Julebrev 2010

KÆRE MEDLEMMER.

Dybt hælder året i sin gang, men heldigvis glimter en lysfest forude. Som et bidrag til at få jer i det helt rigtige julehumør, sender jeg jer nogle gode nyheder om foreningens virksomhed i Sydafrika det sidste halve års tid. De vigtigste er, at UPC lejren i juli måned, stærkt inspireret af VM i fodbold, blev en stor succes samt at medlemsrejsen i oktober / november fik et både inspirerende og tankevækkende forløb.

 

Medlemsstatus

Foreningen har pr. dags dato 289 medlemmer. Vi mangler altså her ved udgangen af 2010 kun 11 nye medlemmer for at nå det eftertragtede tal 300. 300 medlemmer vil jo som bekendt betyde, at vi kan fratrække kontingent og ekstraordinære indbetalte beløb på skattebilletten. Vi havde sidste år ved samme tid 262 medlemmer og ved fornyelse af kontingentet mistede vi 12 medlemskaber. De blev ikke indbetalt af den ene eller anden grund. Vi får af og til post retur med på stempling: ”Adressaten ubekendt”. Trods ihærdigt detektiv arbejde lykkes det os ikke altid at finde de flyttede medlemmer. Husk derfor at meddele ny adresse ved flytning. Vi har i år fået en stor medlemstilgang. Tak til jer der anbefaler og ”markedsfører” vores forening. Velkommen til de ”nye”. Og allerede nu: TAK til os alle 289 fordi vi ikke glemmer at få indbetalt kontingentet for 2011. Husk – et år koster kun 365 kr., og som de penge da er givet godt ud! Og så i denne søde og travle juletid. Et AMATOLA medlemskab er en ideel julegaveidé. Man skal ikke stå i kø for at købe den. Man behøver ikke at vide en størrelse. Og man kommer ikke til at forslæbe sig. Alt man skal gøre er at kontakte os og så klarer vi resten. Med et taknemmeligt smil og et ”glædelig jul”.

 

UPC lejren på Hobbiton i juli 2010.

Tonya Burton, den pædagogiske leder på Hobbiton oplyser at 125 børn fra henholdsvis Grahamstown (60), East London (59) og Hogsback (6) deltog i sommerlejren. Børnene fra Grahamstown, der var udvalgt af organisationen ”Asumption Feeding Clinic” og ”Eluxolweni Shelter” var i en ret dårlig fysisk forfatning, mens helbredstilstanden hos børnene fra East London var noget bedre. De kom alle fra 4 institutioner for forældreløse børn i East London området. Denne gruppe vokser stærkt i disse år p. g. a. de mange AIDS dødsfald i Sydafrika, hvor desværre Eastern Cape stadig er det hårdest ramte område. Ikke mindre end 35 frivillige hjalp ulønnet til med afviklingen af lejren. 32 kom fra Sydafrika, mens 2 kom fra USA og 1 fra England Lejren blev afviklet i overensstemmelse med den gode praksis, der har udviklet sig gennem årene. Børnene blev delt op i små grupper med hver sin frivillige leder og cirkulerede imellem de mange forskellige aktiviteter. De overordnede mål var som tilforn: Personlig udvikling, demokratiforståelse, konfliktløsning og kreativ udfoldelse. VM i fodbold blev afviklet i lejrperioden. Semifinale- og finalekampene blev vist på en lejet storskærm. Ca. 80 % af børnene fulgte det spændende slutspil. En gavmild sponsor havde doneret 200 af de kendte/berygtede vuvuzela horn til at sætte kolorit på arrangementet, men Josh bestemte, at man for at undgå den infernalske larm i de fredfyldte omgivelser, først skulle udlevere hornene ved hjemkomsten efter lejrens afslutning.

