Julebrev 2008

Kære gode medlemmer.

Det er med stor glæde, at jeg giver mig i kast med årets julebrev. Der er nemlig meget godt at berette om årets virksomhed. Som tilforn vil julebrevet informere jer om:

Medlemsstatus.

Her ved udgangen af 2008 er vi nået op på i alt 277 medlemmer, en nettofremgang på 10 medlemmer. Tallet kunne måske have været højere, hvis vi havde gjort som man opfordrede os til på sidste års generalforsamling, nemlig at iværksætte forskellige initiativer m. h. p. at øge medlemstallet til > 300. Som året imidlertid udviklede sig for både kassereren og formanden, blev der ikke tid og lejlighed til at sætte noget i værk. Men vi er dog optimistiske i forhold til fremtiden. Og fulde af taknemmelighed over jeres vedholdenhed.

Årets aktiviteter.

Igen i år er der afholdt 2 UPC-camps (Under Privileged Children – camps) på Hobbiton. I skrivende stund er man i fuld sving med juleferie lejren. På UPC-campen i juli prøvede man noget nyt, nemlig i videst muligt omfang at give børnene et indblik i moderne massekommunikation. Josh skriver herom i sin rapport:

”På juli UPC lejren prøvede vi at fokusere på så mange former for massekommunikation som muligt, herunder også på uddannelses-og jobmuligheder inden for dette område. Dette var ikke alene spændende men også udviklende for deltagerne. De prøvede at filme små TV udsendelser, at fotografere samt at skrive artikler om stort og småt til lejravisen. Desuden lavede børnene små teaterstykker, som blev spillet den sidste aften. Et andet vigtigt emne vi tog op var traditionelle kulturværdier. Mange af slumbørnene har i dag ingen viden om deres kulturelle baggrund. I samarbejde med unge musikstuderende fra Fort Hare University afholdt vi derfor musikaftener, hvor studenterne spillede traditionel Xhosa musik og forklarede børnene om de specielle afrikanske musikinstrumenter”

Sådan blev pengene, R 44.000 til juli lejren brugt:

Flere tal.

125 børn og 23 frivillige instruktører deltog i juli UPC lejren.

Der blev serveret 3150 måltider og spist 5700 skiver brød.

Der blev drukket 4000 kopper te, 1260 l juice og småspist 9450 bisquits.

Den gamle bus (med Josh ved rattet) kørte i alt 1850 km.

Børnene og deres instruktører gik hver 15 km på 3 vandreture (i alt 2250 km eller som fra København til Færøerne, tur/retur)

Interview med Julie og Maria.

Søstrene Julie & Maria Claudi Pedersen kom hjem til Danmark i august måned, efter 6 måneders ophold i Sydafrika. Heraf de første 4 måneder på Hobbiton, hvor de arbejdede som frivillige ulønnede medarbejdere. Hobbiton ydede til gengæld husly – en lille stråtækt rondavel i lejren – og mad fra folkekøkkenet. Samt arbejdsfællesskab og socialt samvær med andre unge fra både Sydafrika og verden udenfor.

Vi har tidligere stillet i udsigt, at vi ville give jer en briefing og derfor indbød vores kasserer de to hjemvendte unge damer til en kaffe-snak. Den kom til at handle om at tabe sit hjerte i mere end én forstand. Og hvordan var det så? ”Fantastisk”, siger de samstemmende og beretter varm og indlevende om den største pædagogiske oplevelse de var ude for under opholdet: nemlig at været medansvarlige for udviklingen og afholdelsen af vores UPC AIDS lejr i april. Sydafrika sidder i dem og de er begge et levende bevis på dogmet om, at hjertet er i fare i regnbuelandet. Vi snakker om Sydafrikas mangfoldighed og store kontrast. Om folkets armod. Om de sociale uligheder. Om Hogsback isolerede skønhed. Og om AMATOLA´s socialpædagogiske indsats overfor de mest underprivilegerede børn og unge. Pengene er givet godt ud, siger de. Der er så stort et behov, at det gør helt ondt. Minderne er mange, men hvad har gjort størst indtryk? Det har tydeligvis de oversete men massive behov de kuldsejlede børn har. For kærlighed, omsorg og varme. Deres håndskyhed er ikke let at glemme og samtalen bliver bevæget, da erindringen om en lille piges fortvivlelse over tabet af sin ene sko, genopleves.

