Julebrev 2012

KÆRE MEDLEMMER.

December i år er ikke blot blevet mørkere, men så sandelig også hvidere. Udenfor ligger sneen højt og smukt så langt øjet rækker, og det er let at komme i for-julestemning.

Tiden er inde til at skrive AMATOLA Fondens årlige julebrev til alle Jer kære medlemmer. Tid til at fortælle løst og fast om vore aktiviteter siden sidste nyhedsbrev, der udkom i sommer. Vil I have det i frisk erindring, så læs det på vores flotte og meget informative hjemmeside: www.amatola.dk.

I dette julebrev får I blandt andet orientering om:

Jeg ønsker Jer rigtig god læselyst.

 

WC pædagogik i Lesotho

Som bekendt donerede vi sidste år midler til etablering af toiletbygninger (lokummer) ved 6 børnehaver i Malealea i Lesotho. Efterfølgende har vi finansieret indkøb af håndvaskfaciliteter: plasticvaske og tørrestativer. Vores samarbejdspartner: Malealea Development Trust (MDT) har udarbejdet et pædagogisk materiale til lærerne, blandt andet denne instruktive tegning og et memoark med nøgleord, som lærerne kan bruge, når de underviser eleverne i god toilethygiejne. Overskrift på memoarket er: Undervisning i brug af toiletter for børnehavebørn.

Materialet er meget pædagogisk tænkt og vældig illustrativt, for små numre, der tidligere ikke har skænket det en tanke, når de ubesværet besørgede i Guds fri natur.

 

 

Underpunkterne i den pædagogiske lærervejledning er:

Malealea-donationen var på i alt ZAR 12.000. Vaskefaciliteterne kostede ca. ZAR 2.000. De sidste penge blev brugt til indkøb af gulvtæpper samt petroleumsovne til i alt 7 børnehaver.

AMATOLAs bestyrelse havde forud godkendt indkøbet, da vi er opmærksomme på, at vinteren kan være endog særdeles kold i Lesotho. Bjerglandets gennemsnitshøjde er 1400 m. Malealea ligger i 1800 meters højde.

 

 

Hobbitons Under Privileged Camp – Juli lejren 2012

AMATOLA Fonden afholdt også i år udgifterne til en hel uges lejr på Hobbiton for fattige og forældreløse slumbørn. I alt 121 børn og 23 unge instruktører deltog i lejrskolen fra den 1. til den 8. juli 2012 på Hogsback. Sammensætning: 57 børn kom fra Grahams Town, 53 kom fra East London og de sidste 11 var lokale børn fra Hogsback. Børnene var inviterede gennem Josh Patons netværk af socialarbejdere i de forskellige slumområder.

91 børn var 1. gangs deltagere, men 30 børn var deltagere for 2. gang på Hobbiton, idet Josh har tilladt socialarbejderne, også at udtage børn, der har været på lejrskolen tidligere. Kriterierne er, at man vurderer, at børnene har et særlig stort behov for at komme ud af slummen eller at det kan være en god mulighed for at styrke en igangværende positiv udvikling. Børnene var i alderen 10-12 år. De 23 unge frivillige instruktører bestod af 11 sydafrikanere og 12 tyskere.

 

 

UPC lejren blev afviklet under Josh altid kyndige ledelse og med udnyttelse af Hobbitons friluftsfaciliteter, idet man dog afstod fra at arrangere naturcamping og tømmerflådeaktiviteter på grund af det ind imellem våde og meget kolde vejr. Til særlig glæde for de yngste af børnene arrangerede man karaoke og rapsang, hvor, som Josh skriver: ”Det viste sig at børnene var langt bedre til disse ting end instruktørerne, især undertegnede”.