 

 

 

Sammenfattede skriver Josh om sommerens UPC camp: ”Denne lejr var interessant derved at vi oplevede en stor harmoni blandt børnene, hvilket også smittede af på instruktørerne. Jeg tror at dette skyldes flg. faktorer”:

  1. Lejren blev afholdt i slutningen af en ekstraordinær lang skoleferie.
  2. Hver instruktør havde kun ansvaret for 4-5 børn.
  3. Josh: Citat ” Med fare for at lyde melodramatisk, tror jeg også at VM atmosfæren havde noget at gøre med det. Hele nationen var grebet af en positiv energi og af en overvældende følelse af fællesskab mellem befolkningsgrupper, der normalt er afvisende overfor hinanden. Det var i den periode rart at være sydafrikaner i Sydafrika”.

 

UPC lejren på Hobbiton i skrivende stund december 2010

Netop som jeg sidder og skriver afvikles den store julelejr på Hobbiton. Som vi omtalte i sommerbrevet har vi været mellemmand i, hvad der ser ud til at være en lykkelig alliance. Mikkel Lund fra Grenå har i årets sidste 4 måneder arbejdet som frivillig instruktør på Hobbiton. Lejren er i gang og afvikles som noget nyt over flere dage en vanligt. Vi glæder os til en ”øjenvidneskildring”. Mikkel kommer til Danmark til jul og han har lovet at komme og fortælle os om sit ophold på Hobbiton og sin oplevelse af Sydafrika på vores generalforsamling der afvikles lørdag den 26. februar. Se senere i dette nyhedsbrev.

 

Medlemsrejsen i efteråret 2010

Foreningens første medlemsrejse blev afviklet i perioden fra den 29. oktober til den 12. november. Holdet bestod af 19 AMATOLA medlemmer, her i blandt undertegnede med frue. Louise og jeg rejste forud og fortog turen ”omvendt”. Vi startede i Durban, fortsatte via Lesotho til Eastern Cape og mødte gruppen ved ankomsten i East London. Under vores egen tur foretog vi et kritisk eftersyn af regnskaberne på Hobbiton. Alt var i den skønneste orden. Der blev også tid til at drøfte vores fremtidige samarbejde. Og vi fik tid til at møde Mikkel, der sammen med Josh ville komme til at stå for vores AMATOLA besøgsdag sammen med gruppen.

 

 

 

Vore møder med de sydafrikanske samarbejdspartnere i Mdantsane og på Hogsback faldt imidlertid vidt forskelligt ud. I Mdantsane, hvor vi efter højmessen i ”United Reformed Church” mødtes med pastoren: Dirk Odendaal og hans kone Yvette, som I måske husker. Hun har været vores guide i Mdantsane gennem alle årene. Vi mødte også de kvindelige kirkeværger. Mødet blev desværre en stor skuffelse. Vore værter var dårligt forberedte, og de var ikke i stand til at redegøre for, hvordan det gik med driften af menighedsbørnehaven. Pastoren mente for eksempel, at institutionen havde 100 børn tilmeldt, men den oplysning blev imødegået af en af kirkeværgerne, der fortalte at 80 af børnene var flyttet til en nærliggende børnehave under Mrs Zazinis ledelse. Mrs Zazini kender de fleste af jer. Hun er den tidligere, leder, der blev fyret p. g. a. rod i regnskaberne. Jeg tror ikke, der efterhånden er ret megen aktivitet tilbage i menighedsbørnehaven, og jeg mener derfor ikke, at der længere er et grundlag for at donere penge til formålet. Denne opfattelse vil komme til orde på generalforsamlingen, hvorefter det besluttes i fællesskab, om vi, efter nogle års hump og usikkerhed, skal lukke definitivt ned.

 

 

 

Besøget på Hobbiton blev en både smuk og lærerig oplevelse. Vi prøvede på egen krop en del af de aktiviteter børnene deltager i under en UPC – lejr. Vi tilbragte en hel dag på stedet og alt var veltilrettelagt og blev velgennemført. Vi blev fragtet rundt i Josh´s gamle bus, der stadig kører og vi sluttede dagen med at nyde solnedgangen næsten helt oppe ved himlens bue på den bjergkam der lokalt kaldes: ”The Microwave Tower”. Tilliden til de gode mennesker på Hobbiton blev stærkt bekræftet og dertil styrket og vi så ved selvsyn, at det er et sundt og godt projekt, vi støtter. Vi er Josh, Tonya og deres medarbejde, der i blandt vores egen Mikkel, stor tak skyldig.