Opholdet skulle have varet 4 måneder efterfulgt af 2 måneders rundrejse på egen hånd i Sydafrikas nabolande. Men sådan kom det ikke til at gå. Julie tabte sit hjerte til én af de unge faste instruktører på Hobbiton og Maria tabte sit til landet. I skrivende er hun allerede rejst derned igen. Denne gang for at udføre feltarbejde blandt aidsramte i én af de store Townships udenfor Cape Town.

Ekstra Donationer.

Firmaet: ”Petit Nord” v. Jane Decker Larsen har igen i år doneret deres restkollektion af småbørnstøj til AMATOLA FONDEN. Vi anslår at gavens værdi er ganske betragtelig. En del af tøjet blev fragtet til Sydafrika af gæsterne på MARGRE TRAVELs allersidste rundrejse i Sydafrika. Det blev overdraget ved en lille ceremoni til repræsentanter for United Reformed Church i Mdantsane den 26. oktober 2008. Louise og jeg har ved et møde med Jane Decker Larsen takket på foreningens vegne for den generøse donation. Et fremtrædende medlem af foreningen har uopfordret sendt os 1000 kr. til videre foranstaltning. Jeg kan ikke sige andet hertil end det jeg altid siger til jer, nemlig TAK for den forståelse og tillid I har til vores fælles projekt. På trods af en nogenlunde god udvikling i Sydafrika er og vil der fortsat være meget at gøre dernede. Realiteten er, at der i dag er et større gab mellem rig og fattig i ”Regnbuelandet” end under det tidligere regime. Principielt skulle der være nok til alle i det velsignede land, men lige netop de små numre, som vi har mødt og lemmet ind i vore hjerter, de er desværre ikke kommet med på vognen med de mange fælles værdier.

Den lille børnehave i Mdantsane, Hobbiton at Fairewood og Giants gymnastics.

1) Børnehaven i Mdantsane.

En ny leder er ansat. Det er den ældre Mrs Bashmans (som de fleste af jer kender fra vore besøg i kirken) datter, den ca. 40 årige Rosa Bashman. Mrs Zazini forlader først børnehaven pr. 1. januar, idet man har måttet respektere gældende regler for opsigelse. Hun arbejder i en tilbagetrukket rolle som menigt medlem af staben. Om Mrs Zazini bliver eftermælet formentlig, at hun var god til børnene, men dårlig til at styre pengesagerne, hvor flere tvivlsomme transaktioner skabte for megen usikkerhed.

Mrs Rosa Bashman har iværksat en større oprydning i børnehaven. Det er mit indtryk, at der nu er kommet både formel som reel orden i såvel administration som drift. Jeg vil derfor indstille til AMATOLAS bestyrelse, at vi genoptager vores støtte til børnehaven.

2) Hobbiton at Fairewood.

Jeg besøgte det nye center i Grahamstown den 8. november og mødtes der med Josh og hans lokale samarbejdspartner: Mr Lennert Kreiscamp, (revisor på Rhodes University og formand for den organisation, der administrerer Fairewood området for Grahamstown kommune).

Fairewood er et smukt Game Reserve område vest for universitetsbyen Grahamstown i Eastern Cape. Kommunen har bekostet en indhegning af det ca. 100 ha store område. Indenfor i reservatet er der talrige antilope arter, en større flok zebraer samt et utal af fuglearter. Floraen er meget righoldig. Der er en ret ny bygning med glimrende undervisnings- og køkkenfaciliteter på området, men ingen mulighed for overnatning. Grahamtown skolevæsen sender løbende elever til Fairewood, hvor de får undervisning i naturfag og fysisk aktivitet i stil med, hvad vi kender til fra Hobbiton on Hogsback (Josh´s koncept). Josh søger AMATOLA om midler til at afholde weekendlejre for slumbørn og AIDS ramte fra Eluxolweni townshipområdet. Jeg finder forslaget anbefalelsesværdigt og vil indstille til bestyrelsen, at vi donerer et beløb til denne aktivitet.

Men hvad med Josh? Er han så ikke længere på Hogsback? – er der sikkert nogle af jer der gerne vil vide. Jo – det er han fortsat som øverste ansvarlige, mens den daglige ledelse foreståes af Ms Tonya. Alle AMATOLA støttede aktiviteter vil fortsat være under Josh´s personlige ledelse.