 

 

 

En af nonnerne fra organisationen: Assumption Feeding Clinic skrev efterfølgende et takkebrev til Josh og Hobbiton. Heri skrev hun blandt andet.: ”Af personlig nysgerrighed besøgte jeg efterfølgende ”The Chicken Farm (Red.: et børnehjem, hvis børn var med på Hobbiton for første gang), og jeg blev dybt berørt af den glæde børnene viste over at have været på Hobbiton. De hang på mine arme og insisterede på at synge nogle af de mange sange, de havde lært på lejren. Jeg blev imidlertid endnu dybere berørt, da en af børnehjemmets ”mødre” (Red.: sådan kaldes de ansatte) med tårer i øjnene sagde, at dette var den mest generøse ting nogen havde gjort for disse børn, nogensinde.”

 

Ingen UPC julelejr i 2012

Amatola Fondens egne midler fra medlemsbidrag rækker ikke til, at vi kan finansiere 2 UPC lejre, 1 AIDS lejr samt en mindre håndsrækning til Malealea projektet. Vi har derfor de sidste to år søgt en lang række fonde om støtte til vores virksomhed i Sydafrika. Sidste år donerede Lauritzen Fonden som bekendt 10.000 kr., men i år har vi desværre kun opnået 1 tilsagn, nemlig fra Tipstjenesten. Uheldigvis er det betingede tilsagn først indløbet i dag, den 10. december 2012, jævnfør nedenstående tekst:

 

Kære Ib Margré

Puljen til konkrete almennyttige formål (TFAK) er ikke godkendt endnu. Vi afventer stadig at aktstykket bliver godkendt og vi ved ikke på nuværende tidspunkt hvornår vi kan melde noget ud herom. Det er desværre noget der trækker ud.

Jeg kan dog oplyse at I er indstillet til tilsagn.

Venlig hilsen Lene Iversen - Konsulent

 

Vi var oprindelig lovet et svar allerede 1. september, dernæst et svar i slutningen af oktober og efter flere rykkere får vi så endelig ovenstående besked, men som I kan se: IKKE oplysning om, hvornår pengene kommer. Bestyrelsen har derfor måttet beslutte ikke at iværksætte UPC julelejren i 2012, og gemme de sparede midler, ca. 35.000 kr. til finansåret 2013. Det er godt nok ærgerligt, men bestyrelsen var enige i, at det var det eneste vi kunne gøre på nuværende tidspunkt. Men om alt går vel, vil vi have tilstrækkelige midler i 2013 til at finansiere 2 UPC lejre, 2 AIDS lejre og fortsat en mindre håndsrækning til Malealea i Lesotho.

 

Josh fra Hobbiton på uventet besøg i oktober

Vi fik overraskende i begyndelsen af oktober en mail fra Josh, hvori han fortalte, at han skulle til Europa sidst i måneden. Havde vi mon tid til at tage imod besøg? Og havde vi måske en ekstra seng et sted, han kunne benytte et par dage? Jo, selvfølgelig havde vi det. Nærmere adspurgt viste det sig, at Josh skulle ledsage sin gamle mor til London i forbindelse med et privat familiebesøg hos ældre nære slægtninge. Og når han nu alligevel havde krydset kontinentet ville han også benytte lejligheden til at komme til Danmark og Tyskland, hvor han ville tage kontakt til nogle af de unge mennesker, der gennem tiderne har opholdt sig på Hobbiton som frivillige instruktører. Blandt andet lykkedes det ham at mødes med Josephine og Simone i København. I sidste nyhedsbrev kan I læse om de to pigers Hobbiton-ophold.

Josh var i Århus i 5 dage, hvor han henholdsvis boede i Harlev, hos vores kasserer Hanne Sørensen og hendes mand Henning. Og siden hos Louise og mig i Marselisborg Allé. I Århus har kommunen etableret et friluftscenter, der arbejder med udsatte børn og unge. Det hedder UNO-Centret og ledes af en virkelig energisk og dygtig pædagog ved navn Thomas Langelund Batting. Vi fik arrangeret et besøgsprogram for Josh på UNO-Centret og der blev hurtigt knyttet et netværk mellem UNO og Hobbiton. Josh var meget begejstret for det pædagogiske arbejde, han så udfolde sig på centret, og han drog afsted med masser af inspiration og nye kontakter. Læs evt. selv mere om UNO-Centret på denne adresse: UNO-Centret.