Louise og jeg var sidste sommer kommet under vejrs med et socialt projekt i Lesotho. Lesotho ligger som I måske husker omkranset af Sydafrika i Drakensberg. Vi havde fra anden hånd fået en overordentlig positiv vurdering af både sted, folk og projektindhold. Projektet er knyttet til eller mere korrekt integreret i et lille landsbysamfund der hedder Malealea. Vi tilbragte to dage i området på medlemsrejsen og fik etableret en værdifuld kontakt til lederen af den lokale NGO: Mrs Marion Drew. Organisationen hedder: ”Malealea Development Trust”. De har taget en række initiativer indenfor undervisning, børnesundhed, miljø og erhvervsudvikling. De virker som ærlige og seriøse folk, som det kunne være en overvejelse værd at give en håndsrækning. Lad os drøfte dette på generalforsamlingen i februar 2011. Foreløbig modtog Malealea halvdelen af tøjdonationen fra Petit Nord.

 

 

 

Ny donation

Så har vi igen, jeg er nær ved at skrive igen igen fået en mail fra Jane Dencker Larsen fra Petit Nord. 2 dejlige kasser med det skønneste børnetøj venter på os på lageret i Søsum. Meget passende skal kassereren og jeg til København i denne weekend for at ønske familien der en glædelig jul, og så tager vi indenom Jane, får en god snak om hvad godt hun gør og så drager vi hjemad med de rare gaver. 1000 tak til verdens venligste børnetøjfirma. Tøjet bringes til Sydafrika og Lesotho af gæsterne på medlemsrejsen i 2011. Se sidst i nyhedsbrevet.

 

Julemedlemslodtrækning

Atter i år har det altruistiske verdensfirma Margré & Co sponseret et par gode gaver til lodtrækning mellem medlemmerne. I år er det følgende der vandt med tillykke herfra:

 

Årets bogværk om og af den gamle mester. Nelson Mandela: ”Samtaler med mig selv” Forordet er skrevet af Barak Obama Bogen sendes direkte fra forlaget til vinderen: Simon Ballegaard Skou, Århus N. Vinderen er udtrukket af vores næstformand Lars Brændstrup. 

 

Tankevækkende betragtninger op under jul Peter Lodberg: ”Håbets Fyrtårn” Inspiration fra Desmond Tutu Bogen sendes direkte fra forlaget til: Emma Munch, Grindsted. Vinderen er udtrukket af bestyrelsesmedlem Anne-Katrine Hansen.

 

En spændende julekrimi Henning Mankell: ”Den hvide løvinde” Wallander starter på mordgåden i Sverige og ender i Sydafrika. Bogen sendes direkte fra forlaget til: Aase Elisabeth Sandager, Vodskov. Vinderen er udtrukket af bestyrelsesmedlem Niels J. Dinnesen.

 

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Foreningens ordinære generalforsamling afholdes: Lørdag, den 26. februar 2011 kl. 12.00-15.00 på Brobjergskolens lærerværelse.

(Brobjergskolen ligger på Frederiks Allé 20, 8000 Århus. Det er den gamle gulstens bygning lige overfor hotel SAS Radisson og Rådhusparken. Skråt overfor Musikhuset og Kunstmuseet AROS. Der er parkering foran hotellet. Både over og under jorden. Banegården ligger 5 min. derfra på gåben)

Dagsorden:

Frokost – håndmadder sælges til kr. 15 stk. Vand, øl og vin kan også købes.

