Julebrev 2006

Kære gode medlemmer.

Så har vi passeret det gamle år og just taget hul på det ny. Derfor følger traditionen tro her foreningens halvårlige nyhedsbrev med en orientering om AMATOLA FONDENS virksomhed siden sommerbrevet 2006. Brevet indeholder følgende:

Medlemsstatus.

I skrivende stund består foreningen af 237 medlemmer. Det er vi i bestyrelsen stolte af. Tallet er støt stigende og det er en stor glæde, at kun ganske få er faldet fra i foreningens 2½ års levetid. Vi håber, at vi kan fastholde Jer alle sammen som medlemmer i det nye kalenderår. Fastholde Jeres vedvarende interesse og Jeres varme opbakning til vores fælles projekt.

Kontingent.

På sidste generalforsamling, i februar 2006, blev det besluttet at hæve det årlige kontingent fra 250 kr. pr. husstand til 365 kr. Forslaget kom fra et menigt medlem og det udsprang af ideen om, at vi alle skulle yde 1 kr. om dagen til foreningen gode og meget nødvendige arbejde. 115 kr. i kontingentstigning er noget af en mundfuld, når man ser på beløbet som et hele. Men ser man på det dag for dag, forekommer det anderledes overkommeligt. Vi ved, at vi kan komme meget langt for de ekstra penge, og derfor blev forslaget enstemmigt vedtaget. Det er nu mit håb, at kontingentstigningen ikke vil få medlemskurven til ”at knække”. Girokort er vedlagt. Brug det gerne hurtigst belejligt.

Et blik tilbage.

To gange har Louise & jeg besøgt Hobbiton siden udsendelsen af sidste nyhedsbrev. Første gang i oktober og anden gang i november. På foreningen vegne overrakte vi søndag, den 19. november en check på R. 43.000 øremærket julelejren 2006. Lejren blev afviklet midt i december med deltagelse af 130 børn fra Grahams Town, Mdantsane, og King Williams Town.

Børnene er udvalgt til lejren af socialarbejdere eller skolelærere. De er alle, hvad man i Sydafrika kalder underprivilegeret i svær grad. Dvs. forældreløse, misbrugte og ofte gadebørn. Vi venter Josh’s rapport midt i januar, men vi ved allerede, at lejren var en stor og varm oplevelse. Både for børnene og for de ulønnede voksne hjælpere. For første gang arbejdede man med børnene i små selvstyrende grupper under voksen supervision. Børnene blev trænet i at samarbejde og træffe fælles valg om de daglige gøremål, på et demokratisk grundlag. Uden at true sin vilje igennem. Og uden at lade sig kue. Det er en stor grænseoverskridende opgave for et usocialiseret og utrygt lille menneske fra laveste socialklasse. Vi havde rundrejsegæster med på Hobbiton, og vi blev hentet i landsbyen af skolebussen, der desværre ikke altid arter sig, som man kunne ønske sig. Vi skriver mere indgående om lejren i sommerbrevet, når vi har haft lejlighed til at studere Hobbitons afrapportering.

AIDS-lejr.

Vi er blevet betænkt med en særskilt donation på 5.000 kr. fra et medlem. Pengene gives efter aftale med donor til et særligt lejrophold på Hobbiton for syge AIDS ramte børn, der vil have så fantastisk godt af at komme op i den friske bjergluft på Hogsback. Lejren arrangeres og gennemføres af kvinder. Ansvaret har Sue Paton, Josh’s kone, der i øvrigt lige er blevet ordineret som præst.

Louises og mit rejsefirma MARGRÈ & CO har besluttet at støtte op om det lille projekt med en donation på endnu 5.000 kr. Lejren er under planlægning og afvikles sandsynligvis i februar.

Børneidræt.

Børneidræt Foreningen har, gennem mit gamle DANIDA netværk, fået en henvendelse fra folkene bag et interessant projekt i 3 townships i Western Cape. Projektet går ud på at støtte børn og unges fysiske og motoriske udvikling, ved at iværksætte idræts-aktiviteter i de allermest håbløse og fattige slumområder. Man satser både på gymnastik for alle og på at spotte særlige talenter, der kan komme til at virke som rollemodeller. Vi er i besiddelse af et omfattende og veldokumenteret materiale, og når vi har studeret det nøjere, drøfter vi i bestyrelsen, om vi skal engagere os i projektet.

