Julebrev 2005

Kære gode medlemmer.

Så nærmer vi os årets udgang og traditionen tro følger her foreningens halvårlige nyhedsbrev med en orientering om AMATOLA FONDENS virksomhed siden sommerbrevet 2005. Længere nede følger vores udlodning af medlemsgaver – og i år er vi særlig gavmilde. I kan finde det tilbagevendende øjebliksbillede fra dagens Sydafrika: Ib’S Nems nummer 2 suppleret af en sylespids satirisk Zapiro tegning.

Medlemsstatus.

Foreningen har i skrivende stund 212 medlemmer. Og tilgangen er heldigvis ikke stoppet. I sommer havde vi 204, men over de sidste dage er 8 tidligere MARGRÉ-rejsegæster kommet til. Så "tilstrømningen" fortsætter.

Første generalforsamling.

Vi nærmer os foreningens første generalforsamling lørdag, den 11. februar 2006 i DGI-Huset, Århus. Se vedlagte indkaldelse. Alle der har tid og lyst er meget velkomne. Nøgternt er det imidlertid, at vi er en forening, der har medlemmer fra snart sagt alle egne af Danmark, og derfor sørger vi for et fyldigt skriftligt referat af mødet. Vedr. deltagelse i generalforsamlingens "Afrikanske Kunstlotteri" – se indkaldelsen.

Kontingent 2006.

Girokort til brug ved indbetalingen af årskontingentet for 2006 er vedlagt. Kontingentet er kr. 250 pr. husstand, men som tidligere modtager vi hjertens gerne større beløb. Julen er en travl og hektisk tid, så pas rigtig godt på at girokortet ikke forputter sig. Gå derfor straks på posthuset eller i netbanken med det…

R 37.000 doneret til Hobbiton.

Ved en lille højtidelighed på Hobbiton, søndag den 30. oktober 2005 overrakte kassereren en check på R 37.000 til lederen af Hobbiton: Josh Paton. Beløbet, der er indsamlet gennem medlemsbidrag samt to særskilte donationer på hver 5.000 kr. skal dække udgifterne til et 8 dages socialt skoleophold på ”Hobbiton-on-Hogsback” for 120 underprivilegerede børn fra slumområderne i Mdantsane og Grahamstown. Josh skriver i sit takkebrev til foreningens medlemmer:

På vegne af Hobbiton-on-Hogsback og alle de børn, der er omfattet af jeres donation, ønsker jeg på skrift at give udtryk for en stor tak til Amatola Fonden, uden hvis støtte, vi ikke ville kunne have gennemført vores lejrskole for underprivilegerede børn i 1. semester 2006. Over årene har vi mere og mere lært danskerne at kende som generøse mennesker, men en donation af denne størrelse vækker udbredt offentlig opmærksomhed og vi vil, med jeres tilladelse, sende en artikel til Daily Dispatch i East London og derved gøre opmærksom på, hvad I har gjort for børnene. Vi ønsker alle Amatola Fondens medlemmer en velsignet jul. Josh Paton.

R 5.000 doneret til "gearkassekassen".

Udover den store donation var der også en særskilt check på R 5.000 fra et af foreningens medlemmer. Pengene er et særbidrag til "gearkasse-kassen". Det bliver spændende at se (og især at høre) i januar om Josh nu ubesværet kan få motoren i første gear. Et særskilt takkebrev er sendt fra Hobbiton til donor. Heri skriver Josh bl. a.:

"Vi er netop nu i gang med en lejrskole for 160 underprivilegerede børn, og din donation kunne ikke være bedre timet, idet vi har måttet reparere på både støddæmper og benzinpumpen. Uden din donation havde vi ikke haft midler til at reparere bussen."

Forgæves møje (indtil videre).

I sommerbrevet spurgte vi, om nogle af jer havde kendskab til eksterne fonde, hvor vi kunne ansøge om støttemidler. Vi fik et par tips, men desværre er der ikke kommet konkrete positive tilbagemeldinger på vore ansøgninger endnu. Det har nu ikke fået os til at tabe modet. Vi tror fortsat på, at der et eller andet sted blandt de tusinder af velgørende fonde nok skal være nogle, der har lyst til at støtte vort velgørende Eastern Cape projekt. Så, "fondstips" modtages stadigvæk gerne.