1) Valg af dirigent

2) Valg af referent

3) Formandens mundtlige beretning

4) Kassererens mundtlige beretning

5) Foredrag ved Mikkel Lund ”Mit ophold som frivillig instruktør på Hobbiton efteråret 2010”

6) Valg af bestyrelse. På valg er:

  1. Næstformanden
  2. Kassereren
  3. 1 menigt medlem
  4. 2 kritiske revisorer
  5. 3 suppleanter

7) Forslag til fremtidig virksomhed

8) Indkomne forslag (skal gerne være bestyrelsen i hænde senest den 13.2.2010)

9) ”Afrikansk lotteri”

10)  Evt.

 

 

 

Ad. 9.

MARGRÉ & CO har til AMATOLA FONDEN endnu engang skænket et unikt kunstværk. Kunstværket er fremstillet i fladstingsbroderi udført i den specielle Tsonga og Shangaan kunsthåndværkstradition. Broderiet er udtryk for en ældgammel kulturtradition udført af kvinderne i den nordlige del af Sydafrika. I dag forsøger kulturprojektet ”KAROSS” at understøtte, fastholde og videreudvikle kunsthåndværket. Formanden har selv udvalgt og hjembragt kunstværket og det udloddes indrammet i en meget smuk sort pas partout. Formanden har selv indrammet værket. Det håndbroderede kunstværk udloddes og overskuddet fra det ”Afrikanske lotteri” går ubeskåret til vore sociale engagementer i Sydafrika og Lesotho.

Lodderne koster pr. stk. 100 kr. De kan enten købes på generalforsamlingen eller indbetales sammen med kontingentet for 2011 på 365 kr. Deltagelse i lotteriet betinges naturligvis ikke af deltagelse i generalforsamlingen.

Af hensyn til bordopstilling, indkøb af håndmadder og kaffebrygning beder vi om, at man tilmelder sig på et hyggeligt postkort, ved hjælp af telefonen på 60 66 99 84 eller på mail info@amatola.dk – senest den 13. februar – hvis man ønsker at deltage i generalforsamlingen.

Vi håber på stort fremmøde.

 

På hele bestyrelsens vegne – glædelig velsignet jul og rigtig godt nytår

Ib/formand   

 

AMATOLA medlemsrejse til Sydafrika & Lesotho 29. oktober til 11. november 2011

I 2010 lavede vi som bekendt den første medlemsrejse; en rundrejse kombineret af besøg på vore projekter og dertil virkelig mange store kultur- og naturoplevelser. Turen udbydes igen i 2011 i en redigeret udgave på baggrund af disse første indvundne erfaringer.

 

Rejseleder: Vores formand Ib, der også har tilrettelagt rejsen.

 

Deltagerantal: 20 hvoraf 7 allerede er reserveret

 

Varighed: 14 dage

 

Rejseruten: Gennem 2 lande og 3 provinser

 

Lokaliteter der besøges:

 

5 meget forskellige charmerende hoteller – kategori *** / ****

Blue Lagoon, Arminel, Malealea Lodge, Golden Gate Hotel, Tropicana

 

Transport

Udflyvning Kastrup, Frankfurt, East London retur Durban

Moderne bekvem langtursbus på hele turen

 

Autentiske oplevelser ud over det sædvanlige

Gate of Paradise, traditionelt landsbyliv, besøg i private hjem, musik- og dans, førstehåndsindtryk af fondens støtteindsatser, gemytligt samvær, morgensang, aktive men ikke strabadserende dage, Ib´s News dagligt

 

Formøde i Århus 6 uger før afrejse med udlevering af fyldig rejsemappe og dertil formandens kones hjemmelavede frokost med avec

 

Kuffertkurer: Alle deltagere bringer minimum 2 kg. børnetøj fra Petit Nord donationen til overrækkelse i Sydafrika og i Lesotho

 

Pris: 19.500 kr. med så godt som alt inkl.

 

Programmet i detaljer er klar ultimo januar. Ring 60669984 eller mail ib@margre.dk for foreløbig uforbindende forhåndsreservation af plads