 

 

 

Bestyrelsen var vært ved et arrangement lørdag aften, hvor vi fik lejlighed til at høre Josh fortælle om Hobbitons tanker for det fremtidige arbejde. Og vi fik lejlighed til at drøfte, hvad AMATOLA Fonden har af muligheder for at yde støtte. Tid blev der bagefter til at spise traditionel dansk, hjemmelavet mad. Af kulturelle indslag besøgte vi både AROS Kunstmuseum, der her i efteråret viser en fremragende Edward Munch udstilling. Samt også Glasmuseet og Fregatten Jylland i Ebeltoft.

 

 

 

Det var nogle fine dage, og det var en meget rørt Josh der takkede af og tog den lange tur hjemad.

 

Endnu en ung dansker til Hobbiton efter jul

Så har vi glæden af endnu engang at have etableret kontakt mellem et ungt dansk menneske og Hobbiton. Lige efter nytår drager Vibe Holmehøj Bach fra Hillerød til East London, for gennem foråret at indgå i staben af unge frivillige instruktører på Hobbiton.

 

 

 

Vibe har tidligere besøgt Hogsback og været på besøg på Hobbiton. Hun var nemlig med på én af vores kulturrundrejser tilbage i januar 2007 sammen med sin moster Anna Birthe. Vi besøgte her Amatola Bjergene og gæstede lejren på et dagsprogram. Besøget gjorde et stort indtryk på Vibe, der altså nu efter endt studentereksamen har besluttet sig for at vie foråret 2013 til det pædagogiske arbejde blandt børn og unge i Eastern Cape.

Vibe brænder for sociale aktiviteter, samarbejde, teater og dans. Vi glæder os til at bringe et interview med hende i næste udgave af sommerbrevet.

 

Julelodtrækning

Også i år har vi den fornøjelse at kunne trække lod om nogle dejlige Sydafrikanske julegaver. Louises firma CÉNECA har venligt doneret 3 stk. raku keramik fremstillet på et lille pottemagerværksted i Cape Town. Keramikken hjemtages til Danmark af MARGRÉ & CO. Og Louises kulturbureau sælger det.

For mere info se evt.: www.ceneca.dk.

 

Vores næstformand Lars har udtrukket den heldige vinder af 1. præmien:

1 stort rundt meget smukt fad med afrikansk mønster. Her er et eksempel på, hvordan fadet kan se ud.

Vinderen blev Mogens Døj Pedersen, Odense C.

 

Vores bestyrelsesmedlem Anne-Katrine har udtrukket vinderen af præmie nr. 2:

1 medium størrelse trekantfad med etnisk mønster. Her er et eksempel på, hvordan fadet kan se ud.

Vinderen blev Tove & Richard Madsen, Søndersø.

 

Vores bestyrelsesmedlem Niels Jørgen har udtrukket vinderen af 3. præmien:

1 lille kvadratisk fad med etnisk mønster. Her er et eksempel på, hvordan fadet kan se ud.

Vinderen blev Hanne & Ejner Christensen, Rønde.

 

Vores kasserer Hanne har sammenholdt de udtrukne numre med medlemslisten og derved fundet vinderne.   Vi går straks i gang med at pakke og forsende, så præmierne kan nå frem til rette nye ejermænd inden jul.

Rent praktisk vedr. brug: Alle 3 stk. keramik er brugskunst og kan vaskes af, men de kan ikke tåle at komme i opvaskemaskinen.

Vi ønsker tillykke til de heldige vindere.

 

Sommerbrevets opfordring til ekstraordinære indbetalinger

Vi vedlagde i sommerbrevet et girokort med en henstilling om, at det kunne bruges til en ekstraordinær indbetaling. Det var der mange af Jer der gjorde og det indbragte os i alt ekstra kr. 12.300. For disse penge siger vi hjertelig tak. Det er dejligt at møde en sådan imødekommende velvilje.

