Julebrev 2013

KÆRE MEDLEMMER.

December i år er ikke nogen hvid og kold omgang. I skrivende stund skinner solen, himlen er lyseblå og temperaturen viser ude næsten 10 grader. Vidste jeg ikke bedre, ja så kunne jeg let komme i forårshumør. Men den går jo ikke, når julen venter nært forude og adventskransen står midt på spisebordet.

Tiden er inde til at forfatte AMATOLA Fondens årlige julebrev til alle Jer kære medlemmer. Tid til at fortælle løst og fast om vore aktiviteter siden sidste nyhedsbrev, der udkom i sommer. Vil I have det i frisk erindring, så læs det evt. på vores informative hjemmeside: www.amatola.dk.

Og hvad kan I så læse om i dette nyhedsbrev, der bliver anderledes end alle forrige på grund af indholdet i første afsnit:

Jeg ønsker Jer rigtig god læselyst.

 

En æra rinder ud - AMATOLA Fonden foreslås nedlagt efter 10 års virksomhed

Amatola Fonden blev stiftet i 2004 med det specifikke formål at indsamle midler til afholdelse af friluftslejrskoler for fattige slumbørn i Eastern Cape. Desuden skulle fonden i mindre omfang yde støtte til navngivne sociale børne- og ungdomsprojekter i det sydlige Afrika.

 

 

Louise og jeg besøgte Hobbiton tilbage i 1997 første gang. Vi var inviteret til Hogsback af den daværende undervisningsminister i Eastern Cape: Nosimo Balindlela, der ønskede at introducere os til Hobbiton. Lejren var ikke i drift, og selvom der på stedet havde været pædagogisk aktivitet siden 1947, så lå bygningerne ubrugte hen. De var i en dårlig stand og alt trængte til opretning og istandsættelse. Vi mødte ved den lejlighed en gruppe inspirerende lokale entusiaster, der havde dannet en netværksgruppe med det formål, at forsøge at reetablere en social friluftslejr for provinsens allermest udsatte børn fra slumområderne. Med i denne gruppe af ildsjæle var Josh Paton, og vi blev hurtigt gode venner med den karismatiske kæmpe.

Vi forpligtede os på at hjælpe med at skaffe midler til den gode sag, og da Louise og jeg sammen med danske dagblade begyndte at lave store kulturrundrejser til Sydafrika, så lagde vi hver gang vejen forbi Hogsback. Vore gæster tog under besøgene mange gange på eget initiativ fat på at indsamle penge, fordi de umiddelbart kunne se, at her var noget værdifuldt at støtte. Det førte for 10 år siden til, at vi stiftede foreningen: AMATOLA Fonden.

 

 

Ideen var, at vore rejsedeltagere og andre interesserede i øvrigt, kunne få lejlighed til at støtte op om stedet mere formaliseret. Foreningen kom godt fra start og kunne allerede første år finansiere et ugelangt lejrskoleophold for 120 børn på Hobbiton samt give en mindre bevilling til menighedsbørnehaven i Townshippen Mdantsane. Gennem årene steg medlemstallet og vi nåede næsten op på 300 medlemmer. Dette betød at det blev muligt at støtte to lejrskoler på Hobbiton om året samt årlige bidrag til den lille børnehave i Mdantsane. Det sidste sluttede dog i 2008, da der opstod stærk tvivl om hvorvidt vore donationer faktisk blev anvendt til de formål, der var aftalt.

Fra 2010 overgik den mindre bevilling til Malealea projektet i Lesotho, hvor vi blandt andet har støttet etablering af udendørs toiletter ved 6 børnehaver, et hygiejne projekt samt indkøb af service, madrasser og tæpper til 30 HIV smittede børn. Samt kunnet overdrage babytøj og sko doneret af Jane Dencker Larsen fra firmaet: PETIT NORD.

 

 

Gennem de sidste 10 år har vi indsamlet og fordelt tæt på 1 million ZAR og ved hjælp af dem sendt 1900 fattige børn fra slumområderne på 1 uges ophold på Hobbiton. Enten på AIDS lejr eller UPC lejr. Det er vel noget at være tilfreds med og ganske stolt over.

