Ib's News - Sommer 2007

ib's news - sommeren 2007.

89 år – og ”still going strong”.

Nelson Mandela fyldte 89 år den 18. juli 2007. På selve dagen fik offentligheden en pressemeddelelse om et bemærkelsesværdigt nyt initiativ. ”Gammel-Far” har stillet sig i spidsen for 12 internationale personligheder, og i fællesskab har de dannet en organisation med det meget sigende navn ” The Elders” (De Ældre). Gruppens hensigt er at stille deres livslange politiske og diplomatiske erfaringer til rådighed for international konfliktløsning i verdens brændpunkter. Prominente navne som ærkebiskop Desmond Tutu, FN´s forhenværende generalsekretær Kofi Annan, Norges tidligere statsminister Gro Harlem Bruntland og USA's ekspræsident Jimmy Carter er blandt gruppens medlemmer. I pressemeddelelsen hedder det blandt andet, at man udelukkende vil arbejde for menneskehedens fælles bedste. ” Da vi ikke længere har et politisk embede kan vi tale frit og vi kan agere både under offentlighedens bevågenhed og bag kulisserne. Vi vil arbejde for at vække mod, hvor der er frygt, fremme enighed, hvor der er konflikt og inspirere til håb, hvor der er fortvivlelse”, udtaler Nelson Mandela. Store ord, javel. Men ikke sagt af en Mr. Hvem-Som-Helst. Og mon ikke verden kan bruge en altruistisk håndsrækning?

Lidt, men godt, om Mbeki.

Der har været temmelig stille på hjemmefronten, når vi taler om præsident Mbeki. Selv skandalerne har der været langt imellem! I udenlandsk sammenhæng har han dog gjort sig bemærket. Som det afrikanske kontinents vigtigste politiske repræsentant har han været én af bagmændene bag FN´s beslutning om at sende en fredsstyrke på 25.000 mand til den krigshærgede Dafur provins i Sudan. Hovedstyrken på 23.000 mand skal komme fra Afrika, den arabiske halvø og enkelte asiatiske lande. Resten fra det internationale samfund. Danmark har allerede fået en henvendelse. På hjemmefronten kæmper hans mulige efterfølgere ihærdigt om at placere sig til det vigtige valg til formandsposten i ANC i september dette år. I Sydafrika har de ordnet sig således, at formanden for ANC også er den sikre kandidat til posten som præsident ved valget i 2009, idet ANC forventes, at vinde med overvældende flertal. Og medens politikerne ”valgkæmper”, kæmper befolkningen for livet, i landet med verdens mest uanstændig AIDS-politik og verdens højeste voldskriminalitet.

Inflation: 100.000 % om året.

Situationen i Zimbabwe nærmer sig en total nedsmeltning. Der er hungersnød i det meste af landet og FN må nu brødføde store befolkningsgrupper i det ”kornkammer”, der for bare ti år siden eksporterede fødevarer. En massiv og vedvarende udvandring finder sted til de lande, hvis grænser stadig er åbne for Zimbabwe borgere. Selvom Sydafrika for længst har lukket sin grænse mod nord, skønner man, at der hver eneste måned siver mindst 20.000 illegale indvandrere fra Zimbabwe ind i Sydafrika. Nord grænsen bevogtes af både militær og politi og på det seneste er velbevæbnede borgergrupper stødt til med henblik på at lukke endnu flere huller i den 250 km lange grænse. Bekymrede røster på højeste plan, dog ikke præsidenten, giver nu udtryk for, at den store illegale indvandring alvorligt kan true stabiliteten i Sydafrika. Et særligt absurd kapitel er inflationen i Zimbabwe. Den er iflg. Verdensbanken nu på 100.000 % om året, eller 275 % om dagen! Eksempelvis vil det sige, at 1 ZIM dollar har mistet hele sin værdi efter 8 timer. Seddelpressen i Centralbanken kører i døgndrift, og man udsender midlertidige pengesedler næsten før tryksværten er tør. 31. juli kom en 250.000 ZIM dollar på gaden. Regeringen angav den officielle værdi til at svare til 800 US dollars. Den parallelle og nok så retvisende notering på det sorte valutamarked siges at være 1 US dollar for den store pengeseddel. Hvor utroligt det end kan lyde, så er den 83 år gamle præsident Robert Mugabe en både kær og respekteret gæst i mange 3. verdenslande. For nylig var han for eksempel til en konference om fattigdomsproblemerne i Malaysia, og angivelig blev han modtaget med både klapsalver, kys og kram. Nå – vi må et spadestik dybere ned og se, om der findes forklaringer på absurditeterne. Det vil jeg beflitte mig med i tiden der kommer og måske bringe en uddybende artikel om emnet i julebrevet.