De Hellige Tre Kongers gavmilde medlemslodtrækning.

Også i år har MARGRÉ & CO besluttet at udlodde et antal medlemsgaver – julen varer jo lige til Påske, så det går nok. Donationen kommer fra kultur-rundrejserne til Sydafrika. Vi har trukket lod om 4 gaver med relation til Sydafrika og præmierne følger med posten til de heldige. Vi ønsker hjertelig tillykke herfra.

1. Kunstværk af Diana Graham.

I forbindelse med et besøg hos kunstneren Diana Graham og ”The Eco Shrine” på Hogsback i november indkøbte MARGRÉ også i år et personligt kunstværk, som Diana har malet specielt til AMATOLA FONDEN. Kunstværkets navn er: ” African Earth Blessing”. Det er et trefløjet ikon, nærmest en lille altertavle, bemalet på træsorten Yellow Wood. Temaet er buskmændenes kultur og i centralfeltet ses en lille flyvende Bush-buk dansende over jordkuglen. På henholdsvis højre og venstre sidefag ses Solen og Månen flankeret af hellige rituelle symboler. På ydersiderne har Diana malet Spiral Galaksen fra Hubble’s rumteleskop omgivet af Xhosa perler. Med kunstværket følger et signeret brev fra Diana.

Vinderen blev: Frede Lassen, Sjøllund.

2. Musik med The Golden Symphonic Orchestra & Helmut Lotti.

”Out of Africa” hedder en dejlig C.D. hvorpå der er samlet en række berømte Sydafrikanske sange. Blandt andre en gammel smuk vuggesang: ”Tula Tula”, men også den navnkundige ”Malaika”, ”Shosholoza” og en fin udgave af den Sydafrikanske national sang: ”Nkosi Sikelele Africa”. Musikken er symfonisk og den tyske sanger Helmut Lotti synger, så ikke et øje er tørt.

Vinderen blev: Karen & Alfred Sørensen, Otterup.

3. En sjælden myte.

Ikke blot Diana Graham er inspireret af hulemalerier og buskmændenes tusind år gamle kultur. Det er også den sydafrikanske forfatter Nola Turkington. Hun har sammen med den sydafrikanske illustrator Niki Daly, lavet en vidunderlig billedbog over én af buskmændenes myter. Den hedder ”Regndansen” og er oversat til dansk af ingen andre end Arthur Krasilnikoff, der gennem et langt liv har arbejdet indgående for at forstå, fortolke og ikke mindst formidle sin viden om dette magiske folk. Krasilnikoff har gennem flere perioder levet sammen med buskfolkene i Kalahari ørkenen.

Vinderen blev: Tove Birkemose, Lystrup.

4. Regnbuelandets satiriske tegneserie.

”MADAM & EVE” er Sydafrikas første rigtige satiriske tegneserie. I landet, hvor der i mange år ikke var meget at grine af, har sydafrikanerne nu de sidste år i fællesskab kunnet more sig over ”Madam & Eve”. Samfundssatire var for blot få år siden en sjældenhed. Nu læser alle – sorte, hvide og farvede – dagligt i Mail & Guardian samme tegneserie. Serien en et spejlbillede af det ”nye” Sydafrika, der forsøger at finde sine ben at stå på, efter mere end 3 århundreders raceadskillelse og undertrykkelse. Albummet: ”Alt under kontrol i Sydafrika” er tegneserie satire, når den er bedst.

Vinderen blev: Mona Lise & Eivind Martinussen, Ribe.

Før nyhedsredaktionen tager over på næste side, er her blot tilbage at ønske alle et godt, virksomt og næstekærligt år 2007. Jeg håber, vi fortsat skal samarbejde.

De bedste hilsner på vegne af AMATOLA FONDENS bestyrelse

Ib Hansen Margré Formand