Tidshorisonten for vores støtte til de sydafrikanske projekter var 10 år eller indtil Hobbitons økonomi var så stærk, at de kunne være selvhjulpne. Dette er tilfældet nu. Josh Paton, hans engagerede medarbejdere og Hobbitons bestyrelse har gennem årene formået at udvikle institutionen til en veldreven social og humanitær virksomhed med finansielle muligheder for selv nu at afholde udgifterne til UPC lejrene.

AMATOLA Fondens bestyrelse mener derfor at vores mission er fuldført, og at tiden er inde til at vi kan indstille vores støtte og opløse vores forening.

AMATOLA Fonden vil, som aftalt med Josh, finansiere UPC lejren her i december. Den afvikles medens jeg skriver. Herefter vil foreningens formue pr. 31. december 2013 tilgå Hobbiton som hel eller delvis finansiering af UPC lejren i juli 2014 (donationsbeløbet er afhængig af valutakursen på det aktuelle tidspunkt).

AMATOLA Fondens bestyrelse har enstemmigt vedtaget at indstille til generalforsamlingen den 22. februar 2014, at foreningen nedlægges. Såfremt forslaget godkendes af forsamlingen, iværksættes afviklingen med skyldig respekt for og i overensstemmelse med foreningens vedtægter. Af dem fremgår det, at der skal afholdes en bekræftende generalforsamling såfremt forslaget til nedlæggelse godkendes på den ordinære generalforsamling. En bekræftende generalforsamling vil i givet fald blive afholdt umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.

Vi vedlægger ikke noget girokort til fornyelse af medlemskontingentet ved dette nyhedsbrev, men der er fortsat mulighed for at støtte op om Hobbitons altruistiske UPC lejre indtil generalforsamlingen 2014.

Her er lidt nyttig information vedr. hvordan I lettest kan komme af med penge:

Ved netbank overførsel er kontoen: 1957 - 7557 225 131.

Besluttes det på generalforsamlingen at foreningen ophæves, ja så kan man støtte Hobbiton direkte ved brug af disse kontaktinformationer:

 

Bankoplysninger:

Bank: First National Bank (FNB)

Bankkode: 250655

Kontonummer: 52121262879

NB. En overførsel via Netbank koster 40 kr. i gebyr.

 

Hobbiton On Hogsback:

Hobbiton On Hogsback, Director Josh Paton, PO Box 38, Hogsback 5721, South Africa

Tel. +27 45 962 11938

E-mail: hobbitons@telkomsa.net

Website: www.hobbiton.co.za

 

 

Josh Paton i Hobbitons gamle bus 

 

UPC lejren i juli 2013

AIDS lejren, afholdt i april, blev beskrevet i sommernyhedsbrevet. Læs det evt. på hjemmesiden.UPC lejren i juli 2013 beskrives her. Lejren blev afholdt med 105 børn og 17 frivillige instruktører (12 Sydafrikanere, 4 Tyskere, 1 Schweitzer og 1 Zimbabvianer). Grundforløbet med mange udendørs aktiviteter blev i år suppleret af forskellige ”life skills activities”. Lokale brandmænd demonstrerede forskellige simple brandslukningsmetoder (rigtig mange af børnene bor i simple hytter og skure, der opvarmes af petroleumsovne).

 

 

En af dagene forberedte børnene et sang- og danseshow, der med meget stor succes blev præsenteret på afslutningsaftenen. Ydermere gennemgik børnene gruppevis en række nyttige samarbejds- og konfliktløsningsøvelser. Af de 105 børn kom de 44 fra Joza distriktet, et decideret slum-område i Grahamstown. Børnenes helbredstilstand blev vurderet som ”antagelig til meget dårlig”. 41 børn kom fra East London / Mdantsane området mens 20 kom fra selve Hogsback. Om deltagernes udbytte skriver Tonya og Josh:

”Det er ikke muligt at sige noget 100 % sikkert om langtidseffekten af lejrskoleopholdet, men vi tror på, at der er en stor effekt. Denne antagelse grunder sig på de udsagn, vi får fra ledere af de forskellige sociale institutioner, lærere og kirkelige organisationer i de respektive lokalområder. Vi på Hobbiton er vidner til mange glædelige udtryk for, at der sker en stor forandring med børnene, mens de er hos os. De begynder at le og more sig efterhånden som de bliver engageret i for dem helt nye aktiviteter og erfaringer. Vi tror på, at de oplever, at livet også kan være rart og sjovt. Som tidligere blev også denne lejr meget succesfuld. Alle nød opholde, og der var mange tårevædede farveller såvel fra børnene som fra instruktørerne”.

