Ib's News - Julen 2008

ib's news - julen 2008.

1-0 til Zuma.

7. september 2008 fyrede tegneren Zapiro denne barske kommentar af som et indlæg i den løbende debat om Jacob Zumas kamp i højesteret for at undgå at blive tiltalt for svindel og korruption. Zuma og hans medkæmpere blev så brøstholdne over satiretegningen, at de nu vil slæbe Zapiro i retten, for at få ham dømt for æreskrænkelse. Zuma har under retssagen mod ham igen og igen påstået, at han er udsat for politisk forfølgelse fra præsident Mbeki og at denne har påvirket anklagemyndigheden til at rejse sagen på et uholdbart juridisk grundlag.

13. september 2008 afsagde højesteretsdommer Chris Nicolson sensationelt følgende kendelse: Bagmandspolitiets (The Scorpions) beslutning om at rejse tiltale mod Zuma for bedrageri og korruption var juridisk ulovlig og at der var begået formelle fejl, da sagen blev rejst. Desuden tilkendegav dommeren, at man ikke kunne se bort fra, at anklagemyndigheden havde været under påvirkning fra politisk hold, dvs. præsident Mbeki og flere af hans ministre, bl.a. justitsministeren.

Uden for retssalen mødtes Zuma af en tusindtallig fanskare, som han fornøjede med en brandtale og afsyngelse af sin berømte/berygtede slagsang: Umshini Wami (Bring mig min maskinpistol). Det kan imidlertid gå hen og vise sig at ”brus(er)hovedet har glædet sig lidt for tidligt. Anklagemyndigheden har nemlig appelleret dommer Nicholsons afgørelse til Højesteret, der har færdigbehandlet sagen netop i denne uge (uge 49).

Der afsiges dom den 12. januar 2009 og det er forventningen at Højesteret omstøder underrettens afgørelse. I givet fald kan Zuma se hen til at skulle dele sin tid mellem at være på valgturné og varme sædet på anklagebænken. Jeg tror dog ikke at man kan nå at få ham dømt inden valget den 20. april 2009. I så fald vil det efter al sandsynlighed være Jacob Zuma,der sværges ind som Sydafrikas næste præsident.

Good bye Mr President.

Sydafrikas præsident Thabo Mbeki meddelte i en direkte TV udsendelse søndag aften den 21. september 2008, at han ville træde tilbage fra posten som Sydafrikas præsident. Derved undgik han den tort at blive tvunget væk fra posten af et mistillidsvotum i parlamentet.

Et nyt kapitel i den dramatiske historie om den forbitrede magtkamp i ANC er hermed skrevet. Zuma og hans håndgangne mænd i ANC´s centralkomité har med al ønskelig tydelighed demonstreret, hvem der nu har magten. Fagforeningsbossen Kgalema Motlanthe forventes udpeget til midlertidig præsident indtil valget i april 2009. Så tager Jacob Zuma over, og derved undgår han, beskyttet af sin immunitet som præsident, at skulle stå til regnskab for de omfattende anklager for svindel og korruption, der hænger som en kulsort sky over hans syndige hoved. Desmond Tutu river sig fortvivlet i sine sparsomme grå lokker, men har ikke desto mindre courage nok til en fyndig kommentar, hvori han bl.a. udtaler:

”Vort land fortjener bedre. Dette er en direkte hævnakt og vil give Sydafrika en bananrepublikstatus i det internationale samfund. Hvis Sydafrika er et demokrati, må vi kunne regne med, at de der leder os ikke er korrupte. Denne sag burde have fundet sin afgørelse ved domstolene og ikke i toppen af et politisk parti”.

ZIM KRISE MUGABE MBEKI FORRÆDERI For deprimerende at kommentere på. Vi lader Zapiro om det…

Shilowa expressen kører fra ANC.

To garvede politikere, forhenværende Ministerpræsident i Gauteng: Shilowa og forhenv. Forsvarminister Lekota har som en konsekvens af ZUMA juntaens magtspil, brudt med ANC og dannet et helt nyt parti ved navn Congress Of the PEople – forkortet til: COPE. (Ordbog: cope = klare, hamle op med, magte). De har allerede fået stor opbakning i befolkningen og fra mange nu forhenværende ANC politikere heriblandt vores gode samarbejdspartner i Eastern Cape: Nosimo Balindlela. Det går så strygende at den sydafrikanske presse har givet det nye parti kælenavnet ”Shilowa expressen”.

