Ib's News - Julen 2006

ib's news - julen 2006.

Zuma sagen; Bunden er nået (forhåbentlig).

I mit sidste nyhedsbrev skrev jeg, at fhv. vicepræsident Jacob Zuma skulle for retten den 31. juli 2006 i forbindelse med den store svindel/korruptions sag, han angiveligt har været stærkt indblandet i. Imidlertid: Først blev sagen udsat i 2 mdr. Dernæst afviste dommeren sensationelt at behandle sagen, idet han fandt, at anklagemyndighedens materiale var for spinkelt og fuld af huller. Zuma´s tilhængere, der havde samlet sig i tusindtal uden for retsbygningen, fejrede afvisningen, som om der var tale om en frifindelse. De onde lo, mens de gode græd, for den umiddelbare virkning var, at Zuma kålhøgent erklærede, at han ville tage kampen op om nomineringen til landets højeste embede i 2009.

 

Samme dag demonstrerede finansverdenen sin manglende tillid til manden. Randen faldt uvilkårligt med 1.2 %. Men gud ske lov stiller flere og flere spørgsmålstegn ved Zumas lederegenskaber. Han afslørede under voldtægtssagen et særdeles antikveret kvindesyn og en utrolig mangel på sund fornuft, idet han, den tidligere formand for det nationale AIDS-råd, lod den undrende omverden forstå, at et brusebad efter ubeskyttet sex kan forebygge hiv-smitte.

Hvidløg uden kraft.

 

”Mrs Garlic”, øgenavnet for Sydafrikas sundhedsminister: Manto Msimang har mistet adskillige dækblade siden sidst. Under en 6 uger lang sygdomsperiode overtog den kvindelige vicepræsident og en viceminister i sundhedsministeriet nemlig lige så stille ansvaret for HIV/AIDS-området. D´damer står for en langt mere offensiv og ansvarsbevidst forståelse af, hvad opgaven går ud på. Nu er det OUT med kartofler, citroner og hvidløg og IN med moderne medicin. Udskiftningen opfattes som en klar desavouering af ”Mrs Garlic” og dermed indirekte af præsident Mbeki, idet opfattelsen bredt har været, at Msimang blot var ”her masters” bugtalerdukke. For at det ikke skal være nok, har rigsrevisionen nu også meldt sig på banen med et kedeligt spørgsmål om, hvor ca. R 1.3 mia er forsvundet hen efter udbetaling fra sundhedsministeriet. Foreløbig har ingen kunnet svare, idet man ikke har været i stand til at finde de bilag, der dokumenterer udgifterne. Oppositionen kræver, at præsidenten fyrer fruen og hendes departementschef. Det sker med garanti ikke.

Fyr den mand.

Præsident Mbeki er i det hele taget ikke meget for at skille sig af med belastede partifæller. I forbindelse med arrestationen af en italienskfødt mafialeder: Glenn Agliotti påstås det, at selveste rigspolitichefen: Mr Jackie Selebi har plejet venskabelig omgang med mafiosoen. Det påstås ydermere, at Selebi, ifølge vidner fra det kriminelle miljø, skulle have modtaget R 50.000 for at vende det blinde øje til, at mafia vennen var betænkelig tæt på scenen, da minemagnaten Brett Kebble, siddende i sin Mercedes Benz 300, blev likvideret på en øde parkeringsplads udenfor Johannesburg. Præsidenten har bestemt, at Selebi hverken skal fyres eller at sagen skal undersøges nærmere. Kan man nu forstå det? Nej, og det er i det hele taget sværere og sværere for menigmand, at følge præsidentens tankegang. Tilliden er stærkt dalende, så måske er det derfor, at præsidenten hellere vil optræde som statsmand udenfor Sydafrikas grænser. I en artikel har jeg læst, at Mbeki de facto kun opholdt sig i Sydafrika i 145 dage i året 2005. Senest kunne man i en ledende artikel i avisen: Daily Dispatch læse en opfordring til præsidenten om at komme hjem og hjælpe til med at slukke de mange ildebrande (læs: Udtænke strategier for, hvordan den omsiggribende vold i Sydafrika bekæmpes) i stedet for at lægge mange kræfter i at løse alverdens problemer udenlands. Nok ikke noget helt dårligt råd i betragtning af, at det internationale fodboldforbund: FIFA har givet udtryk for betænkelighed m. h. t. om Sydafrika magter, at gennemføre fodboldverdensmesterskaberne i 2010 på betryggende vis.