Det helt specielle ved juli lejren var, at den var finansieret af ikke mindre end tre parter. AMATOLA Fondens andel af budgettet på ZAR 70.000 var ZAR 32.574, ”Rund Fødselsdagsfonden”, som et menigt medlem af foreningen havde taget initiativ til, ydede ZAR 15.700 mens Tipstjenesten betalte ZAR 21.726.

 

 

Tonya Burton, Centre Manager på Hobbiton skrev særskilt smukke takkebreve til de to eksterne bidragsydere, mens hun bad mig overbringe et budskab til foreningens medlemmer om, hvor taknemmelig hun og Hobbiton er for, at vi gav dem mulighed for endnu en gang, at udfolde dette livsbekræftende projekt. Hendes slutreplik lyder: ”Tak for den investering I har gjort i disse børns liv”

 

Kun madrasser, tøj og tæpper til Malealea

Oprindelig ansøgte Malealea i Lesotho om midler til madrasser, tæpper og medicin alarmure til 30 HIV positive børn i området. Men da man undervejs nåede til en erkendelse af, at urene kunne være en for stor fristelse for kriminelle elementer i det ludfattige område, bad man i et bilag til ansøgningen om tilladelse til i stedet at indkøbe personligt bestik samt tallerkner og krus til de alvorligt syge børn. Begrundelsen var, at børnene derved kunne undgå den forøgede risiko for bakteriel smitte, når mange spiser af én fælles skål. HIV børnenes immunsystem er væsentligt svagere end normale børns og de må derfor beskyttes bedre, både aktivt og passivt.

Ved udskiftning af medicin ure med spiseservice reducerede man ansøgningen fra ZAR 12.000 til ZAR 10.050. Bestyrelsen imødekom umiddelbart ønsket og godkendte ansøgningen.

 

 

På fotografiet (fra medlemsrejsen 2011) kan I se, hvordan områdets kvinder kommer til udleveringscentralen for at modtage babytøj doneret fra børnetøjsfirmaet: PETIT NORD til deres små.

For mere information om Malealea i Lesotho henviser vi til to informative steder: www.Malealeadevtrust.org

Og en lille film på youtube.com om stedet og projektet:

http://www.youtube.com/watch?v=lDdGr_yKPQs

 

Lodtrækning af Julegaver

Også i år har Louises virksomhed CÉNECA doneret 3 stykker Sydafrikansk Keramik til udlodning blandt medlemmerne. Det er i år 3 håndlavede masker – alle RAKU glaserede i skønne pastelfarver og beregnet til vægophæng. Vores næstformand stod for lodtrækningen – se det smukke foto af Fru Fortuna alias næstformand Lars Brændstrup, der udtrak de heldige vindere.

 

Lykkens gudinde Fru Fortuna

 

Det rødklædte pakkepostbud er på vej med herlighederne og vi siger tillykke herfra.

 

Vinderne af en Moya maske er: Birtha og Erik Pedersen fra Kolding

 

Vinderen af en Mvula maske er: Charlotte Ballegaard fra Risskov

 

Vinderne af en Langa maske er: Karen og Ole Jacobsen fra Ørbæk

 

 

Glædelig jul og tak til alle.

 

Det var alt for denne gang.

På bestyrelsens vegne sender jeg alle de varmeste julehilsner med ønsket om en velsignet glædelig jul. Af hjertet tak for den vedvarende støtte gennem de sidste 10 år.

Tak for at vi er kommet så vel i mål med det, der i udspringet var vores stålsatte målsætning. Vi kunne ikke have gjort det uden jer og for alle bidrag, stor som små, siger jeg tak.

Jeg håber vi ses til generalforsamlingen den 22. februar 2014. Se indkaldelse på sidste side.

Hvis ikke – vi er jo geografisk ganske spredte - ja, så hører I fra os efter samlingen. Når vi ved, om det er blevet vedtaget, at foreningen nedlægges efter en velgennemført mission.

Se www.amatola.dk.

 

De bedste tanker fra Ib

Formand, AMATOLA Fonden

 

Og nu over til den gamle redaktør i IB´S NEWS. ZAPIRO viser vej!