Julebrev 2004

Kære medlemmer.

Hjertelig velkommen i AMATOLA FONDEN. Det er mig en meget stor glæde at kunne fortælle, at foreningen pr. dags dato tæller 136 indmeldte medlemmer. Det er overvældende, og på egne og bestyrelsens vegne takker jeg for den store opbakning. Vi har nu muligheden for at videreføre det meget vigtige humanitære arbejde i Eastern Cape. Et arbejde vi ved, at der er så overordentlig hårdt brug for. Tak for interessen og for overskuddet. Tak for ekstraordinære bidrag og en særlig tak til foreningens yngste medlem på 10 år, der i 200 året for H. C. Andersens fødsel egenhændigt har besluttet at donere foreningen et værk af forfatterens samlede eventyr på engelsk. Louise og jeg har fået i opdrag at videregive bogen og det sker i januar, når vi atter besøger townshippen Mdantsane. Det er virkelig dejligt at tænke på, at det første lille skolebibliotek i slumområdet herefter kan byde på danske eventyr. Det er vel i sig selv et eventyr.

Louise og jeg besøgte Hobbiton sammen med MARGRÉ´s kulturrundrejse i efteråret. Vi ankom til lejren en smuk søndag sidst i oktober. Ved den lejlighed overrakte vi foreningens første donation på R 2.000 til Josh Paton. Netop i disse dage afholder Hobbiton en særlig lejr for 124 underprivilegerede - dvs. meget fattige - børn fra East London og Grahamstown. Vore penge har gjort det muligt at give hvert barn en "julegave" ved lejrens afslutning. Der er indkøbt 124 penalhuse med blyant, pen og lineal. Eet til hvert barn, så nu kan skoleåret starte med de mest basale undervisningsredskaber bragt i orden.

I forbindelse med vort besøg hos kunstneren Diana Graham og "The Eco Shrine" indkøbte MARGRE TRAVEL et interessant kunstværk, som Diana har malet specielt til AMATOLA. Kunstværkets navn er: "Earth Icon". Det er et trefløjet ikon, nærmest en lille altertavle, bemalet på træsorten Yellow Wood. I centralfeltet se jordens overflade omkranset af Amatola Mountains. På henholdsvis højre og venstre sidefag ses engle, der "vokser" ud fra jordens indre. På ydersiderne har Diana malet sydafrikanske Aloe Plants og på bagsiden ses en stor skulpturel Ammonit fossil. På bestyrelsesmødet søndag den 19. december udtrak foreningens kritiske revisor Michael Trangbæk vinderen af kunstværket. De heldige blev Lili & Gunnar fra Bisserup og vi sender præmien fulgt af glade lykønskninger.

Under vores ophold i Eastern Cape blev der også i november tid til at afholde et møde i Bisho med repræsentanter fra lokalregeringen. Mødet, som undervisningsdepartementet selv havde bedt om, var kommet i stand gennem vores gode ven rektor Philip Loots fra Buffallo City College. Desværre skete det, der ikke gerne må ske. De lokale embedsmænd havde i fortravlelse "glemt" vores aftale. De udeblev simpelthen og vi måtte tage af sted med uforrettet sag. Episoden bragte mange triste minder tilbage om grove tilfælde af embedsmandssvigt fra tidligere tiders samarbejdsrelationer. Vi giver dog ikke så let op, men vi er nået frem til den erkendelse, at Bisho ikke skal involveres når AMATOLA ansøger DANIDA om udviklingsmidler til større projekter.

Sådan var vist ordene. Vi glæder os til at tage fat på arbejdsopgaverne og allerede 7. januar drager vi til Sydafrika igen. AMATOLA FONDEN´S første donation i 2005 tilfalder menighedsbørnehaven i Mdantsane. Bestyrelsen har besluttet at yde R 5.000 til institutionen. Nærmere om brugen af pengegaven i vores næste nyhedsbrev, der kommer til sommer. Ønsker nogle at modtage dette som e-post bedes e-mail adressen sendt til info@amatola.dk. Alt andet lige vil det give en portobesparelse og penge fri til andre gode formål.

På vegne af bestyrelsen ønsker jeg alle en rigtig glædelig jul og et godt næstekærligt nytår

Ib Hansen Margré, Formand