Krokodillen er død.

 

P. W. Botha, Sydafrikas præsident fra 1980-89 døde i sit hjem i Wildernes den 31. oktober, 2006, 90 år gammel. Botha, hvis øgenavn var ”Groot Krokodil” (Den store Krokodille) stod i spidsen for apartheid styret gennem 9 år indtil F. W. de Klerk m. fl. sendte ham på pension i 1989. Botha huskes først og fremmest som ansvarlig for, at Sydafrika i firserne ud- viklede sig et voldeligt anarki, hvor den hvide befolkning med alle midler forsøgte at fastholde magten og privilegierne. Men det er også en historisk kendsgerning, at det var Botha, der tog initiativet til de første forhandlinger med livstidsfangen, Nelson Mandela. Præsident Thabo Mbeki deltog i begravelsen, hvilket vakte undren og efterfølgende en heftig diskussion i aviserne Tutu og Mandela holdt sig væk fra begravelsen.

Unge danskere der vil noget.

”Operation Dagsværk” er et initiativ, der udspiller sig indenfor gymnasieskolens rammer her i Danmark. De unge mennesker tilbyder at udføre en dags frivilligt arbejde ude i samfundet og derefter donere deres aflønning til organisationen: ”Operation Dagsværk”. Efterfølgende besluttes det så, hvilke opgaver i hvilke u-lande, man ønsker at støtte. Årets projekt blev: ”Sydafrika 2006”. Projektet går ud på at lære de unge socialt skæve og småkriminelle unge fra slumområderne at tage ansvar og fornuftige, langvarige valg. Strategien er at skabe rollemodeller, der viser de øvrige unge i slummen en anden fremtidsvej end den kriminelle løbebane. Danida støtter projektet med en bevilling på 500.000 kr.

Gandhi mindet.

Mohandas Gandhi var, måske som bekendt, sagfører i Durban fra 1893 til 1916. Ligesom alle andre sorte, farvede og asiatiske borgere i Sydafrika blev han efter Boerkrigen defineret som en andenrangs borger og udstyret med et ”dompas”, dvs. med identitetspapirer, som han var pligtig til at have på sig hele tiden og fremvise på forlangende. Efter adskillige nedværdigende oplevelser stillede Gandhi sig i spidsen for en bevægelse, der med fredelige midler, dvs. civil ulydighed, ville påvirke magthaverne til at give alle borgere i Sydafrika lige rettigheder. Den 11. september 1906 afholdtes et stort møde med 3000 deltagere i Empire Theater i Johannesburg. Her besluttede man at ignorere pasloven uagtet, at dette kunne resultere i retsforfølgelse og fængsling. Mindehøjtideligheder blev på hundredårsdagen den 11. september 2006, afholdt flere steder rundt om i verden, bla. i New York og i Delhi i Indien nedlagde den sydafrikanske vicepræsident en krans ved mindesmærket for Mohandas Gandhi.

Dagens SA vits.

Jeg så på min kone den anden dag og sagde: ”Søde, for 25 år siden havde vi en lille lejlighed, en billig bil, vi sov på en udtræksseng i stuen og havde kun et 10 tommer sort/hvidt fjernsyn, men det skønne var, at jeg hver eneste aften gik i seng med en smuk, 25 år gammel blondine. Nu har vi et stort hus, en lækker bil, en bred dobbeltseng og et super plasma 42 tommer fjernsyn, men nu må jeg nøjes med en aldrende 50 årig kvinde i sengen. Jeg synes ikke rigtigt, at du længere modsvarer de stedfundne forbedringer".

Min kone er en ræsonnabel kvinde. Hun bad mig gå i byen og finde en ny 25 årig blondine. Så ville hun garantere mig, at jeg i løbet af kort tid igen ville bo i en lille lejlighed, køre i en gammel bil og sove på en sovesofa i stuen.

2 brandmænd gifter sig.

Som bekendt har Sydafrika en af verdens mest liberale forfatninger, der i princippet tilsikrer alle borgere lige rettigheder. Som en konsekvens heraf vedtog parlamentet for nylig en lov, der tillader homoseksuelle at gifte sig med en af samme køn. To brandmænd fra byen George skrev historie ved, som de første nogensinde i SA, at blive gift på byens rådhus dagen efter lovens vedtagelse. Jeg sparer jer for et referat af de mange muntre/perfide bemærkninger, om nytten af ovennævnte profession, når derer ild i ..... osv. osv.

Ib / formand