COPE stiller selvfølgelig op til valget i april 2009. I bedste fald får de så stor tilslutning at ANC´s magtmonopol brydes. Det vil være en guds lykke for Sydafrika og en gave til det ægte demokrati, der må siges at have haft trange kår i Sydafrika de seneste år.

Sprængfarligt uran.

En af mine kære nysgerrige læsere har spurgt om jeg har en forklaring på, hvorfor (som nævnt kort i sommerbrevet) at Nelson Mandelas to døtre med Winnie ikke var inviteret til hans 90 års fødselsdag. Nogen officiel forklaring er der ikke, men som altid kan I forlade jer på min kreative evne til at lægge to og to sammen (og lægge til) og nå til resultatet fem.

Efter min mening er årsagen skandalen i forbindelse med salget af de såkaldte Nelson Mandela kunsttryk. Det er nogle ret simple litografier der bl.a. viser fængselsbygningerne på Robben Island. Nelson tillod at ”kunstværkerne” blev trykt i et stort oplag og solgt til fordel for NM-børnefonden.

Han overlod ansvaret for salget til sin advokat Ismail Ayob og døtrene Zenani og Makaziwe, der flux dannede et lille anpartsselskab, som man så gjorde ansvarlig for administrationen. De tre udnævnte herefter sig selv til selskabets bestyrelse med Ayob som formand og Zenani og Makazive, som henholdsvis næstformand og kasserer. Nu får man som regel et passende vederlag for at sidde i en selskabsbestyrelse, så trekløveret bevilgede sig selv de nette summer af henholdsvis R 30 mio. til formanden, R 20 mio. til næstformanden og R 16 mio. til kassereren. Da deres dispositioner kom for en dag blev gammelfar så skuffet og rasende, at han bad sin gamle ven, advokaten George Bizos tage affære. Det har han så gjort ved at anlægge en erstatningssag, i første omgang mod Ismail Ayob Men det er ikke svært at forestille sig, hvem der får hammeren i næste omgang.

Hvorfor nu det?

En af mine kære nysgerrige læsere har spurgt om jeg har en forklaring på, hvorfor (som nævnt kort i sommerbrevet) at Nelson Mandelas to døtre med Winnie ikke var inviteret til hans 90 års fødselsdag. Nogen officiel forklaring er der ikke, men som altid kan I forlade jer på min kreative evne til at lægge to og to sammen (og lægge til) og nå til resultatet fem.

Efter min mening er årsagen skandalen i forbindelse med salget af de såkaldte Nelson Mandela kunsttryk. Det er nogle ret simple litografier der bl.a. viser fængselsbygningerne på Robben Island. Nelson tillod at ”kunstværkerne” blev trykt i et stort oplag og solgt til fordel for NM-børnefonden. Han overlod ansvaret for salget til sin advokat Ismail Ayob og døtrene Zenani og Makaziwe, der flux dannede et lille anpartsselskab, som man så gjorde ansvarlig for administrationen.

De tre udnævnte herefter sig selv til selskabets bestyrelse med Ayob som formand og Zenani og Makazive, som henholdsvis næstformand og kasserer. Nu får man som regel et passende vederlag for at sidde i en selskabsbestyrelse, så trekløveret bevilgede sig selv de nette summer af henholdsvis R 30 mio. til formanden, R 20 mio. til næstformanden og R 16 mio. til kassereren.

Da deres dispositioner kom for en dag blev gammelfar så skuffet og rasende, at han bad sin gamle ven, advokaten George Bizos tage affære. Det har han så gjort ved at anlægge en erstatningssag, i første omgang mod Ismail Ayob Men det er ikke svært at forestille sig, hvem der får hammeren i næste omgang.

Og dagens SA jule-vits.

Det er sidste søndag før jul. To blondiner er taget i skoven, for at finde et flot juletræ. De leder og leder, men finder ikke et eneste de synes om. Til sidst siger den ene blondine til den anden: ”Jeg har altså fået nok. Lad os tage det næste vi finder. Pyntet eller ej...”

Fra alle os – også foreningen blonde kasserer - til alle Jer: En rigtig glædelig jul og et lykkebringende aktivt nytår.

Ib Margré - Formand