 

 

Dette var ordene i såvel nyhedsbrevet som fra den gamle redaktørs skrivestue. Må julefreden nu sænke sig over Jer og må Jeres fromme ønsker blive gavmildt opfyldt.

Mit og bestyrelsens største juleønske er atter i år, at I skynder Jer at bruge girokort eller netbank til at forny Jeres medlemskab af AMATOLA Fonden.

Husk: Medlemskontingentet er for 1 år 365 kr. men mange vælger ”at runde op”, og det er vi hjertens glade for. For pengene kan vi opfylde så mange ønsker for små og store, der intet har i det Sydafrikanske.

Her er lidt nyttig information vedr. hvordan I lettest kan komme af med penge:

Ved netbank overførsel er kontoen 1957 - 7557 225 131

Ved indbetaling på girokort +73 - kontonummer: 82866248

Tak for tilliden og for den økonomiske støtte. Vi er måske kun en lille forening. Men vores indsats varmer og giver håb, der hvor den virker. Tænk på det og til alle Jer fra alle os i bestyrelsen:

Rigtig glædelig jul og et velsignet nytår. Måske på gensyn til generalforsamlingen i februar.

Ib Margré – Formand

 

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Foreningens ordinære generalforsamling afholdes:

Lørdag, den 23. februar 2013 kl. 12.00-15.00 på Brobjergskolens lærerværelse

(Brobjergskolen ligger på Frederiks Allé 20, 8000 Århus. Det er den gamle gulstens bygning lige overfor hotel SAS Radisson og Rådhusparken. Skråt overfor Musikhuset og Kunstmuseet AROS. Der er parkering foran hotellet. Både over og under jorden. Banegården ligger 5 min. derfra på gåben)

 

Frokost: 2 stk. uspecificeret smørrebrød samt kaffe og hjemmebag. Kr. 75.

Vand, øl, snaps og vin kan også købes til kr. 10 pr. glas.

 

Dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Valg af referent

3) Formandens mundtlige beretning

4) Kassererens mundtlige beretning

5) Valg af bestyrelse. På valg er:

6) Forslag til fremtidig virksomhed

7) Indkomne forslag skal gerne være bestyrelsen i hænde senest den 11.2.2013

8) ”Afrikansk lotteri”

9) Evt.

 

Ad. 8. MARGRÉ & CO har til AMATOLA FONDEN igen i år skænket et Sydafrikansk billede.                        . Kunstværket er fremstillet i fladstingsbroderi udført i den specielle Tsonga og Shangaan kunsthåndværks-tradition. Broderiet er udtryk for en ældgammel kulturtradition udført af kvinderne i den nordlige del af Sydafrika. I dag forsøger kulturprojektet ”KAROSS” at understøtte, fastholde og videreudvikle kunsthånd-værket. Formanden har selv udvalgt og hjembragt kunstværket, og det udloddes indrammet i en smuk sort pas partout. Det håndbroderede kunstværk udloddes og overskuddet fra det  ”Afrikanske lotteri” går ubeskåret til vore sociale engagementer i Sydafrika og Lesotho.

 

Lodderne koster pr. stk. 100 kr. De kan enten købes på generalforsamlingen eller købes ved at indbetale kr. 100 pr. lod sammen med kontingentet for 2013 på 365 kr.

 

Deltagelse i lotteriet betinges naturligvis ikke af deltagelse i generalforsamlingen.

 

Af hensyn til bordopstilling, bestilling af smørrebrød og kaffebrygning beder vi om, at man tilmelder sig på et hyggeligt postkort, ved hjælp af telefonen på 60 66 99 84 eller på mail info@amatola.dk – senest den 04. februar – hvis man ønsker at deltage i generalforsamlingen.

 

Vi håber på stort fremmøde.

 

 

En Limpopo kvinde i færd med at håndbrodere et billedtæppe.