Kendt politiker banker sin datter offentligt.

En kendt sort politiker i Eastern Cape, Mr Charles Taylor kom på forsiden af avisen Daily Dispatch for nylig. Han var blevet så gal i skralden over gentagne henvendelser fra sin 13 årige datters skole. Lærerne klagede over, at pigen var vrangvillig og næsvis. En dag mødte han uanmeldt op i pigens klasseværelse, hvor han resolut tog den uvorne teenager ved vingebenet, trak hende op til katederet og tilføjede hende 12 slag i bagen med et til lejligheden medbragt spanskrør. Afstraffelsen vakte sandt at sige nogen opsigt, men Taylor kommenterede blot begivenheden med den bemærkning, at han både som forælder og politiker havde et medansvar for disciplin og tugt i skolerne. Manglende disciplin i uddannelsessystemet er et enormt problem. Ikke kun i Eastern Cape, men I hele Sydafrika. Især for ungdommen kniber det stærkt med at passe skolegang og lektier. Resultaterne ved de afsluttende prøver er alarmerende dårlige mange steder, og mange unge forlader folkeskolen uden afgangseksamen.

Huller i strømmen.

Det går i mange henseender godt med den økonomiske udvikling i Sydafrika. Nationalproduktet stiger Nu med ca. 4 % om året. Men på medaljens bagside kan vi se, at den (for) hurtige udvikling afføder nye problemer. Produktionen af el har svært ved at følge med, hvilket bevirker jævnlige strømafbrydelser. At dette kan få fatale følger kan bekræftes af undertegnede. Jeg var næsten færdig med at skrive en artikel om de sørgelige tilstande i Zimbabwe, hvor, som tidligere nævnt, despoten Mugabe er i fuld sving med at køre landet i sænk. Lige før jeg skulle til at skrive de afsluttende bemærkninger gik strømmen og med den en hel aftens tanker og overvejelser, idet min gamle SA computer ikke har det her nymodens auto backup.

Det er noget rod.

Rigtig mange kvinder har den opfattelse, at de er gift med ”verdens værste rodemikkel”. Men se nu her. I Sedgefield (mellem Knysna og Mossel Bay) bor en 82 år gammel tømrermester, der for nylig fik en sørgmunter omtale i avisen ”Cape Times”. Årsagen var, at han angiveligt ikke havde ryddet op, eller gjort rent, på sit kontor i 45 år. Efter en lemfældig opmåling skønnede journalisten, at tømmermesterens to skriveborde var dækket af ikke mindre end 80 kubik fod skidt og møg. Manden hedder Ray Kostin, og han fortæller, at han jævnligt får besøg af ægtepar, hvor manden sort på hvidt ønsker at vise sin frue, at han ikke er verdens største rodehoved. Ud over de enorme skidtbunker rummer Ray´s hus også den hustru, han har været formælet med i 60 år. Mon han kan finde hende?

Det cykler derud af...

Selvom der er langt mellem Europa og Sydafrika, så er dagspressen på ”stikkerne” for den gode saftige nyhed. Det gælder også sport. Cykling optager generelt sydafrikanerne, der ellers har rugby som national sport. På Cape halvøen – fra Cape Town ned til Kap det Gode Håb og tilbage til Taffelbugten – afvikles hvert år det prestigefyldte Cape Argus Cykelløb. En strækning på omkring 150 km. Man følger lokalt med i Tour De France og vi lader Zapiros billedlige fortolkning tale for sig selv.

Dagens SA vits.

3 mænd stiller til den kontrollerende prøve ved himlens port. Skt. Peter spørger den første, om han nogensinde har været sin kone utro. Manden svarer: ”Kun en 10 – 15 gange”. ”OK”, siger Peter. ”Du får lov at komme ind; men du får kun en Fiat Uno stillet til rådighed”. Den næste mand vedgår, at han været sin kone utro 3 gange. Han tildeles sporenstregs en Ford Mondeo, mens den 3. mand, der påstår, at han aldrig har været sin kone utro, får tildelt nøglerne til en Rolls Royce.

Nogen tid senere er Skt. Peter ude at gå en lille aftentur på lammeskyerne. Da han er ud for Mælkevejen ser han den 3. mand sidde grædende i grøften ved siden af Rolls Roycen. Peter stopper op og spørger, om der er noget i vejen med bilen. Manden ser rødøjet op og siger snøftende: ”Nej, nej, slet ikke, men jeg har lige set min kone køre forbi på en gammel nedslidt knallert”.

For de eventuelt interesserede kan jeg oplyse, at jeg kører Toyota Avensis!

Ib / formand