Udlodning af medlemsgaver doneret af MARGRÉ TRAVEL.

I denne søde juletid har vi i år besluttet at udlodde ikke mindre end 4 Sydafrikanske AMATOLA-medlemsgaver. Vinderne er fundet ved lodtrækning foretaget af vores kritiske revisor Arne Bendtsen og præmierne følger med posten til de heldige. Vi ønsker tillykke herfra.

Kunstværk af Diana Graham.

I forbindelse med vort besøg hos kunstneren Diana Graham og "The Eco Shrine" indkøbte MARGRÉ TRAVEL også i år et interessant kunstværk, som Diana har malet specielt til AMATOLA FONDEN. Kunstværkets navn er: "Earth Birth". Det er et trefløjet ikon, nærmest en lille altertavle, bemalet på træsorten Yellow Wood. I centralfeltet ses jordens indre med den svævende klode på vej ud i universet. På henholdsvis højre og venstre sidefag ses to sydafrikanske blomster: den hvide Kala og den blå Agapanthus. På ydersiderne har Diana malet oprindelige fossiler fundet i AMATOLA bjergene og svævende plantefrø.

Vinderen af altertavlen blev: Grethe & Hemming Hemmingsen, Bellinge.

Litografi af Diana Graham.

Vi har fået fingre i et gammelt originalt litografisk tryk af Diana Graham. Hun lavede det i 1996 og det viser to dansende figurer i "The Eco Shrine". Det er signeret og findes kun i 30 særtryk, hvoraf dette er nummer 8.

Vinderen af litografiet blev: Ib Bæk, Hellerup.

Musik fra Soweto.

Vi har lyst til at glæde nogle med en meget særegen men også meget livsbekræftende gave. En sort township forbinder vi altid med ussel fattigdom og stor nød. Men midt i elendigheden kan kreative kræfter alligevel spire frem. Det er "SOWETO STRING QUARTET" et lyslevende eksempel på. MARGRÉ & CO har indkøbt CD’en ”Zebra Crossing” hvorpå der både findes en Zulu vuggesang, Bossa Nova rytmer, Barokmusik og en symfonisk udgave af den Sydafrikanske Nationalmelodi: "Nkosi Sikelel’i Africa".

Vinderne af musikken fra Soweto blev: Kirsten & Laue Jepsen, Ålborg.

Et ord til eftertanke.

Den sidste præmie er en lille bønnebog med Visdomsord af Sydafrikas tidligere Ærkebiskop Desmond Tutu. Det er en fin lille samling af citater fra Tutus prædikener og bogen, der er trykt på forlaget Hovedland, er i sig selv meget smuk. Vinderne blev: Vicki & Torkil Wurtz, Århus,

Tillykke til alle.

Tak og glædelig jul.

Sådan var vist ordene. Bestyrelsen ser frem til i det nye år at kunne støtte endnu mere op omkring skrøbelige og udsatte børn i det fattige og underprivilegerede Eastern Cape. Det ligger mig på sinde at takke Jer alle for, hvad I har gjort for AMATOLA-projektet gennem 2005. Og som en naturlig konsekvens af dette er det mit inderlige håb, at der også i 2006 må være lyst og overskud hos Jer alle til at forny medlemskabet.

Husk – vi kommer rigtig langt for pengene. Alle administrationsudgifter afholdes af MARGRÉ & CO. Alle udloddede medlemsgaver doneres udefra. Alle arbejder gratis. Og alle gør det med glæde. Fordi vi - i fællesskab - er med til at gøre en vigtig forskel. Og fordi foreningens indsats er med til at skabe håb under håbløse omstændigheder for mange børn og unge i Sydafrika.

Vi kan ikke frelse verden. Men vi kan gøre, det gode vi kan, der hvor vi virker. Så enkelt er det.

Kære medlemmer. Tilbage er blot at ønske Jer alle en glædelig og velsignet jul.

Ib Hansen Margré Formand