Generalforsamling 2014

 

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

AMATOLA Fondens ordinære generalforsamling afholdes:

Lørdag, den 22. februar 2014 kl. 12.00-15.00 på Brobjergskolens lærerværelse.

(Brobjergskolen ligger på Frederiks Allé 20, 8000 Aarhus. Det er den gamle gulstens bygning lige overfor hotel SAS Radisson og Rådhusparken. Skråt overfor Musikhuset og Kunstmuseet AROS. Der er parkering foran hotellet. Både over og under jorden. Banegården ligger 5 min. derfra på gåben).

Frokost: 2 uspecificerede stykker smørrebrød samt kaffe og hjemmebag. Kr. 75.

Vand, øl, snaps og vin kan også købes til kr. 10 pr. glas.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Valg af referent

3) Formandens mundtlige beretning

4) Kassererens mundtlige beretning

5) Indkomne forslag (evt. forslag fremsendes senest pr. den 04. februar)

    a) Bestyrelsen foreslår at foreningen nedlægges pr. 31. december 2013

6) Evt.

Af hensyn til bordopstilling, bestilling af smørrebrød og kaffebrygning beder vi om, at man tilmelder sig på et hyggeligt postkort, ved hjælp af telefonen på 60 66 99 84 eller på mail info@amatola.dk i fald man ønsker at deltage i generalforsamlingen.

Vi håber på stort fremmøde til denne formodentlig sidste generalforsamling i AMATOLA Fonden. Thank You Amatola.