af Sydafrika. I dag forsøger kulturprojektet ”KAROSS” at understøtte, fastholde og videreudvikle kunsthåndværket.


Formanden har selv udvalgt og hjembragt kunstværket og det udloddes indrammet i en meget smuk sort pas partout.


Det håndbroderede kunstværk udloddes og overskuddet fra det ”Afrikanske lotteri” går ubeskåret til vore sociale engagementer i Sydafrika og Lesotho.
Lodderne koster pr. stk. 100 kr.


De kan enten købes på generalforsamlingen eller indbetales sammen med kontingentet for 2011 på 365 kr.


Deltagelse i lotteriet betinges naturligvis ikke af deltagelse i generalforsamlingen.


Af hensyn til bordopstilling, frokostbuffet og kaffebrygning beder vi om, at man tilmelder sig på et hyggeligt postkort, ved hjælp af telefonen på 60 66 99 84 eller på mail info@amatola.dk – senest den 05. februar – hvis man ønsker at deltage i generalforsamlingen.


Vi håber på stort fremmøde.