3) GIANTS gymnastics.

Ikke mindre end 20-25 unge gymnaster gav en smuk og imponerende opvisning for MARGREs gæster på plænen ved hotel Courtyard i Cape Town den 2. november 2008.

Vores donation på R 10.000 blev herefter overdraget til Mrs Karen Hochfelder. Bag projektet står en række hvide kvinder med elitebaggrund indenfor gymnastikken. Således er initiativtageren: Arienne Milton tidligere SA mester og nuværende international dommer. På ”Josh´sk” vis lægger damerne et stort stykke arbejde i, at give børnene i slumområdet Langa vest for Cape Town mulighed for at udvikle deres gymnastiktalent. Børnene arter sig godt, er blevet så dygtige, at de kan deltage i konkurrencer udenfor slummen, ja en enkelt er endda blevet så dygtig at hun har kunnet vinde et mesterskab.

GIANTS gymnastics forekommer mig at være et meget værdifuldt projekt, idet børnene gennem deltagelse i gymnastikaktiviteterne udvikler deres talent og får åbnet en dør ud til verdenen. Jeg anbefaler på det varmeste, at AMATOLA også i 2009 støtter de små giganter.

Julegaver.

Også i år skal der naturligvis uddeles julegaver. Bestyrelsesmedlemmerne har hver udtrukket en præmie Og helt som tidligere er gaverne alle doneret af Margré & CO. Alle på nær fjerde præmien. Julemanden er på med sin postslæde og vi ønsker vinderne hjertelig tillykke.

1. ”Holy Mountain” – et kunstværk af Diana Graham.

Også i år har Diana Graham lavet en af sine berømte trefløjede altertavler i Yellow Wood til AMATOLA FONDEN. Altertavlen er bemalet på både yder og inderside. Det centrale inderfelt forestiller ”The ECO-Shrine” i Dianas egen skulpturpark med bjerget Hogsback i baggrunden. På de to yderfløje ses blå Agaphantus blomster og hvide Kalaer. På yderfelterne ses jordkloden fra det ydre rum omgivet af Xhosa hellig figurer. F.eks. den flyvende buk, havdyr og fossiler.

Vores næstformand Lars Brændstrup har udtrukket vinderen, der blev:

Familien Døj Pedersen, Kærmindevej 8, 5000 Odense C.

2. ”Fredsrebellen” – Den autoriserede biografi om Desmond Tutu.

I sidste års store Afrikanske Lotteri udloddede vi ikke mindre end 3 eksemplarer af denne fantastiske bog. En kæmpe mobbedreng om en lille bitte mand. Vi taler om fysisk størrelse. Ikke om åndskraft, forstås! Bogen er skrevet af John Allen og den handler blandt andet om venskabet mellem Nelson Mandela og Desmond Tutu.

1. suppleanten har udtrukket den heldige vinder der blev:

Ingrid & Flemming Iversen, Klostermarken 27, 9490 Pandrup.

3. ”Cape Town”.

Forlaget ART PUBLISHERS, der er kendt for sine kreative og smukke publikationer, har udgivet en fantastisk gennem-illustreret bog om moderbyen over alle - Cape Town. Den indeholder både fotografier fra de mest berømte lokaliteter i byen men også hele Cape Peninsula inklusive Kap det Gode Håb.

Claus Bæk Hansen udtrak vinderen:

Birgit & Erik Pedersen, Skalbakken 8, 8950 Ørsted

4. ½ pund kaffe.

Russel Road College Hospitality Department i Port Elisabeth har doneret en virkelig specialitet. ½ pund Macadamian Cream Dessert Coffee fra byens fine hæderkronede kaffe & tebutik Masterton´s. Grundlagt i 1924. Når det virkelig skal være fint, serverer de velærværdige borgerfruer denne velduftende Cream Dessert Coffee til deres hjemmebagte Koeksisters.

Willy Christensen sender bønner til:

Lene & Finn Raben Pedersen, Gl. Ribevej 76, 7000 Fredericia.

Glædelig jul og godt nytår.

Det var så det sidste nyhedsbrev i 2008. Tilbage er blot at ønske alle en rigtig velsignet jul og et godt og lykkebringende nytår. Hele bestyrelsen ser frem til det fortsatte samarbejde i 2009. Ib's News er at finde under rubrikken Ib's News Jul 2008.

Med venlig hilsen

Ib Margré, formand.